План за работа на Ученическия съвет


План за работа на Ученическия съвет
през учебната 2022/2023 година

 1. Направления на УП:
  1. Защита личността и правата на ученика;
  2. Планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено – значим интерес;
  3. Дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението.
 2. Обект на дейност
  1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.
  2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
  3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

III. Цели
1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.
2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.
3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

 1. Задачи
  1. Развитие на въображението на ученика.
  2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот.
 2. Дейности и мероприятия

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА
¨ Актуализиране състава на училищния Ученически парламент.
¨ Изготвяне на план за дейността на Ученическия парламент за учебната 2022/2023 год.

¨ 27.09 – Световен ден на сърцето – изготвяне на презентация

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

¨ 05.10 – Световен ден на учителя – изготвяне на сувенири

¨ Международна седмица на писмото – изготвяне на пощенска кутия

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА
¨ Отбелязване Деня на народните будители – изготвяне на картички
¨ Световен ден на поздравите – изготвяне на поздрави – 08.11

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА
¨ Подготовка за коледен благотворителен базар – изработване на сувенири
¨ 1-15.12 – Изготвяне на украса за Коледа. Раздаване на късмети и подаръци от Дядо Коледа, Снежанка и джуджета.

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА
¨ 11.01 Европейски ден за защита на личните данни – изготвяне на презентация

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА
¨ Отбелязване на 14 февруари – Деня на Св Валентин. Кутия за Валентинки.
¨ Отбелязване деня на Левски – 19 февруари – изготвяне на презентация

МЕСЕЦ МАРТ 2023 ГОДИНА
¨ 1 ви март – изработване на мартенички.
¨ Отбелязване на националния празник
¨ Отбелязване на 08.03 –Международният ден на жената.

МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 ГОДИНА
¨ Декорация на предмети и изделия „Цветен Великден“
¨ Отбелязване на Възкресение Христово–Великден. Великденска кошница с яйца и късмети.

МЕСЕЦ МАЙ 2023 ГОДИНА

¨ Работа по проект „Училището-желана територия за ученика“.
¨ Ден на славянската писменост и култура 24 май. Оформяне на табло и кът в училище.
¨ „Международен ден на приятелството“ – изготвяне на презентация

МЕСЕЦ ЮНИ 2023 ГОДИНА
¨ Деня на детето 01 юни.
¨ „Международен ден на приятелството“ – изготвяне на презентация.

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

План за работа на Ученическия съвет
през учебната 2018/2019 година

I. Направления на УП:
1. Защита личността и правата на ученика;
2. Планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено – значим интерес;
3. Дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението.

II. Обект на дейност
1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.
2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

III. Цели
1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.
2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.
3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

IV. Задачи
1. Развитие на въображението на ученика.
2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот. 3. Дейности и мероприятия

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА
 Актуализиране състава на училищния Ученически парламент.
 Изготвяне на план за дейността на Ученическия парламент за учебната 2018/2019 год.

 05.10 – Световен ден на учителя и на усмивката
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА
 Отбелязване Деня на народните будители – презентация
 Отбелязване на Международния ден на толерантността – 16 ноември. Изготвяне на презентация.
 Отбелязване на Седмица на правата на децата – 19-23 ноември с презентация и информационни табла.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
 01.12 – Антиспин кампания
 06.12 – Отбелязване на Деня на банкера и Деня на данъчния и митнически служител. Изготвяне на презентация.
 10.12 – Международен ден на човешките права. Изготвяне на табло.
 1-15.12 – Изготвяне на украса за Коледа. Раздаване на късмети и подаръци от Дядо Коледа, Снежанка и джуджета.

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА
 11.01 Отбелязване на Международния ден на думата „Благодаря“
 21.01 Международен ден на усмивката – 21.01
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА
 Отбелязване на 14 февруари – Деня на Св Валентин. Кутия за Валентинки.
 Отбелязване деня на Левски – 19 февруари. Оформяне на кът във фоайето на училището на първи, втори и трети етаж.

МЕСЕЦ МАРТ 2019 ГОДИНА
 1 ви март .
 Отбелязване на националния празник
 Отбелязване на 08.03 –Международният ден на жената.

МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 ГОДИНА
 Отбелязване Деня на Земята – 22 април, Почистване на двора и тревните площи в училището. Засаждане на рози.
 Отбелязване на Възкресение Христово–Великден. Великденска кошница с яйца и късмети.

МЕСЕЦ МАЙ 2019 ГОДИНА

 9 май – Ден на Европа
 Ден на славянската писменост и култура 24 май. Оформяне на табло и кът в училище.
 Изпращане на абитуриентите.

МЕСЕЦ ЮНИ 2019 ГОДИНА
 Деня на детето 01 юни.
 Изготвяне на презентация – 26.06 – Международен ден за борба с наркотиците.

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.
План на Ученическия парламент за новата 2017 - 2018 учебна година


Средно  училище „ Васил Левски”
гр. Гълъбово

План за работа  на Ученическия съвет
през учебната 2017 – 2018 година

Направления на УП:

– защита личността и правата на ученика;
– планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено – значим интерес;
– дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението.

I . Обект на дейност
1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.
2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

 1. Цели
  1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.
  2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.
  3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

III. Задачи
1. Развитие на въображението на ученика.

 1. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот.

