Архив на категория: Седмични разписания

image_pdfimage_print

III „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Физическо възпитание и спорт Музика Математика Математика ИП
2. Английски език Музика Български език Човекът и природата Човекът и обществото
3. Човекът и обществото Математика Математика Български език Български език
4. Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Български език Изобразително изкуство
5. Изобразително изкуство Български език Компютърно моделиране Технологии и предприемачество Български език  ИП
6. Български език  ИП Час на класа Български език Учебен час за спортни дейности

III „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език  ИП Математика Български език  ИП Човекът и природата Технологии и предприемачество
2. Български език Физическо възпитание и спорт Български език Изобразително изкуство Компютърно моделиране
3. Математика Български език Математика Български език Човекът и обществото
4. Човекът и обществото Български език Музика Български език Изобразително изкуство
5. Музика Английски език Английски език Математика ИП Български език
6. Английски език Час на класа Физическо възпитание и спорт Учебен час за спортни дейности

IV „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Математика Английски език Физическо възпитание и спорт Български език
2. Изобразително изкуство Английски език Математика Изобразително изкуство Математика
3. Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране Български език ИП Човекът и природата
4. Математика Български език Музика Български език Български език ИП
5. Английски език Български език Човекът и природата Български език Технологии и предприемачество
6. Човекът и обществото  ИП Час на класа Български език Учебен час за спортни дейности

IV „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Математика Човекът и обществото  ИП Български език Български език
2. Български език  ИП Човекът и природата Български език Изобразително изкуство Математика
3. Български език Български език Музика Математика Човекът и природата
4. Компютърно моделиране Български език Математика Английски език Изобразително изкуство
5. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език  ИП Технологии и предприемачество Английски език
6. Човекът и обществото Час на класа Български език Учебен час за спортни дейности

VIII „А“ клас – I-ви срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Математика Химия и ООС Информационни технологии Математика
2. Физика и астрономия Биология и здравно образование Философия Български език Английски език
3. География и икономика Български език Математика Български език История и цивилизации
4. История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Музика Английски език Предприемачество
5. Английски език Английски език Работа в учебно предприятие-уч.пр Работа в учебно предприятие-уч.пр Физика и астрономия
6. Работа в учебно предприятие-уч.пр Работа в учебно предприятие-уч.пр Подг.за мениджърски проект -уч.пр Подг.за мениджърски проект -уч.пр Подг.за мениджърски проект -уч.пр
7. Комп.машинопис и текстообр-уч.пр Час на класа Физическо възпитание и спорт
Учебен час за спортни дейности

IX „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Философия Математика Математика Български език Български език
2. Биология и здравно образование Английски език Музика Английски език Български език
3. Икономика на предприятието Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Информационни технологии Физическо възпитание и спорт
4. КОФСИ-практика История и цивилизации Здр.и безопасни условия на труд Френски език Френски език
5. Обща теория на СО КОФСИ-практика Производствена практика Производствена практика Производствена практика
6. География и икономика Производствена практика Физика и астрономия Математика История и цивилизации
7. КОФСИ-практика Час на класа Учебен час за спортни дейности КОФСИ-практика

X „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Химия и ООС Български език Физика и астрономия Физика и астрономия Биология и здравно образование
2. Счетоводство на предприятието Български език Философия Музика Обща теория  СО
3. Физическо възпитание и спорт География и икономика Български език Физическо възпитание и спорт Икономика
4. Обща теория  СО -уч.пр. Информационни технологии История и цивилизации История и цивилизации География и икономика
5. История и цивилизации Френски език География и икономика Френски език Математика
6. Математика Философия Биология и здравно образование Химия и ООС Английски език
7. Документи и документооборот -уч.пр Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

