Директор: Нели Кючукова

гр. Гълъбово 6280, обл. Стара Загора, кв. „Строител“, тел. 0886611268

email: info-2404107@edu.mon.bg

Заместник-директор: Емилия Гочева

тел. 0889131100

Работно време:
понеделник-петък от 7:30 до 16:30 ч.

Качествено образование, сигурност в бъдещето