График за провеждане н акласни работи през II-ри уч.срок на 2020/2021 уч.година

Клас БЕЛ Математика Английски език Френски език
V а 04.06. 27.04.    
V б 01.06. 27.04.    
VІ а 20.05. 26.04.    
VІ б 17.05. 26.04.    
VІІ а 04.06. 26.04.    
VІІ б 31.05. 27.04.    
VІІІ а 26.05. 29.04. 04.06.  
ІХ а 10.06. 12.05. 17.05. 28.05.
Х а 07.06. 31.05. 01.06. 26.03.
ХІ а 10.05. 04.06. 03.06. 20.04.
ХІІ а 24.03. 30.03. 15.04.  
image_pdfimage_print