II „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика ИП Математика Български език ИП Български език Английски език
2. Български език Български език Български език Математика Музика
3. Български език ИП Български език Математика Околен свят Български език
4. Музика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език
5. Технологии и предприемачество Час на класа Физическо възпитание и спорт Английски език Учебен час за спортни дейности
image_pdfimage_print