Заедно за чиста планета

Днес в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово беше открита първата в България „Система за автоматизирано разделно събиране на употребявани опаковки от безалкохолни напитки в училища и ответно даване на бонуси“ във връзка с проект на МОСВ и Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те) ООД финансиран по ОПОС 2014-2020 г.

Същността на проектното предложение е да се изгради мрежа от вендинг машини за събиране на отпадъци от пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, които да бъдат рециклирани.
С оглед стимулиране на хората за привикване към предаване на отпадъци за рециклиране е предвидено и създаването на система за мотивиране чрез натрупване на точки, които в последствие да бъдат и материализирани.
Демонстрационният проект бе избран да се реализира именно в училища, защото подрастващите са бъдещите потребители и сред тях следва да се възпита култура на рециклиране.
Позитивни навици сред децата се изграждат чрез мотивирането им с натрупване на точки, създаване на състезателен дух и поощряване.
С оглед, водещата цел за създаване на екологични навици в децата, вендинг машините са с два отвора за изхвърляне на отпадъците – единият ще бъде за пластмасови бутилки, а другият за кенчета, което е с възпитателна и образователна цел, а именно децата да се научат да различават отпадъците по вид на материала и да ги изхвърлят в правилните отвори.

Проектът с неговия съвременен подход помага за решаване на проблема със събирането на отпадъци за рециклиране. Посредством познатите на подрастващите съвременни технологии се изграждат положителни навици за намаляване на неупотребените отпадъци.

image_pdfimage_print