X „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология и ЗО Български език и литература ОТСО Икономика Английски език
2 Френски език ОТСО-УП Български език и литература Математика Химия и ООС
3 Английски език Обща икономическа теория Български език и литература Философия История и цивилизации
4 Математика Физическо възпитание и спорт Интернет и уеб технологии-УП Обща икономическа теория Физика и астрономия
5 Изобразително изкуство История и цивилизации Философия Физика и астрономия Биология и ЗО
6 История и цивилизации Химия и ООС География и икономика Френски език Физическо възпитание и спорт
7   Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) История и цивилизации География и икономика
image_pdfimage_print