Архив на категория: 1-ви до 4-ти клас

image_pdfimage_print

I „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Околен свят Български език и литература Български език и литература
2. Музика Български език и литература Български език и литература Математика Технологии и предприемачество
3. Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература Музика Математика
4. Български език и литература Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
5. Хореография ИУЧ Час на класа Хореография ИУЧ Учебен час за спортни дейности  

I „Б“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2. Български език и литература ИУЧ Музика Хореография ИУЧ Математика Математика
3. Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Музика
4. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Околен свят Български език и литература Изобразително изкуство
5. Изобразително изкуство Час на класа   Хореография ИУЧ Учебен час за спортни дейности

II „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ Музика Английски език
2. Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Математика
3. Български език и литература Български език и литература Околен свят Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4. Български език и литература Български език и литература Музика Математика Български език и литература
5. Учебен час за спортни дейности  Час на класа Математика  Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ

II „Б“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Хореография ИУЧ
2. Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература ИУЧ
3. Изобразително изкуство Английски език Хореография ИУЧ Английски език Музика
4. Математика Физическо възпитание и спорт Околен свят Математика Математика
5. Музика Час на класа Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт

III „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Английски език Български език и литература Български език и литература
2. Математика Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Български език и литература Изобразително изкуство
3. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Изобразително изкуство Човекът и обществото
4. Музика Български език и литература Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт
5. Компютърно  моделиране Технологии и предприемачество Човекът и природата Английски език Английски език
6. Хореография ИУЧ  Час на класа Хореография ИУЧ Учебен час за спортни дейности

III „Б“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
2. Хореография ИУЧ Математика Български език и литература Математика Английски език
3. Английски език Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика
4. Компютърно моделиране Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература
5. Математика Човекът и обществото Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото
6. Физическо възпитание и спорт  Час на класа   Учебен час за спортни дейности Хореография ИУЧ

IV „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Български език и литература Български език и литература Математика Музика
2. Английски език Технологии и предприемачество Математика Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ
3. Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Компютърно моделиране Човекът и природата Български език и литература
4. Музика Изобразително изкуство Английски език Английски език Български език и литература
5. Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Човекът и природата
6. Учебен час за спортни дейности  Час на класа Човекът и обществото Български език и литература

IV „Б“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Изобразително изкуство Човекът и обществото Хореография ИУЧ Български език и литература
2. Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
3. Математика Технологии и предприемачество Български език и литература Математика Английски език
4. Български език и литература Английски език Компютърно моделиране Български език и литература Хореография ИУЧ
5. Български език и литература Български език и литература Математика Музика Човекът и природата
6. Час на класа Музика Физическо възпитание и спорт   Учебен час за спортни дейности

I „а“ клас – I – ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Математика Български език Математика ИП Български ИП
2. Български език Български език ИП Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика
3. Физическо възпитание и спорт Български език Математика Български език Изобразително изкуство
4. Математика Технологии и предприемачество Околен свят Български език Български език
5. Музика Час на класа Музика Учебен час за спортни дейности  

I „Б“ КЛАС- I – ви срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика  ИП Математика Технологии и предприемачество Музика Български език
2. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика Български език ИП Физическо възпитание и спорт
3. Български език Български  език ИП Български език Математика Околен свят
4. Български език Български език Музика Български език Математика
5. Физическо възпитание и спорт Час на класа Български език Учебен час за спортни дейности

II „А“ КЛАС- I – ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език ИП Математика Български език ИП Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
2. Английски език Изобразително изкуство Български език Математика Български език
3. Математика Български език Математика Български език Български език
4. Български език Български език Технологии и предприемачество Английски език Околен свят
5. Музика Час на класа Музика Математика ИП Учебен час за спортни дейности

II „Б“ КЛАС- I – ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език ИП Математика Физическо възпитание и спорт Математика Технологии и предприемачество
2. Български език Английски език Български език Български език ИП Български език
3. Математика Български език Математика Английски език Физическо възпитание и спорт
4. Музика Изобразително изкуство Български език Български език Български език
5. Околен свят Час на класа Математика ИП Музика Учебен час за спортни дейности

 

III „а“ клас – I – ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Математика Български език Технологии и предприемачество Български език
2. Музика Математика ИП Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Математика
3. Математика Физическо възпитание и спорт Английски език Човекът и природата Човекът и обществото
4. Български език Български език Български език ИП Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
5. Български език Български език Човекът и обществото Български език Английски език
6. Компютърно моделиране Час на класа Математика Учебен час за спортни дейности  

III „Б“ клас – I – ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Физическо възпитание и спорт Математика ИП Английски език Човекът и природата Български език
2. Български език Български език Математика Български език Английски език
3. Математика Математика Български език Български език Технологии и предприемачество
4. Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Български език Изобразително изкуство Математика
5. Английски език Музика Човекът и обществото Компютърно моделиране Български език  ИП
6. Изобразително изкуство Час на класа Физическо възпитание и спорт Учебен час за спортни дейности

IV „а“ клас- I – ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Български език Математика Български език Математика
2. Музика Човекът и природата Български език Математика Човекът и природата
3. Математика Английски език Технологии и предприемачество Компютърно моделиране Български език
4. Човекът и обществото Музика Английски език Изобразително изкуство Български език
5. Човекът и обществото  ИП Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език Физическо възпитание и спорт
6. Български език  ИП Час на класа Български език Учебен час за спортни дейности