Архив на категория: Ученически комисии

image_pdfimage_print

Парламентарни ученически комисии

Млад журналист

11

1. Георги Георгиев Димитров – Va клас

2. Нелина Манолова Русева – VIII a клас

3. Иван Миленов Асенов – IX клас 

4. Симона Николаева Тенева – X клас

5. Деница Росенова Георгиева – X клас

6. Даниела Петрова Русева – XI клас

7. Йоана Тончева Делчева – IV бклас

Радио новини

radioПламен Валентинов Колев – Va клас;

Карина Ненова Пенева – VIa клас; Стефан Пламенов Пеев – VIIa клас; Жанета Младенова Асенова  – VIIб клас; Мария Аркимедес Алварес – VIII a клас; Десислава Валентинова Бангиева – IVa клас

Спорт

sport Исус Георгиев Петков – XI клас;

Иван Минков Грудев – IX клас;

Елеонора Йорданова Йорданова  – VIIIa клас;

Габриела Деянова Димова – VIб клас;

Виктор Минков Грудев – IVа клас

Контрол по опазване на материалната база

Исус Георгиев Петков – XI клас

Миглена Динкова Филипова – X клас;

Мадлена Тодорова Петкова – VII a клас;

Еко – комисия

eco-friendly Гергана Петкова Кирева – VIб клас;

Радослава Тодорова Чакалова – Vб клас;

Ани Иванова Ангелова – Vб клас;

Иван Минков Грудев – IX клас

Фотограф

Светлан Стефанов Касъров – IVб клас      2 (2)