Класирането на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово в НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ вече е факт

Формирането на учениците като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да развие своя потенциал.

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово е сред  178-те училища в страната, класирани по Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Програмата предоставя възможност за привличане на родителите като активни участници в училищния живот на децата им, за да се изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Училището ще стане още по- желана среда за преживявания и учене на учениците, за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

image_pdfimage_print