Архив на категория: 1-ви до 4-ти клас

image_pdfimage_print

I „а“ клас – I – ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език и литература Български език и литература Английски език ИП Физическо възпитание и спорт
2 Музика Физическо възпитание и спорт Музика Технологии и предприемачество Математика
3 Български език и литература Математика Български език и литература ИП Български език и литература Изобразително изкуство
4 Околен свят Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература
5 Английски език ИП Час на класа Учебен час за спортни дейности Изобразително изкуство  

I „Б“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Математика Математика Български език и литература Изобразително изкуство
2 Математика Български език и литература Музика Математика Технологии и предприемачество
3 Английски език ИП Музика Български език и литература ИП Английски език ИП Български език и литература
4 Български език и литература Околен свят Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Учебен час за спортни дейности Час на класа Български език и литература Изобразително изкуство  

II „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Английски език Музика Български език и литература Български език и литература
2 Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство ИП Изобразително изкуство Български език и литература
3 Български език и литература Математика Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература ИП Математика ИП
5 Околен свят Час на класа Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Учебен час за спортни дейности

II „Б“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително изкуство ИП Музика Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература
2 Математика Английски език Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература ИП Физическо възпитание и спорт Математика
4 Български език и литература Български език и литература Музика Английски език Математика ИП
5 Околен свят Час на класа Български език и литература Технологии и предприемачество Учебен час за спортни дейности

III „а“ клас – I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Технологии и предприемачество Математика Музика Човекът и обществото
2 Математика Човекът и обществото Български език и литература Математика Български език и литература
3 Човекът и природата ИП Български език и литература Математика ИП Изобразително изкуство Музика
4 Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Човекът и природата
5 Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Английски език
6 Английски език Час на класа Учебен час за спортни дейности Физическо възпитание и спорт  

III „б“ клас – I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Компютърно моделиране Английски език
2 Английски език Математика Математика Изобразително изкуство Български език и литература
3 Музика Английски език Математика ИП Български език и литература Български език и литература
4 Човекът и природата ИП Музика Човекът и обществото Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5 Изобразително изкуство Човекът и природата Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Математика
6 Учебен час за спортни дейности Час на класа Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото  

IV „а“ клас- I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Математика Английски език Български език и литература Човекът и природата
2 Домашен бит и техника Музика Математика Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото ЗИП
3 Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература Човекът и природата Български език и литература
4 Английски език Български език и литература Български език и литература Математика Изобразително изкуство
5 Математика Човекът и природата ЗИП Изобразително изкуство Английски език Физическо възпитание и спорт
6 Учебен час за спортни дейности Час на класа      

IV „б“ клас- I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език и литература Математика Човекът и природата Български език и литература
2 Български език и литература Изобразително изкуство Английски език Музика Математика
3 Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика Английски език
4 Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Български език и литература Домашен бит и техника
5 Човекът и обществото ЗИП Човекът и природата ЗИП Български език и литература Български език и литература Човекът и природата
6   Учебен час за спортни дейности Час на класа