График януарска сесия 2017/2018 г.-самостоятелна форма на обучение

 

 

 

 

Изпит по

учебен

 предмет

Формат на изпита/ продъжителност Дата, начален час, място на провеждане
Български език и литература – ЗП –

IX, X, XI, XII клас

писмен-3 астр. часа 05. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Български език и литература – ЗИП –

X, XI, XII клас

писмен.-3 астр. часа 05. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Математика- ЗП

IX, X, XI, XII кл.

 

писмен –3 астр.часа 08. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Математика- ЗИП- XI , XII кл.

 

писмен –3 астр. часа 08. 01. 18 г., 14.00 ч., 14.00 ч., кабинет по география и икономика

 

Биология и здр. образование-ЗП –

IX, X клас

 

писмен –

3 астрономически часа

 

09. 01. 18 г., 09.00 ч., кабинет по география и икономика

 

Биология и здр.образование-ЗИП –  XI, XII клас писмен –

3 астрономически часа

09. 01. 18 г., 14.00 ч., кабинет по география и икономика

 

Психология и логика- ЗП – IX клас

 

Етика и право- ЗП – X клас

 

Философия- ЗП – XI клас

Свят и личност- ЗП – XII клас

писмен –

3 астрономически часа

10. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Физ. възпитание и спорт – ЗП- IX, X, XI, XII клас практически-

до пет астр. часа

10. 01. 18 г., 14.00 ч., големия физкултурен салон

 

Френски език- ЗП

IX, X клас

писмен –

3 астрономически часа

 

11. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Френски език- ЗП

IX, X клас

устен – до 30 мин. 11. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

Химия и ООС–ЗП –IX, X клас писмен –3 астр.часа 12. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Физика и астрономия– ЗП

IX, X, XI клас

 

писмен –.-3 астр. часа 12. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Микроикономика –ЗП –IX клас писмен –3 астр. ч;

 

15. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

География и световна търговия ЗИП/ПП – XI  клас писмен –

3 астрономически часа

15. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

Обща теория на счетоводната отчетност ЗП –IX клас писмен –3 астр. ч;

 

17. 01. 18 г., 09.00 ч., кабинет по география и икономика

 

 

Обща теория на счетоводната отчетност/практика/-ЗП –IX клас практически –2 астр. ч;

 

17. 01. 18 г., 14.00 ч., кабинет по география и икономика

 

 

География и

икономика – ЗП – IX, X, XI клас

писмен –3 астр. часа 18. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

География и

икономика – ЗИП –

XII клас

писмен –

3 астрономически часа

18. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

Английски език- ЗП

IX, X, XI, XII кл.

писмен –3 астр.часа

устен – до 30 мин.

19. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика;

устен от 15.00 ч. ,

кабинет по английски език

Счетоводство на предпр. – ЗИП/ПП –

XII клас

писмен –

3 астрономически часа

22. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Пари, банки и финансови пазари – ЗИП/ПП- XII клас писмен –3 астр.часа 22. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Инф.технологии -ЗИП/ПП – X, XI клас писмен –

3 астрономически часа;

практически-

до пет  астр. часа

23. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Информатика–ЗП  IX  клас писмен –

3 астрономически часа

практически-

до пет  астр. часа

24. 01. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Пазарна икономика – ЗИП/ПП –X клас писмен –3 астр.часа 25. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

История и цивилизация – ЗП-

IX, X, XI клас

писмен –3 астр.часа 26. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

Маркетинг и реклама – ЗИП/ПП – XI, XII клас писмен –3 астр.часа 26. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Инф.технологии–ЗП IX, X клас писмен –3 астр.часа

 

практически-до 5  астр. часа

29. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Предприемачество- ЗИП/ПП

XI, XII клас

писмен –3 астр.часа 31. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

 

 

image_pdfimage_print