XII „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Маркетинг Физическо възпитание и спорт Чужд език по професията Математика Маркетинг
2 География и икономика Бизнес комуникации-УП Функц. и приложни програми-УП Индустриални отношения Подг. за мениджърски проект-УП
3 Публична администрация Организационно поведение и ПЕ Организационно поведение и ПЕ Гражданско образование Мениджмънт на ЧР
4 Български език и литература Индустриални отношения Физическо възпитание и спорт Български език и литература Трудово право
5 Чужд език по професията Мениджмънт на ЧР Икономика и организация на ИП-УП Български език и литература Математика
6 Икономика и организация на ИП Френски език Мениджмънт Подг. за мениджърски проект-УП Френски език
7 Публична администрация Час на класа   Функц. и приложни програми-УП Спортни дейности (лека атлетика)
image_pdfimage_print