Архив на категория: VII клас

image_pdfimage_print

Важно за кандидат – гимназистите!

Онлайн подаване на заявления за кандидатстване след VII клас ще бъде активно в момента, в който учениците получат служебните си бележки!

https://priem.mon.bg/

https://7klas.mon.bg

Двата сайта ще работят едновременно и ще бъдат свързани в една система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Прием след завършено основно образование 2018/2019 година

Дейности по приемането на ученици в държавните и общинските училища за учебната 2018/2019 г.

Заповед за утвърден държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.

Заповед за определяне на училищна комисия за записване на ученици в  VIII клас

График на дейностите по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 г.

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища  по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.; Образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за   учебната 2018/2019 г.; Инструктаж на учителите консултанти на учениците със специални образователни потребности (СОП)