Европейски ден на езиците

На 26 септември отбелязваме Европейския ден на езиците. Празникът е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 г.

В ЕС има 24 официални езика, около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на мигранти. Поне половината от населението в света говори или разбира два или повече езика. Английският език е най-изучаваният чужд език в 28-те държави от ЕС, показват данни на Евростат за 2012 г. Този език се изучава 97,1% от децата – много повече от учещите френски (34,1%), немски (22,1%) и испански (12,2%).

И тази година СУ “Васил Левски” отбеляза Европейския ден на езиците, като учениците от начален етап в часовете по английски език изработиха проекти под мотото: „Насърчаване изучаването на чужди езици в училище и извън него“, а учениците в прогимназиален и гимназиален етап изнесоха презентации на своите съученици, за да разпространят идеята на този празник. Целта на изработените презентации беше да се повиши осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчи културното и езиковото многообразие и да се стимулира изучаването на чужди езици през целия живот.

image_pdfimage_print