Архив на категория: 5-ти до 7-ми клас

image_pdfimage_print

V „а“ клас- II-ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Математика Информационни технологии Технологии и предприемачество Изобразително изкуство
2. История  и цивилизации История  и цивилизации Математика Математика Физическо възпитание и спорт
3. Математика Изобразително изкуство Английски език Човекът и природата Български език
4. География и икономика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език
5. Английски език Математика ИП Информационни технологии ИП Английски език Човекът и природата
6. Музика Английски език Български език Български език Музика
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

V „б“ клас- II-ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Физическо възпитание и спорт История  и цивилизации Математика Математика Технологии и предприемачество
2. Човекът и природата Български език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Информационни технологии
3. Български език Български език Български език Български език Музика
4. Математика Изобразително изкуство Информационни технологии ИП Технологии и предприемачество Английски език
5. История  и цивилизации Английски език Математика Музика Английски език
6. Математика ИП География и икономика Изобразително изкуство Английски език Човекът и природата
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

VI „А“ клас-II-ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Български език История  и цивилизации Музика Физическо възпитание и спорт
2. Физическо възпитание и спорт Математика География и икономика Човекът и природата Български език
3. Човекът и природата Информационни технологии Математика История  и цивилизации Български език
4. Български език Физическо възпитание и спорт Български език Изобразително изкуство Изобразително изкуство
5. Английски език Английски език Английски език Английски език Математика ИП
6. Информационни технологии ИП Технологии и предприемачество Музика Математика Технологии и предприемачество
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

VI „Б“ клас-II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Изобразително изкуство Български език
2. Български език Човекът и природата Математика Математика Математика
3. Музика Музика Технологии и предприемачество Математика ИП Физическо възпитание и спорт
4. Физическо възпитание и спорт Български език География и икономика Български език Информационни технологии
5. Математика Информационни технологии ИП История  и цивилизации Технологии и предприемачество Английски език
6. Изобразително изкуство Английски език Английски език Английски език История  и цивилизации
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа

 

VII „А“ клас-II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. География и икономика Български език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия
2. Информационни технологии ИП-I гр. Български език Български език Музика История  и цивилизации
Информационни технологии ИП-II гр.
3. Изобразително изкуство История  и цивилизации Математика Български език Математика
4. Български език Биология и здравно образование Биология и здравно образование Химия и ООС Математика ИП
5. Физика и астрономия Математика Математика ИП География и икономика Технологии и предприемачество
6. Английски език Музика Английски език Математика Английски език
7. Час на класа Информационни технологии ИП-I гр.
Информационни технологии ИП-II гр.
Учебен час за спортни дейности