Архив на категория: 1-ви до 4-ти клас

image_pdfimage_print

I „а“ клас – II – ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Физическо възпитание и спорт Български език Околен свят Музика
2. Технологии и предприемачество Математика Музика Математика Български език
3. Английски език ИП Български език Математика Български език Български език
4. Математика Български език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Английски език ИП
5. Изобразително изкуство Час на класа Български език ИП Учебен час за спортни дейности

I „Б“ КЛАС- II – ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Изобразително изкуство Български език Български език Физическо възпитание и спорт Български език
2. Математика Английски език ИП Изобразително изкуство Български език ИП Математика
3. Български език Математика Английски език ИП Български език Български език
4. Български език Технологии и предприемачество Околен свят Математика Физическо възпитание и спорт
5. Музика Час на класа Музика Учебен час за спортни дейности

II „А“ КЛАС- II – РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Околен свят Музика Математика Български език Български ИП
2. Изобразително изкуство Математика Физическо възпитание и спорт Математика ИП Музика
3. Български език Български език Български език Изобразително изкуство  ИП Български език
4. Български език Технологии и предприемачество Български език Физическо възпитание и спорт Математика
5. Математика Час на класа Учебен час за спортни дейности Английски език Английски език

II „Б“ КЛАС- II – РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Технологии и предприемачество Български език Музика Български език Английски език
2. Изобразително изкуство ИП Околен свят Български език Английски език Физическо възпитание и спорт
3. Математика Математика ИП Математика Музика Български език
4. Български език Изобразително изкуство Български ИП Математика Български език
5. Български език Час на класа Учебен час за спортни дейности Физическо възпитание и спорт Математика

III „а“ клас – II – РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Изобразително изкуство Български език Човекът и природата ИП
2. Математика Технологии и предприемачество Български език Математика Математика
3. Човекът и природата ИП Български език Математика ИП Английски език Български език
4. Английски език Човекът и природата Математика Човекът и обществото Музика
5. Български език Български език Английски език Изобразително изкуство Компютърно моделиране
6. Български език Час на класа Физическо възпитание и спорт Учебен час за спортни дейности

 

III „б“ клас – II – РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Човекът и природата ИП Изобразително изкуство Математика Математика Човекът и обществото
2. Математика Български език Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Английски език
3. Български език Математика Български език Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт
4. Музика Човекът и природата Математика ИП Български език Български език
5. Английски език Технологии и предприемачество Човекът и природата ИП Български език Български език
6. Компютърно моделиране Час на класа Английски език Учебен час за спортни дейности

IV „а“ клас- II – РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Човекът и природата  ЗИП Английски език Български език Английски език Физическо възпитание и спорт
2. Музика Физическо възпитание и спорт Английски език Български език Човекът и обществото
3. Математика Български език Физическо възпитание и спорт Математика Човекът и обществото ЗИП
4. Български език Домашен бит Човекът и природата Музика Български език
5. Български език Математика Математика Изобразително изкуство Български език
6. Учебен час за спортни дейности Час на класа

IV „б“ клас- II-ри срок

1. Музика Български език Математика Човекът и природата ЗИП Български език
2. Английски език Музика Човекът и обществото ЗИП Български език Изобразително изкуство
3. Български език Английски език Български език Физическо възпитание и спорт Математика
4. Български език Човекът и обществото Английски език Български език Домашен бит
5. Човекът и природата Математика Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт
6. Час на класа Учебен час за спортни дейности