XI „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Счет. на предприятието ЗПП Английски език Бюджетно счетоводство-уч.пр. Английски език Английски език
2. География и икономика ЗИП Математика Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
3. Счет. на предприятието-уч.пр. Счет. на предприятието ЗПП Счет. на предприятието-уч.пр. Бюджетно счетоводство ЗПП Български език ЗИП
4. Математика ЗИП Икономика на предприятието ЗПП Работа в учебно предприятие-уч.пр Право ЗПП Философия
5. Работа в учебно предприятие-уч.пр Търговско счетоводство -уч.пр. История и цивилизация История и цивилизация Български език
6. Финанси ЗПП Български език Право ЗПП Икономика на предприятието ЗПП Български език
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа Финанси ЗПП Търговско счетоводство ЗПП

XII „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Счет. на предприятието ЗИП/ПП География и икономика ЗИП Български език Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Математика ЗИП
2. Маркетинг и реклама ЗИП/ПП География и икономика ЗИП Български език Свят и личност Маркетинг и реклама ЗИП/ПП
3. Български език Математика Предприемачество ЗИП/ПП Счет. на предприятието ЗИП/ПП Английски език
4. Английски език Счет. на предприятието ЗИП/ПП Български език ЗИП Предприемачество  ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП
5. Физическо възпитание и спорт Свят и личност Физическо възпитание и спорт Пари,банки ЗИП/ПП Счет. на предприятието ЗИП/ПП
6. Биология и здравно образование ЗИП Пари,банки ЗИП/ПП Пари,банки ЗИП/ПП Български език ЗИП Пари,банки  ЗИП/ПП
7. Час на класа Математика Математика ЗИП Учебен час за спортни дейности

V „а“ клас- I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Английски език Музика Български език Английски език
2. Български език Български език Математика Математика География и икономика
3. Английски език История и цивилизации Изобразително изкуство История и цивилизации Човекът и природата
4. Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Музика Български език
5. Изобразително изкуство Информационни технологии Математика ИП Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
6. Български  език ИП Математика Английски език Технологии и предприемачество Математика
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа      

V „б“ клас- „I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Български език Изобразително изкуство Математика Български език
2. Български  език ИП Математика Английски език Английски език Български език
3. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
4. Английски език Музика Информационни технологии Изобразително изкуство Английски език
5. Математика География и икономика Музика Технологии и предприемачество История и цивилизации
6. Математика ИП Човекът и природата Математика История и цивилизации Човекът и природата
7.   Час на класа Учебен час за спортни дейности    

 

VI „А“ клас-I-ви срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Информационни технологии Математика Математика Български език Математика
2. Физическо възпитание и спорт Български език География и икономика Български език История и цивилизации
3. Български език Български  език  ИП История и цивилизации Музика Български език
4. Математика Английски език Изобразително изкуство Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
5. Човекът и природата Човекът и природата Английски език Английски език Математика  ИП
6. Английски език Музика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

VI „Б“ клас-I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Изобразително изкуство История Български език Математика История  и цивилизации
2. Английски език Математика Български език Човекът и природата Математика
3. Човекът и природата Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език Изобразително изкуство
4. Български език Български език Български  език  ИП Информационни технологии Английски език
5. Математика Музика Технологии и предприемачество Музика География и икономика
6. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Математика  ИП
7.   Час на класа     Учебен час за спортни дейности

VII „А“ клас-I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Български език География и икономика Физика и астрономия
2. Математика История и цивилизации Български език Математика Биология и здравно образование
3. История и цивилизации Български език Математика  ИП Изобразително изкуство Английски език
4. Български език Математика Математика Български  език  ИП Математика  ИП
5. Информационни технологии Технологии и предприемачество Биология и здравно образование Химия и ООС Български език
6. Английски език География и икономика Музика Музика Физическо възпитание и спорт
7. Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

VII „Б“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика  ИП Български език История и цивилизации История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
2. Математика Биология и здравно образование Биология и здравно образование География и икономика Български език
3. Английски език Музика Музика Български език Български език
4. Физическо възпитание и спорт Математика  ИП Математика Математика Български  език  ИП
5. Български език Математика Информационни технологии Физика и астрономия Химия и ООС
6. Физика и астрономия Английски език География и икономика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
7. Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности