Архив на категория: Учебен процес

image_pdfimage_print

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2019/2020 Г. V-XII КЛАС

Клас БЕЛ БЕЛ-ЗИП/ ИП Математика Мат. ЗИП/ ИП АЕ ФЕ Философски цик. Инф. техн. Инф. техн. ЗИП ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл
V а 30.09 18.11 09.12 25.09 17.10   11.10 29.10 22.11 17.12     28.01   31.10 07.01 13.12     20.01 02.12 25.11
V б 08.11   18.11 26.09 21.10   07.10 24.10 25.11 05.12     29.01   07.11 10.01 03.12     14.1109.01 21.11
VІ а 07.11 19.11 11.11 03.12 06.12 05.11 11.12     02.12   31.01 22.01     30.1015.11 21.11
VІ б 06.11 20.11 04.11 17.12 06.12 13.11 05.12     12.12   24.01 31.01     15.11 25.11 21.11
VІІ а 02.10 27.11 21.11 26.11   26.09 15.11 17.01     09.12   03.12 05.12 20.09 30.01   22.01
VІІ б 04.10 29.11 22.11 30.09 13.11 26.11 18.11 16.01     04.12   21.11 05.12 26.09 31.01   18.09 18.12
VІІІ а 07.11   25.10 22.11   31.10 29.11     14.11 16.01       27.09 11.12   07.01
ІХ а 22.11   16.10 19.11 23.01   14.11 09.01 24.01   24.10 30.01     16.12 25.09 18.12   02.12
Х а 14.01   18.11     15.11 17.01 09.01 30.10 17.12     21.10 19.1128.01 19.09 28.11   24.01
ХІ а 12.11 15.11 29.01 20.01 08.11 10.01                    
ХІІ а 09.12 09.01 19.11 29.01 22.11 23.01 15.11 13.12   17.10                

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2019/2020 Г.

Клас БЕЛ Математика Английски език Френски език
V а 13.01 12.12
V б 29.11 12.12
VІ а 28.11 13.12
VІ б 27.11 13.12
VІІ а 15.01 17.12
VІІ б 17.01 11.12
VІІІ а 28.11 17.12 06.01
ІХ а 06.12 08.01 28.11 12.12
Х а 10.12 06.01 18.12 03.12
ХІ а 11.12 18.12 03.12
ХІІ а 08.01 18.12 17.01

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ IІ-ри срок – 2018/2019 учебна година

Име, фамилия Учебен предмет По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10 По чл. 178, ал.1, т.5 от ЗПУО /обща подкрепа/
1 Кремена Грозева Български език и литература Понеделник

14:20 – 15:00

Сряда

14:20 – 15:00

Кабинет по БЕЛ Петък

13:30-14:10

Кабинет по БЕЛ
2 Таня Каравасилева Български език и литература Четвъртък

14:20 – 15:00

Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по БЕЛ Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по БЕЛ
3 Кремена Колева Български език и литература Понеделник

13:30 – 14:10

Вторник

14:20 – 15:00

Кабинет по БЕЛ Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по БЕЛ
4 Биляна Маджарова  Английски език Сряда

14:20 – 15:00

Четвъртък

14:20 – 15:00

Кабинет по АЕ Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по АЕ
5 Силвия Златева Английски език начален етап Сряда

13:30-14:10

Четвъртък

13:30-14:10

Кабинет по АЕ Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по АЕ
6 Катерина Илиева  Английски език Сряда

14:20 – 15:00

Четвъртък

14:20 – 15:00

Кабинет по АЕ Петък

14:20 – 15:00

 

Кабинет по АЕ
7 Светлина Матанска Математика Понеделник

14:20 – 15:00

Четвъртък

14:20 – 15:00

Кабинет по математика Петък

13:30-14:10

Кабинет по математика
8 Калинка Николова Математика Понеделник

14:20 – 15:00

Сряда

14:20 – 15:00

Кабинет по математика Петък

14:20 – 15:00

 

Кабинет по математика
9 Теодора Иванова Информационни технологии Понеделник

14:20 – 15:00

Вторник

14:20 – 15:00

Кабинет по инф. технологии Четвъртък

14:20 – 15:00

 

Кабинет по инф. технологии
10 Галина Георгиева Физика и астрономия Понеделник

14:50 – 15:30

Вторник

14:20 – 15:00

Кабинет по иконом.дисциплини Петък

13:30 – 14:10

 

Кабинет по иконом.дисциплини
11 Диана Костова История и цивилизации Сряда

14:20 – 15:00

15:10 – 15:50

Кабинет по история-III ет. Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по история-III ет.
12 Деляна Тонева География и икономика Сряда

14:20 – 15:00

15:10 – 15:50

Кабинет по география Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по география
13 Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование Вторник

14:20 – 15:00

Сряда

14:20 – 15:00

Кабинет по химия Понеделник

14:20 – 15:00

 

Кабинет по ХООС
14 Веселина

Георгиева

Музика Вторник

14:20 – 15:00

Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по музика-III ет. Сряда

14:20 – 15:00

15 Галина Русева Икономически  дисциплини Понеделник

14:20 – 15:00 Четвъртък

14:20 – 15:00

Кабинет по икономика Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по икономико
16 Диана Христова Икономически  дисциплини Сряда

14:20 – 15:00 Четвъртък

13:30-14:10

Кабинет по икономика Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по икономика
17 Павлина Георгиева Икономически  дисциплини Сряда

14:20 – 15:00

Петък

14:20 – 15:00

Кабинет по икономика Вторник

14:20 – 15:00

Кабинет по икономика
18 Иванина Нончева Математика Понеделник

14:20 – 15:00

Четвъртък

14:20 – 15:00

Кабинет по математика Сряда

14:20 – 15:00

Кабинет по математика
19 Нели

Нуцова

Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10

Сряда

13:30-14:10

Класна стая на II а Вторник

13:10-13:50

Класна стая на II а
20 Виолина Карадимова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10

Сряда

13:30-14:10

Класна стая на II б Вторник

13:10-13:50

Класна стая на II б
21 Бояна Петрова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10

Петък

13:30-14:10

Класна стая на III а Вторник

13:10-13:50

Класна стая на III а
22 Розита Господинова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Петък

13:30-14:10

Класна стая на III б Сряда

14:20 – 15:00

Класна стая на III б
23 Станка Стойкова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на IV а Сряда

14:20 – 15:00

Класна стая на IV а
24 Анастасия Милкова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на IVб Сряда

14:20 – 15:00

Класна стая на IV б
25 Надежда Куманова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Сряда

13:30-14:10

Класна стая на I а Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на I а
26 Ирина Иванова Предмети от начален етап Понеделник

13:30-14:10 Сряда

13:30-14:10

Класна стая на I б Четвъртък

13:30-14:10

Класна стая на I б