Архив на категория: 1-ви до 4-ти клас

image_pdfimage_print

I „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Хореография Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Математика Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Музика Изобразително изкуство Математика
4 Български език и литература Музика Родинознание Технологии и  предприемачество Хореография
5 Математика Час на класа Музика ИУЧ   Спортни дейности (лека атлетика)

I „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Математика Хореография
2 Български език и литература Български език и литература Математика Технологии и  предприемачество Математика
3 Музика ИУЧ Български език и литература Музика Музика Изобразително изкуство
4 Математика Физическо възпитание и спорт Хореография Български език и литература Български език и литература
5 Физическо възпитание и спорт Час на класа Родинознание Спортни дейности (лека атлетика)  

II „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Музика ИУЧ Математика Хореография Български език и литература Математика
3 Английски език Английски език Математика Математика Български език и литература
4 Български език и литература Музика Изобразително изкуство Хореография Родинознание
5 Български език и литература Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) Технологии и  предприемачество Музика

II „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Математика Математика Математика Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Музика Музика ИУЧ Математика
3 Хореография Родинознание Английски език Хореография Физическо възпитание и спорт
4 Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература Български език и литература Английски език
5 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа Български език и литература Изобразително изкуство Технологии и  предприемачество

III „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика Математика Хореография
3 Технологии и  предприемачество Български език и литература Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Музика
4 Английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Човекът и обществото
5 Български език и литература Математика Компютърно моделиране Английски език Физическо възпитание и спорт
6 Български език и литература Час на класа Хореография Спортни дейности (лека атлетика)  

III „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и обществото Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература
2 Изобразително изкуство Английски език Изобразително изкуство Математика Математика
3 Математика Човекът и обществото Математика Човекът и природата Английски език
4 Български език и литература Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и  предприемачество Компютърно моделиране
6 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа   Хореография Хореография

IV „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и обществото Математика Хореография Български език и литература Български език и литература
2 Математика Хореография Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература Изобразително изкуство Човекът и природата Човекът и природата Технологии и  предприемачество
4 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Математика
5 Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране Музика
6   Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) Английски език Английски език

IV „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Хореография Математика Математика Английски език
2 Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика
3 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Човекът и природата Хореография
4 Български език и литература Английски език Изобразително изкуство Изобразително изкуство Музика
5 Български език и литература Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература
6 Технологии и  предприемачество Час на класа Компютърно моделиране   Спортни дейности (лека атлетика)