Конспект по математика за 5 клас- ЗП и ЗИП

 1. Събиране и изваждане на десетични дроби
 2. Умножение и деление на десетични дроби
 3. Признаци за делимост на естествени числа
 4. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели
 5. Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели
 6. Умножение и деление на обикновени дроби
 7. Намиране на неизвестно число
 8. Лице на триъгълник
 9. Лице на успоредник
 10. Лице на трапец
 11. Лице на повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед
 12. Намиране на част от число
 13. Намиране на число по дадена част от него
 14. Процент
image_pdfimage_print