Архив на категория: 5-ти до 7-ми клас

image_pdfimage_print

V „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ История и цивилизации Хореография ИУЧ Физическо възпитание и спорт
3. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Английски език Човекът и природата Човекът и природата
4. Английски език Математика Музика Музика Информационни технологии
5. Математика Английски език Английски език Технологии и предприемачество Математика
6. География и икономика Човекът и природата Математика Изобразително изкуство История и цивилизации
7. Час на класа  
8. Учебен час за спортни дейности      

V „Б“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Изобразително изкуство Математика Английски език Човекът и природата
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Човекът и природата Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
4. Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ История и цивилизации Английски език
5. История и цивилизации Технологии и предприемачество Музика Музика География и икономика
6. Английски език Математика Английски език Информационни технологии Математика
7.   Час на класа Учебен час за спортни дейности  

VI „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Математика География и икономика Математика История и цивилизации Математика
3. Човекът и природата Информационни технологии Човекът и природата Хореография ИУЧ История и цивилизации
4. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика Физическо възпитание и спорт
5. Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Английски език Английски език
6. Технологии и предприемачество Хореография ИУЧ Музика Музика Човекът и природата
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности  

VI „Б“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Математика География и икономика Математика История и цивилизации Математика
3. Човекът и природата Информационни технологии Човекът и природата Хореография ИУЧ История и цивилизации
4. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика Физическо възпитание и спорт
5. Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Английски език Английски език
6. Технологии и предприемачество Хореография ИУЧ Музика Музика Човекът и природата

VII „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Хореография ИУЧ Математика Математика Математика Математика
2. Английски език История и цивилизации Музика География и икономика Биология и ЗО
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език
4. Химия и ООС Физика и астрономия Биология и ЗО Физика и астрономия Български език и литература
5. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Информационни технологии История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
6. Физическо възпитание и спорт География и икономика Английски език Технологии и предприемачество Математика ИУЧ
7. Хореография ИУЧ Час на класа   Учебен час за спортни дейности

VII „Б“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. История и цивилизации Физика и астрономия География и икономика История и цивилизации Физика и астрономия
2. Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Математика Математика Математика
3. Хореография ИУЧ Изобразително изкуство Музика Биология и ЗО Технологии и предприемачество
4. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Биология и ЗО
5. Български език и литература Математика География и икономика Изобразително изкуство Информационни технологии
6. Английски език Химия и ООС Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език
7. Час на класа Хореография ИУЧ   Учебен час за спортни дейности

V „а“ клас- I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Английски език Музика Български език Английски език
2. Български език Български език Математика Математика География и икономика
3. Английски език История и цивилизации Изобразително изкуство История и цивилизации Човекът и природата
4. Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Музика Български език
5. Изобразително изкуство Информационни технологии Математика ИП Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
6. Български  език ИП Математика Английски език Технологии и предприемачество Математика
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа      

V „б“ клас- „I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Български език Изобразително изкуство Математика Български език
2. Български  език ИП Математика Английски език Английски език Български език
3. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
4. Английски език Музика Информационни технологии Изобразително изкуство Английски език
5. Математика География и икономика Музика Технологии и предприемачество История и цивилизации
6. Математика ИП Човекът и природата Математика История и цивилизации Човекът и природата
7.   Час на класа Учебен час за спортни дейности    

 

VI „А“ клас-I-ви срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Информационни технологии Математика Математика Български език Математика
2. Физическо възпитание и спорт Български език География и икономика Български език История и цивилизации
3. Български език Български  език  ИП История и цивилизации Музика Български език
4. Математика Английски език Изобразително изкуство Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
5. Човекът и природата Човекът и природата Английски език Английски език Математика  ИП
6. Английски език Музика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

VI „Б“ клас-I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Изобразително изкуство История Български език Математика История  и цивилизации
2. Английски език Математика Български език Човекът и природата Математика
3. Човекът и природата Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език Изобразително изкуство
4. Български език Български език Български  език  ИП Информационни технологии Английски език
5. Математика Музика Технологии и предприемачество Музика География и икономика
6. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Математика  ИП
7.   Час на класа     Учебен час за спортни дейности

VII „А“ клас-I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Български език География и икономика Физика и астрономия
2. Математика История и цивилизации Български език Математика Биология и здравно образование
3. История и цивилизации Български език Математика  ИП Изобразително изкуство Английски език
4. Български език Математика Математика Български  език  ИП Математика  ИП
5. Информационни технологии Технологии и предприемачество Биология и здравно образование Химия и ООС Български език
6. Английски език География и икономика Музика Музика Физическо възпитание и спорт
7. Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

VII „Б“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика  ИП Български език История и цивилизации История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
2. Математика Биология и здравно образование Биология и здравно образование География и икономика Български език
3. Английски език Музика Музика Български език Български език
4. Физическо възпитание и спорт Математика  ИП Математика Математика Български  език  ИП
5. Български език Математика Информационни технологии Физика и астрономия Химия и ООС
6. Физика и астрономия Английски език География и икономика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
7. Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности