X „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Изобразително изкуство География и икономика Физическо възпитание и спорт Български език
2. Френски език Обща теория  СО -уч.пр. Счетоводство на предприятието История и цивилизации Български език
3. Философия География и икономика Философия Икономика История и цивилизации
4. История и цивилизации Английски език История и цивилизации Математика Обща теория  СО
5. Английски език Български език Френски език Химия и ООС Химия и ООС
6. Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование Физика и астрономия Документи и документооб.-уч.пр.
7. Физика и астрономия Час на класа Обща теория  СО -уч.пр.
Учебен час за спортни дейност
image_pdfimage_print