Важно!!!


Уважаеми колеги, ученици и родители, във връзка със сложната епидемиологична обстановка, призовавам учениците, учителите и служителите на СУ „Васил Левски“, да спазват следните предписания:

1. Да не напускат дома си, ако не се налага, с решение на родителите до 11.03.2020г.

2. Да не се събират с приятели и съученици, където и да е – в заведения, зали, магазини и други.

3. Да не се ръкуват и прегръщат с близки, с които се срещат при необходимост.

4. Да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички).

5. В училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена.

6. Да бъдат търпеливи при работата на хигиенистите при обработка на всички повърхности през всяко междучасие на всяко ученическо място.

7. Да поемат общата ни отговорност за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище.

8. Да уведомят родителите да не посещават училищната сграда до момент на отмяна. Контактите с директора, класните ръководители, учителите и служителите да се осъществяват само по телефон или пощата на училището.

9. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности до следващото съобщение!

Нели Кючукова -Директор на СУ „Васил Левски“ , гр. Гълъбово