Конспект по математика за 6 клас- ЗП и ЗИП

 1. Степенуване. Действия със степени
 2. Рационални числа. Действия с рационални числа
 3. Декартова координатна система
 4. Дължина на окръжност и лице на кръг
 5. Лице на повърхнина и обем на права призма
 6. Лице на повърхнина и обем на правилна пирамида
 7. Лице на повърхнина и обем на цилиндър
 8. Лице на повърхнина и обем на конус
 9. Лице на повърхнината на сфера. Обем на кълбо
 10. Пропорции – свойства
 11. Цели изрази. Действия с многочлени
image_pdfimage_print