Конспект по География и икономика 5 – 8 клас

5 КЛАС

 1. Какво изучават Географията и икономиката ?
 2. Велики географски открития
 3. Ориентиране в природата
 4. Географски глобус. Градусна мрежа
 5. Движения на Земята
 6. Континенти и острови.
 7. Релеф на сушата. Подводен океански релеф
 8. Природни зони на Земята
 9. Населението на Земята
 10. Стопанство

6 КЛАС

 1. Формиране и развитие на континентите и океаните на Земята
 2. Географско положение, граници и големина на Африка. Бряг и брегова линия.Опознаване на континента
 3. .Води на Африка
 4. Географско положение, граници и големина на Южна Америка. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента
 5. Население и политическа карта на Южна Америка
 6. Географско положение, граници и големина на Северна Америка. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента
 7. Релеф и полезни изкопаеми на Северна Америка
 8. Страни в Северна Америка. САЩ
 9. Атлантически океан
 10. Арктичен океан

7 КЛАС

 1. Географско положение, граници и големина на Азия. Бряг и брегова линия.Опознаване на континента
 2. Релеф
 3. Води
 4. Население на Азия
 5. Страни в Азия. Страни в Източна Азия
 6. Индийски океан
 7. Географско положение, граници и големина на Австралия. Бряг и брегова линия.Опознаване на континента
 8. Релеф и полезни изкопаеми на Австралия
 9. Климат и води на Австралия
 10. Австралийски съюз
 11. Тихи океан
 12. Океания
 13. Географско положение, граници и големина на Антарктида. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента

 

8 КЛАС

 1. Географско положение, граници и големина на Европа. Бряг и брегова линия.Опознаване на континента
 2. Природата на Европа. Релеф
 3. Климат на Европа
 4. Води на Европа
 5. Страни в Европа. Страни в Северна Европа
 6. Географско положение, граници и големина на Балкански полуостров. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента
 7. Природа на Балкански полуостров
 8. Географско положение, граници и големина на България
 9. .Природна среда и природни области. Област на Дунавската равнинаТракийско-Странджанска област
 10. Рило-Родопска област
 11. Население на България
 12. Държавно устройство и административно-териториално деление на България
image_pdfimage_print