Кратка история

Едно от най-младите училища в община Гълъбово е СУ „Васил Левски“. Създадено е през 1984 година. Отначало училището е носело името ЕСПУ „Димо Дичев“,  преименувано впоследствие на Средно училище „Васил Левски“.

 

Изглед отпред
Изглед отпред

На 1 – ви септември 1984 г. в града ни отваря врати най-младото училище в община Гълъбово – Единно средно политехническо училище „Димо Дичев” с директор Тодор Пиличев.

СОУ "Васил Левски"
СОУ „Васил Левски“

На 03.10. 1984г. е открита учебната база. На тържеството присъстват Панка Бабукова – първи зам. Министър на народната просвета, Петър Щелянов председател на Областния съвет на народната просвета и ръководители на селищна система Гълъбово.

Училището разполага с 28 просторни класни стаи, 12 кабинета, библиотека, физкултурен салон, помещение за лаборатории, лекарски кабинет, кухненски корпус.

В сградата се обучават около 500 ученици в 38 паралелки.

Първата специалност е „Електротехника и електрообзавеждане”.
Изучавали се три езика: немски, френски, руски.

През 1993г. името на училището е променено отново, а за патрон е избран Апостолът – Васил Левски. От тогава до 2016 г. училището носи името СОУ „Васил Левски”. А според новия закон за предучилищното и училищното образование от началото на учебната 2016/2017 г. СОУ се преименува на СУ „Васил Левски“.Вход на училището
В процеса на своето развитие педагогическият колектив се съобразява с желанията на учениците и родителите и затова променя професионалната подготовка от „монтьор на електрически съоръжения, уреди и устройства”
до икономическите дисциплини: „Икономика и мениджмънт” и „Среден мениджър”.

След пенсионирането на г-н Тодор Пиличев директорския пост се заема от г-жа Петрана Пасева. Наличието на квалифицирани кадри и добрата материална база са предпоставка за откриването на специализирана паралелка по Биология и въвеждането на ранночуждоезиково обучение през учебната 1996/1997г.

През 1997/1998г. училището е включено в експеримента на МОН за подготовка на средни специалисти по икономика и мениджмънт.

Компютърен кабинет 3
Компютърен кабинет 3

През 2003г. е открит нов профил Технологичен – „Стопански мениджмънт”.

През същата година За Директор на училището е назначена г-жа Нели Кючукова. Ръководството предприема нов курс на управление и поставя амбициозната цел да отвори нова страница в историята на СУ „Васил Левски” и да го направи най-предпочитано, новаторско и най-бързо развиващото се училище на територията на община Гълъбово. Спечелени са много проекти, благодарение, на които сградата напълно променя своя облик. За кратък период от време са открити две „класни стаи на бъдещето”, оборудвани с интерактивни дъски и таблети, обновени са компютърните кабинети, преоборудвани са двата физкултурни салона, както и кухненския корпус, изградена е фитнес площадка. Училището постепенно се превръща в желана и обичана територия за учениците.

Коридор 2 етаж
Коридор 2 етаж

В хода на промените през 2012г. е открит нов профил Технологичен – „Предприемачество и бизнес” .

 

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

√ СУ „Васил Левски” изгражда учениците от първи до дванадесети клас като успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски дух, способни да се справят и живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света.

√ Нашите ученици са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост. Ние предоставяме качествено и актуално обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап, основно и средно образование.

√ Ние, учители, ученици и родители, превръщаме СУ „Васил Левски” в територия за изява на всеки индивидуален талант;

√ Ние имаме за приоритети изучаването на икономически дисциплини, чужди езици, информационни и технологии, български език и литература,  науки и математика чрез използване на нови методи и техники – интерактивни дъски, мултимедийни проектори и др.

Нашият девиз е: “Времето е в нас и нашите мечти!”

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

√ Ние отстояваме идеята нашето училище да продължава да се утвърждава сред водещите образователни институции с ефективно управление и европейска визия.

√ Ние вече сме извоювали мястото си сред най-добрите и продължаваме постоянно да се осъвременяваме и развиваме, защото вярваме, можем и заслужаваме успехите си с труд, знания и постоянство.

√ Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището. Отворени сме за партньорство с общността, родителите, институциите и НПО.

√ Ние работим по национални и международни проекти и печелим призови места в различни области.

В началото на 2015 година в училището44057-WiFi се изгради безжична радио връзка за интернет, с покритие на цялата сграда.

Качествено образование, сигурност в бъдещето