График за консултациите на учителите -II срок -2020/2021 уч. година

Име, фамилия Учебен предмет и клас По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10
  Кремена Грозева Български език и литература ІХ-ХІІ клас Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Кабинет 201
  Кремена Грозева Френски език ІХ-ХІ клас Вторник 14:20 -15:00   201
  Виктория Атанасова Български език и литература VІ и VІІІ клас Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Кабинет 204
  Кремена Колева Български език и литература V и VІІ клас Вторник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Кабинет 203
  Биляна Димитрова  Английски език ІІ-ІV клас Вторник 14:20-15:00; Фоайе етаж 3
Английски език V и VІ клас Четвъртък 14:20-15:00
  Катерина Илиева  Английски език VІІ-ХІІ клас Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20 -15:00 Кабинет 202
  Светлина Матанска Математика V, VІ и ІХ клас Вторник 15:00-15:40; Четвъртък 14:20-15:00 Кабинет 206
  Калинка Николова Математика Х-ХІІ клас Понеделник 14:20-15:00 Вторник 14:20-15:00 Кабинет 310
  Калинка Николова Информационни технологии V-Х клас Сряда 14:20-15:00        Кабинет 310
  Иванина Нончева Математика VІІ-VІІІ клас Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Кабинет 208
  Галина Георгиева Физика и астрономия VІІ-Х клас Сряда 14:20-15:00; Четвъртък 14:20-15:00 Кабинет 207
  Диана Костова История и цивилизации  V-Х клас Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Кабинет 207
  Деляна Тонева География и икономика V-Х клас Понеделник 15:00-15:40; Петък 14:20-15:00 Кабинет 211
  Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда VІІ-Х клас Сряда 14:20-15:00 Кабинет 209
  Стефка Малакова Биология и здравно образование VІІ-Х и ХІІ клас  Четвъртък 14:20-15:00; Петък 14:20-15:00 Кабинет 209
  Краси Петкова Човекът и природата V клас Понеделник 14:20-15:00; Четвъртък 14:20-15:00 Кабинет 311
  Галина Русева Икономически  дисциплини Х-ХІІ клас Вторник 14:20-15:00; Четвъртък 14:20-15:00 Кабинет 211
  Диана Христова Икономически  дисциплини VІІІ-ІХ и ХІ клас Сряда 14:20-15:00; Четвъртък 14:20-15:00 Кабинет 205
  Нели  Нуцова Предмети от начален етап ІV а клас Понеделник 13:50-14:30; Сряда 13:50-14:30 Кабинет 101
  Виолина Карадимова Предмети от начален етап ІV б клас Вторник 13:50-14:30; Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 102
  Бояна Петрова Предмети от начален етап І а клас Понеделник 13:30-14:05; Сряда 13:30-14:05 Кабинет 105
  Розита Господинова Предмети от начален етап І б клас Понеделник 14:05-14:40; Сряда 14:05-14:40 Кабинет 108
  Станка Стойкова Предмети от начален етап ІІ а клас Понеделник 13:30-14:05; Сряда 13:30-14:05 Кабинет 104
  Анастасия Милкова Предмети от начален етап ІІ б клас Понеделник 14:05-14:40; Вторник 14:05-14:40 Кабинет 103
  Надежда Куманова Предмети от начален етап ІІІ а клас Вторник 13:50-14:30; Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 106
  Ирина Иванова Предмети от начален етап ІІІ б клас Понеделник 13:50-14:30; Сряда 13:50-14:30 Кабинет 107
  Стоян Стоянов Хореография V-VІІ клас Вторник 14:30 -15:10 Стая по хореография Етаж 1
  Цвети Мандолска Хореография І-ІV клас Вторник 14:30 -15:10 Стая по хореография Етаж 1
image_pdfimage_print