Конспект по География и икономика

9 КЛАС

  1. Състав, строеж и топлинен режим на атмосферата
  2. Видове природни ресурси
  3. Съвременна политическа карта на света
  4. Брой, гъстота и движение на населението
  5. Първичен сектор. География на земеделието и риболова
  6. Вторичен сектор. География на промишлеността. Енергетика
  7. Третичен сектор. География на обслужващата сфера
  8. Общност на независимите държави / ОНД /. Русия
  9. Централна и Източна Азия. Япония
  10. Северноамерикански регион. САЩ
image_pdfimage_print