График на контролните работи през II-ри уч.срок на 2020/2021 уч.година

Клас БЕЛ БЕЛ-ЗИП/ИП Математика Мат. ЗИП/ИП АЕ Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл  
V а 26.02 11.05 12.03.   – 17.03. 09.06. 15.04. 19.03. 17.02. 24.03. 02.06. 09.02. 31.03. 04.02. 17.05. 07.06.  
V б 23.02. 12.03. 23.03 08.06. 14.04. 18.03. 22.02. 22.03. 31.05. 12.02. 02.04. 05.02. 17.05. 07.06.
VІ а 15.03. 08.03. 29.03. 05.03. 16.04. 30.03. 25.03.  02.03.  27.04. 11.03. 17.05.
VІ б 16.03. 08.06. 31.03. 26.03. 26.02. 28.04. 11.03. 31.05.
Клас БЕЛ БЕЛ-ЗИП/ИП Математика Мат. ЗИП/ИП АЕ Право /счетоводство на предпр. ОТСО Инф. техн./ Ел.т./ Комп. граф. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл
VІІ а 12.02. 16.04. 10.02. 23.03. 10.05. 12.03. 01.04. 17.03. 05.02. 22.06. 11.03. 15.03. 22.02. 12.05.
VІІ б 15.02. 12.04. 10.02. 23.03. 10.05. 11.03. 19.04. 17.03. 23.06. 30.03. 19.03. 04.06. 19.02. 05.03. 07.05.
VІІІ а 17.02. 10.02. 22.03. 19.02. 16.04. ИТ 27.04. КГ 14.06. ЕТ 20.04. 26.03.     11.02.   18.03. 13.05. 14.04.  
ІХ а 28.04. 17.02. 23.03. 25.06. 12.04. ОТСО 24.02. 21.04. ИТ 16.04. 25.03. 31.03. 30.03. 16.03. 26.04.
Х а 01.03. 28.04. 25.03. ОТСО 24.02. 21.04.   12.03. 16.04. 21.06. 18.03. 24.03. 17.03.
ХІ а 01.03. 28.04. 25.03. Право 23.04. 28.05. Счет. на пред. 18.03. 27.04. Информатика 11.03.
ХІІ а 16.02. 04.03. 22.02.   11.03.
image_pdfimage_print