Конспект по Изобразително изкуство 5 – 8 клас

5 КЛАС

Писмена част

 1. Първобитно изкуство
 2. Изкуство на Двуречието
 3. Изкуството на Древен Египет
 4. Изкуство на Древна Гърция
 5. Изкуство на Древен Рим
 6. Художественото наследство по българските земи

Худ. практика

 1. Рисуване на природен пейзаж
 2. Рисуване на декоративно пано
 3. Фигурална композиция на тема „Спорт”
 4. Илюстрация по литературен текст
 5. Рисуване на фантазен образ
 6. Рисуване на интериор на тема „Моят дом”
 7. Създаване на комикс

6 КЛАС

Писмена част

 1. Изкуство на Византия
 2. Романско и готическо изкуство
 3. Изкуство на средновековна Русия
 4. Изкуството на България през Средновековието

Худ. Практика

 1. Рисуване на архитектурен пейзаж
 2. Проект за поздравителна картичка
 3. Фигурална композиция на фантастична тема
 4. Декоративен проект за десен на плат
 5. Рисуване на природен пейзаж на тема „Есен”
 6. Проект за костюм на кукер
 7. Проект за плакат на цирк
 8. Създаване на проект за театрален костюм

7 КЛАС

Писмена част

 1. Изкуство на Възраждането в Италия
 2. Изкуство на Възраждането в Северна Европа
 3. Изкуство на Българското възраждане

Худ, практика

 1. Рисуване на улица със сгради(с една убежна точка)
 2. Рисуване на натюрморт от натура(в топли,студени или контрастни цветове)
 3. Рисуване на природен пейзаж
 4. Рисуване на фигурална композиция на тема „На пазар”
 5. Проект на нефигурално декоративно пано
 6. Създаване на идеен проект на предмет от бита
 7. Проект за витраж
 8. Рисуване на герой или същество на тема фентъзи

8 КЛАС

Писмена част

 1. Изкуство на Новото време (ХVII-Х1Х век)
 2. Изкуство на Новото време – реализъм, импресионизъм, постимпресионизъм
 3. Модерно и съвременно изкуство.Фовизъм, експресионизъм, кубизъм, футуризъм
 4. Модерно и съвременно изкуство, Абстракционизъм, дадаизъм, сюрреализъм
 5. Модерно и съвременно изкуство. Попарт, опарт, кинетично изкуство, хепънинг, пърформанс
 6. Ново българско изкуство (1878г / 1940г.)

Худ. практика

 1. Рисуване на архитектурен пейзаж-живопис
 2. Рисуване на натюрморт от натура
 3. Фигурална композиция на тема спорт
 4. Проект за светлинна реклама
 5. Проект за опаковъчна хартия на модулен принцип
 6. Проектиране на мебел за обзавеждане на жилищен интериор
 7. Създаване на проект за графит
 8. Рисуване на фигурална композиция на фантастична тема

 

image_pdfimage_print