I „Б“ КЛАС, II СРОК

1 Български език и литература Математика Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература
2 Математика Български език и литература Хореография Математика Математика
3 Музика Български език и литература Български език и литература Хореография Физическо възпитание и спорт
4 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и  предприемачество Музика ИУЧ
5 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа Родинознание Музика  
image_pdfimage_print