XI „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски език Счетоводство на предприятието-УП Математика Работа в учебно предприятие Компютърна графика
2 Чужд език  по професията Български език и литература Работа в учебно предприятие Физическо възпитание и спорт Икономика на търговията
3 Математика Български език и литература Интернет и уеб технологии Счетоводство на предприятието Френски език
4 Физическо възпитание и спорт Компютърна графика Право Организация и техника на ТП Бази от данни-УП
5 Маркетинг Интернет и уеб технологии-УП Програмиране Обща икономическа теория Организация и техника на ТП
6 Български език и литература Програмиране Гражданско образование Статистика Чужд език .по професията
7 Електронна търговия Час на класа Обща икономическа теория Спортни дейности (лека атлетика)  
image_pdfimage_print