Архив на категория: 1-ви до 4-ти клас

image_pdfimage_print

I „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература
2. Математика Математика Математика Български език и литература Изобразително изкуство
3. Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Математика
4. Изобразително изкуство Околен свят Хореография ИУЧ Музика Хореография ИУЧ
5. Учебен час за спортни дейности Час на класа Физическо възпитание и спорт   Технологии и предприемачество

I „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Български език и литература Математика Музика Музика
2. Български език и литература ИУЧ Околен свят Български език и литература Хореография ИУЧ Математика
3. Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5. Хореография ИУЧ Час на класа Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачество  

II „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Изобразително изкуство Математика Математика Музика Музика
2. Английски език Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език
3. Български език и литература ИУЧ Български език и литература Хореография ИУЧ Околен свят Български език и литература
4. Математика Хореография ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература
5. Български език и литература Час на класа Български език и литература Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачество
        Забавна математика ФУЧ  

II „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Математика Български език и литература Околен свят Български език и литература ИУЧ
2. Математика Технологии и предприемачество Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3. Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Музика Български език и литература
4. Български език и литература Български език и литература Музика Английски език Изобразително изкуство
5. Физическо възпитание и спорт Час на класа Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ Учебен час за спортни дейности
Забавна математика ФУЧ

III „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Математика Човекът и обществото Музика
2. Български език и литература Английски език Човекът и обществото Английски език Математика
3. Физическо възпитание и спорт Музика Английски език Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
4. Хореография ИУЧ Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература
5. Технологии и предприемачество Компютърно моделиране Български език и литература Човекът и природата Хореография ИУЧ
6. Хореография ИУЧ Час на класа Български език и литература Учебен час за спортни дейности  

III „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Компютърно моделиране Музика Математика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
2. Музика Математика Български език и литература Човекът и природата Хореография ИУЧ
3. Английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Английски език
4. Български език и литература Изобразително изкуство Английски език Български език и литература Математика
5. Български език и литература Хореография ИУЧ Човекът и обществото Технологии и предприемачество Български език и литература
6.   Час на класа Учебен час за спортни дейности Хореография ИУЧ Български език и литература

IV „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Музика Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
2. Български език и литература Човекът и природата Човекът и природата Български език и литература Изобразително изкуство
3. Хореография ИУЧ Математика Български език и литература Английски език Човекът и обществото
4. Английски език Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество Английски език
5. Математика Изобразително изкуство Математика Математика Физическо възпитание и спорт
6. Учебен час за спортни дейности Час на класа Хореография ИУЧ   Хореография ИУЧ

IV „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Български език и литература Английски език Изобразително изкуство Английски език
2. Музика Математика Математика Български език и литература Български език и литература
3. Български език и литература Хореография ИУЧ Човекът и природата Български език и литература Хореография ИУЧ
4. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Хореография ИУЧ Човекът и обществото
5. Английски език Човекът и природата Компютърно моделиране Математика Изобразително изкуство
6. Технологии и предприемачество Час на класа Физическо възпитание и спорт   Учебен час за спортни дейности