Изложба на творби на ученици със СОП

Учениците със СОП в СУ „Васил Левски“ работят всеки ден с ресурсен учител, логопед и психолог. Освен за повишаване на резултатите в учебната дейност, с учениците се работи и за подобряване на творческите умения, за развиване на фината моторика, за по-добрата социализация в училище и в обществото.

Николай от XII клас, Виктория от XI клас, Божидара от VIII клас и Божидар от IV клас, заедно с г-жа Олга Стоянова, психолог в училището, подготвиха и представиха пред учлищната общност изложба на свои творби.

image_pdfimage_print