Конспект по музика -5, 6, 7, 8 клас

Конспект по музика за 5 клас

Практически изпит

Въпроси с прозвучаване на музика

След като чуете музикалните примери отговорете.

1.Коя от народните песни е от Родопска, Тракийска или Пиринска област?

2.В кой пример ще чуете музикален инструмент ,характерен за Родопска или Пиринска  област?

3.Съпроводът на коя песен звучи? „Мечта за изгрев” „Рипни Калинке”

„”Лили”  „Ден на будителите”  „ Пустоно лудо и младо” „Яно дивна Яно”

4.Кой танц може да се изпълнява на музиката , която слушате?

а) валс  б) ръченица  в) право хоро

5.Химн на Република България

Писмен изпит

Въпроси без прозвучаване на музика

1.Какво е характерно за песните, танците и инструментите от Родопска,Тракийска и Пиринска фолклорна област?

2.Какво  наричаме репертоар?

3.Каква песен е химнът? Да се знае и да се напише текста на Химна на Република България.

4.Имената на първите български композитори. Кой е композитор на

„Химна на св. св. Кирил и Методий”

Литература: Учебник по музика за 5 клас Издателство „ Просвета”

Автори: В. Сотирова ,  В.Драганова и  З.Матеева

 

Конспект по музика за 6 клас

Практически изпит

Въпроси с прозвучаване на музика

След като чуете музикалните примери отговорете.

1.От коя фолклорна област е песента?

А) Шопска фолклорна област Б) Добруджанска  В)Северна България

2.Да се определи произведението  дали е:

а) оригинален(изворен) български фолклор б) обработка на народна песен

3.Кой изпълнява музиката ?            а(оркестър от народни инструменти

Б) електронни инструменти   в) симфоничен оркестър

4.Кой танц може да се изпълнява на музиката?

а)танго         б)полка     в) не може да се танцува

5.Песента е от : а) обичая лазаруване б)обичая коледуване в) сурвакане

6.Химн на Република България

Писмен изпит

Въпроси без прозвучаване на музика

1.Български композитори наречени класици.

2.Електронната музика.

3.Фолклорът на Северна България

4.Характерно за песните,танците и инструментите на                                     Северна България,Добруджанския край и Шопска фолклорна област.

  1. Какво наричаме кавърверсия?

6.Кои танци са салонни?

 

Литература: Учебник по музика за 6 клас Издателство „ Просвета”

Автори: В. Сотирова ,  В.Драганова и  З.Матеева

Конспект по музика за 7 клас

Практически изпит

Въпроси с прозвучаване на музика

След като чуете музикалните примери:

1Да се номирират произведенията по реда на тяхното прозвучаване.

-тема на Одета из балета  „Лебедово езеро”

-дует на Бони и Щаси из оперетата „ Царицата на Чардаша”

– „Алилуя” из ораторията  Месия

2.Да се посочи вида на звучащата песен.

3Да се определи жанра на звучащия пример:

музикално сценичен, симфоничен,песенен и камерен

4.Да се отбележи автора на звучащата песен.

Писмен изпит

Въпроси без прозвучаване на музика

1.От посочените да се отбележат имената на джаз изпълнителите.      2.Кога се появява многогласието?

3.Кога  музиката се обособява като отделно изкуство?

4.През коя епоха процъфтява светската професионална музика в Европа?

5.През коя от епохите църквата господства над науката и изкуството?

6 Какво е :  мюзикъл, опера, оперета и балет

7. Какъв глас е сопранът?

Литература: Учебник по музика за 7 клас Издателство „ Просвета”

Автори: В. Сотирова ,  В.Драганова и  З.Матеева

 

Конспект по музика за 8 клас   

Практически изпит

Въпроси с прозвучаване на музика

След като чуете музикалните примери отговорете:

1.От коя опера е звучащия пример?  – „Травиата”  , „Тоска”  и  „ Набуко”

2.С кой музикален жанр се свързва  звучащия пример? – опера, симфония,инструментален концерт и соната

3.Да се подредят произведенията по реда на тяхното прозвучаване.

„Ода на радостта” из Симфония №9 , Л.ван Бетовен  ,Революционен етюд ,Фр.Шопен , „Фантастична симфония” ,Х. Берлиоз

4.Да определите какъв елемент на операта звучи:- ансамблов, солов

Писмен изпит

Въпроси без прозвучаване на музика

1.Какви песни са : „Къде си вярна ти любов народна” , „Да прославим паметта” „Стани ,стани , юнак  балкански”

2.Кои са вокално инструментални жанрове?- увертюра, оратория , соната , кантата

3.Какъв жанр е операта?

4.Композиторът на оратория „Месия”

5.Кой от композиторите романтици е наречен „композитор песенник”

6.С какъв вид музика свързвате имената на следните български певци?

-Гена Димитрова ,Орлин Горанов ,Васил Петров, Николай Гяуров, Валя Балканска и Петя Боюклиева.

7.Кой е композитора на операта  „ Сватбата на Фигаро”

 

Литература: Учебник по музика за 8 клас Издателство „ Просвета”

Автори: В. Сотирова ,  В.Драганова и  З.Матеева

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print