Архив на категория: Учебен процес

image_pdfimage_print

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ IІ-ри срок – 2018/2019 учебна година

Име, фамилия Учебен предмет По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10 По чл. 178, ал.1, т.5 от ЗПУО /обща подкрепа/
1 Кремена Грозева Български език и литература Понеделник

14:20 – 15:00

Сряда

14:20 – 15:00

Кабинет по БЕЛ Петък

13:30-14:10

Кабинет по БЕЛ
2 Таня Каравасилева Български език и литература Четвъртък

14:20 – 15:00

Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по БЕЛ Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по БЕЛ
3 Кремена Колева Български език и литература Понеделник

13:30 – 14:10

Вторник

14:20 – 15:00

Кабинет по БЕЛ Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по БЕЛ
4 Биляна Маджарова  Английски език Сряда

14:20 – 15:00

Четвъртък

14:20 – 15:00

Кабинет по АЕ Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по АЕ
5 Силвия Златева Английски език начален етап Сряда

13:30-14:10

Четвъртък

13:30-14:10

Кабинет по АЕ Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по АЕ
6 Катерина Илиева  Английски език Сряда

14:20 – 15:00

Четвъртък

14:20 – 15:00

Кабинет по АЕ Петък

14:20 – 15:00

 

Кабинет по АЕ
7 Светлина Матанска Математика Понеделник

14:20 – 15:00

Четвъртък

14:20 – 15:00

Кабинет по математика Петък

13:30-14:10

Кабинет по математика
8 Калинка Николова Математика Понеделник

14:20 – 15:00

Сряда

14:20 – 15:00

Кабинет по математика Петък

14:20 – 15:00

 

Кабинет по математика
9 Теодора Иванова Информационни технологии Понеделник

14:20 – 15:00

Вторник

14:20 – 15:00

Кабинет по инф. технологии Четвъртък

14:20 – 15:00

 

Кабинет по инф. технологии
10 Галина Георгиева Физика и астрономия Понеделник

14:50 – 15:30

Вторник

14:20 – 15:00

Кабинет по иконом.дисциплини Петък

13:30 – 14:10

 

Кабинет по иконом.дисциплини
11 Диана Костова История и цивилизации Сряда

14:20 – 15:00

15:10 – 15:50

Кабинет по история-III ет. Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по история-III ет.
12 Деляна Тонева География и икономика Сряда

14:20 – 15:00

15:10 – 15:50

Кабинет по география Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по география
13 Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование Вторник

14:20 – 15:00

Сряда

14:20 – 15:00

Кабинет по химия Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по ХООС
14 Веселина

Георгиева

Музика Вторник

14:20 – 15:00

Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по музика-III ет. Сряда

14:20 – 15:00

15 Галина Русева Икономически  дисциплини Понеделник

14:20 – 15:00 Четвъртък

14:20 – 15:00

Кабинет по икономика Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по икономико
16 Диана Христова Икономически  дисциплини Сряда

14:20 – 15:00 Четвъртък

13:30-14:10

Кабинет по икономика Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по икономика
17 Павлина Георгиева Икономически  дисциплини Сряда

14:20 – 15:00

Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по икономика Вторник

14:20 – 15:00

Кабинет по икономика
18 Иванина Нончева Математика Понеделник

14:20 – 15:00

Четвъртък

14:20 – 15:00

Кабинет по математика Сряда

14:20 – 15:00

Кабинет по математика
19 Нели

Нуцова

Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10

Сряда

13:30-14:10

Класна стая на II а Вторник

13:10-13:50

Класна стая на II а
20 Виолина Карадимова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10

Сряда

13:30-14:10

Класна стая на II б Вторник

13:10-13:50

Класна стая на II б
21 Бояна Петрова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10

Петък

13:30-14:10

Класна стая на III а Вторник

13:10-13:50

Класна стая на III а
22 Розита Господинова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Петък

13:30-14:10

Класна стая на III б Сряда

14:20 – 15:00

Класна стая на III б
23 Станка Стойкова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на IV а Сряда

14:20 – 15:00

Класна стая на IV а
24 Анастасия Милкова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на IVб Сряда

14:20 – 15:00

Класна стая на IV б
25 Надежда Куманова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Сряда

13:30-14:10

Класна стая на I а Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на I а
26 Ирина Иванова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Сряда

13:30-14:10

Класна стая на I б Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на I б