Дейности и мероприятия

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

 1. Актуализиране състава на училищния Ученически парламент.                                                                      
 2. Изготвяне на план за дейността на Ученическия парламент за учебната 2017 – 2018 год.
 3. Световен ден на учителя 5.10
 4. Хелуин – 31. 10

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

 1. Отбелязване Деня на народните будители – презентация
 2. Отбелязване на Международния ден на толерантността – 16 ноември. Изготвяне на презентация.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

 1. 01.12 – Анти- спин кампания
 2. Изготвяне на украса за Коледа

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА

 1. Международен ден на усмивката – 21.01

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

 1. Отбелязване на 14 февруари – Деня на Св Валентин. Кутия за Валентинки.
 2. Отбелязване деня на Левски – 19 февруари. Оформяне на кът във фоаето на училището.

МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА

 1. 1 ви март  .
 2. Отбелязване на националния празник

МЕСЕЦ МАЙ 2018 ГОДИНА

 1. Изпращане на абитуриентите.

МЕСЕЦ ЮНИ 2018 ГОДИНА

 1. Деня на детето 01 юни.
 2. Изготвяне на презентация – 26.06 – Международен ден за борба с наркотиците.  

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.
План на УС


Средно общообразователно училище „ Васил Левски”
гр. Гълъбово

План за работа  на Ученическия съвет
през учебната 2015 – 2016 година

I . Обект на дейност
1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.
2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

 1. Цели
  1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.
  2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.
  3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

III. Задачи
1. Развитие на въображението на ученика.

 1. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот.

Дейности и мероприятия

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА

 1. Актуализиране състава на училищния Ученически съвет.                                                                      
 2. Изготвяне на план за дейността на Ученическия съвет за учебната 2015 – 2016 год.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА

 1. Отбелязване Деня на народните будители.
 2. Отбелязване на Международния ден на толерантността – 16 ноември. Изготвяне на информационен бюлетин, който да бъде използван в Часа на класа. Изготвяне на табло.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

 1. 01.12 – Анти- спин кампания. Изготвяне на табло,беседа, червени лентички за всички ученици.
 2. 06.12 – Отбелязване на Деня на банкера и Деня на данъчния и митнически служител.Изготвяне на презентация.
 3. 10.12 – Международен ден на човешките права. Изготвяне на табло.
 4. 25.12 – Рождество Христово (Коледа) – изготвяне на коледна украса на училището. Раздаване на късмети и подаръци от Дядо Коледа, Снежанка и джуджета.
 5. Коледна дарителска акция
 6. Коледно тържество с маски

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА

 1. 11.01 Отбелязване на Международния ден на думата „Благодаря“
 2. 21.01 Отбелязване на Деня на предръдката

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА

 1. Отбелязване на 14 февруари – Деня на Св Валентин. Кутия за Валентинки.
 2. Отбелязване деня на Левски – 19 февруари. Оформяне на кът във фоаето на училището.

МЕСЕЦ МАРТ 2016 ГОДИНА

 1. 01.03 – Посещение на „Дом за стари хора” – благотворителна акция
 2. 03.03 – Оформяне на кът във фоаето на училището за отбелязване на годишнината от Освобождението на България. Презентация.
 3. Отбелязване на 08.03 –Международният ден на жената.                        
 4. Организиране на карнавал за 1- ва пролет.
 5. Международен ден срещу расизма и дискриминацията.

МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА

 1. Отбелязване Деня на Земята – 22 април, Почистване на двора и тревните площи в училището. Засаждане на рози.

2.. Отбелязване на Възкресение Христово–Великден. Великденска кошница с яйца и късмети.

МЕСЕЦ МАЙ 2016 ГОДИНА

9 май – Ден на Европа

Ученическо самоуправление 

 1. Ден на славянската писменост и култура 24 май. Оформяне на табло и кът в училище.
 2. Изпращане на абитуриентите.

МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ГОДИНА

 1. Деня на детето 01 юни.
 2. Изготвяне на табло – 26.06 – Международен ден за борба с наркотиците.  

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

 
План на УС


Средно общообразователно училище „ Васил Левски”
гр. Гълъбово

План за работа  на Ученическия съвет
през учебната 2014 – 2015 година

 

I . Обект на дейност
1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.
2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

 1. Цели
  1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.
  2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.
  3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

III. Задачи
1. Развитие на въображението на ученика.

2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот.

 1. Дейности и мероприятия

Месец Ноември

 • 20.11. – Ден без тютюнопушене – флаери, еко – патрули и физарядка
  •    21.11.– Ден на християнското семейство – поздрав с приказка в 1 – 4 клас

Месец Декември

 • 01.12– анти-спин кампания – лентички, презентация, раздаване на флаери и презервативи
  •    Коледа – украса на училището, благотворителен коледен базар

Месец Януари
•    „Отвори очи“ – трафик на хора – филм 9- 10 клас

 • 01. – 139г. от рождението на Ботев
 • Събрание на УС – отчет за дейността през първия учебен срок

Месец Февруари

 • 08.02 –Ден на безопасния интернет – раздаване на флаери
  •    14.02. – Свети Валентин – кутия за любовни послания
  •    19.02. – Обесването на Васил Левски – кът на Левски, презентация, викторина
  •    Кампания за изработване на мартеници

Месец Март

 • 03.03. – литературен конкурс
  •    08.03. – Презентация за Световния ден на жената

Месец Април

 • 01.04. – Ден на хумора – прожекция на комедиен филм
  •    02.04 – Ден на детската книга – събиране и даряване на детски книжки

        Месец май
•    09.05. – Ден на Европа, ден на ученическото самоуправление
•    24.05 Ден на Просветата – поздравително табло

        Месец Юни
•    01.06. – Ден на детето, раздаване на балони

 

 

Председател на УП: ………………….
(Стефани Караколева)