Конспект по История и цивилизация 5 – 8 клас

5 – ти клас

 1. Възникване на българското ханство
 2. Българското ханство в края на 8 и първата половина на 9 век
 3. Религията на българите и славяните
 4. Българските въстания и чуждите нашествия
 5. Управлението на цар Симеон
 6. Първите Асеневци. Възстановяване на българското царство
 7. Цар Калоян
 8. Цар Иван Асен II – 1218 – 1241
 9. Епохата на цар Иван Александър
 10. Османското завоевание
 11. Ислямът
 12. Хайдутите

6 – ти клас

 1. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански
 2. Движение за независима българска църква
 3. Априлското въстание 1876г
 4. Руско – турската война 1877г.
 5. Възстановяването на българската държава
 6. Съединението
 7. Войни за национално обединение
 8. България в годините на втората световна война
 9. Политическа система на комунизма
 10. България и обединяваща се Европа

 

7 – ми клас

 1. В началото на човешката история
 2. Страната на Нил
 3. Религия на древните египтяни
 4. Образованието в Египет и Месопотамия
 5. История и религия на древните евреи
 6. Раждането на Елада
 7. Богове и герои в Древна Елада
 8. Раждането на Рим
 9. Римската военна експанзия в Средиземноморието
 10. Раждането на християнството

8 – ми клас

 1. Стария и новия Рим
 2. Християнството равноправна и официална религия в римската империя
 3. Арабите – възникване на исляма
 4. Създаване на българската средновековна държава
 5. Разцвет на Византийската империя
 6. България от могъщество към загуба на независимост
 7. Кръстоносните походи
 8. Възникване и облик на средновековните градове
 9. Възникване на английския парламент
 10. Стогодишната война
 11. България през 13 – 14 век от могъщество към гибел
 12. Османското нашествие и раждането на Османската империя

Преподавател : Д. Коева

image_pdfimage_print