ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

Защита на дипломен проект в теоретичната част ще се проведе на 23.05.2023 г. от 08:00 часа в сградата на Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово

– за специалност „Оперативно счетоводство“  в кабинет по география.

Защита на дипломен проект в практическата част ще се проведе на 01.06.2023г. и 02.06.2023г. от 13:00 часа в сградата на Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово

– за специалност „Оперативно счетоводство“  в кабинет по география.

Резултатите от изпитите и окончателните оценки ще се обявят до 08.06.2023г. на информационното табло в Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово.

image_pdfimage_print