Архив на категория: 1-ви до 4-ти клас

image_pdfimage_print

I „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Изобразително изкуство Български език Български език Математика ИП
2. Музика Музика Български език Математика Български език
3. Физическо възпитание и спорт Математика Математика Физическо възпитание и спорт Български език
4. Български език Български език Изобразително изкуство Околен свят Технологии и предприемачество
5. Български език ИП Час на класа Български език ИП Учебен час за спортни дейности

I „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Околен свят Математика Физическо възпитание и спорт Български език Изобразително изкуство
2. Български  език ИП Музика Български език Математика Български език
3. Български език Технологии и предприемачество Български  език ИП Математика ИП Физическо възпитание и спорт
4. Математика Български език Математика Изобразително изкуство Български език
5. Музика Час на класа Български език Учебен час за спортни дейности

II „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език ИП Математика ИП Математика Български  език ИП Математика
2. Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език Български език
3. Български език Български език Музика Английски език Технологии и предприемачество
4. Английски език Български език Български език Музика Физическо възпитание и спорт
5. Околен свят Час на класа Български език Математика Учебен час за спортни дейности

II „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика ИП Математика Български език ИП Български език Английски език
2. Български език Български език Български език Математика Музика
3. Български език ИП Български език Математика Околен свят Български език
4. Музика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език
5. Технологии и предприемачество Час на класа Физическо възпитание и спорт Английски език Учебен час за спортни дейности

III „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Физическо възпитание и спорт Музика Математика Математика ИП
2. Английски език Музика Български език Човекът и природата Човекът и обществото
3. Човекът и обществото Математика Математика Български език Български език
4. Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Български език Изобразително изкуство
5. Изобразително изкуство Български език Компютърно моделиране Технологии и предприемачество Български език  ИП
6. Български език  ИП Час на класа Български език Учебен час за спортни дейности

III „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език  ИП Математика Български език  ИП Човекът и природата Технологии и предприемачество
2. Български език Физическо възпитание и спорт Български език Изобразително изкуство Компютърно моделиране
3. Математика Български език Математика Български език Човекът и обществото
4. Човекът и обществото Български език Музика Български език Изобразително изкуство
5. Музика Английски език Английски език Математика ИП Български език
6. Английски език Час на класа Физическо възпитание и спорт Учебен час за спортни дейности

IV „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Математика Английски език Физическо възпитание и спорт Български език
2. Изобразително изкуство Английски език Математика Изобразително изкуство Математика
3. Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране Български език ИП Човекът и природата
4. Математика Български език Музика Български език Български език ИП
5. Английски език Български език Човекът и природата Български език Технологии и предприемачество
6. Човекът и обществото  ИП Час на класа Български език Учебен час за спортни дейности

IV „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Математика Човекът и обществото  ИП Български език Български език
2. Български език  ИП Човекът и природата Български език Изобразително изкуство Математика
3. Български език Български език Музика Математика Човекът и природата
4. Компютърно моделиране Български език Математика Английски език Изобразително изкуство
5. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език  ИП Технологии и предприемачество Английски език
6. Човекът и обществото Час на класа Български език Учебен час за спортни дейности

I „а“ клас – I – ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Математика Български език Математика ИП Български ИП
2. Български език Български език ИП Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика
3. Физическо възпитание и спорт Български език Математика Български език Изобразително изкуство
4. Математика Технологии и предприемачество Околен свят Български език Български език
5. Музика Час на класа Музика Учебен час за спортни дейности  

I „Б“ КЛАС- I – ви срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика  ИП Математика Технологии и предприемачество Музика Български език
2. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика Български език ИП Физическо възпитание и спорт
3. Български език Български  език ИП Български език Математика Околен свят
4. Български език Български език Музика Български език Математика
5. Физическо възпитание и спорт Час на класа Български език Учебен час за спортни дейности

II „А“ КЛАС- I – ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език ИП Математика Български език ИП Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
2. Английски език Изобразително изкуство Български език Математика Български език
3. Математика Български език Математика Български език Български език
4. Български език Български език Технологии и предприемачество Английски език Околен свят
5. Музика Час на класа Музика Математика ИП Учебен час за спортни дейности

II „Б“ КЛАС- I – ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език ИП Математика Физическо възпитание и спорт Математика Технологии и предприемачество
2. Български език Английски език Български език Български език ИП Български език
3. Математика Български език Математика Английски език Физическо възпитание и спорт
4. Музика Изобразително изкуство Български език Български език Български език
5. Околен свят Час на класа Математика ИП Музика Учебен час за спортни дейности

 

III „а“ клас – I – ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Математика Български език Технологии и предприемачество Български език
2. Музика Математика ИП Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Математика
3. Математика Физическо възпитание и спорт Английски език Човекът и природата Човекът и обществото
4. Български език Български език Български език ИП Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
5. Български език Български език Човекът и обществото Български език Английски език
6. Компютърно моделиране Час на класа Математика Учебен час за спортни дейности  

III „Б“ клас – I – ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Физическо възпитание и спорт Математика ИП Английски език Човекът и природата Български език
2. Български език Български език Математика Български език Английски език
3. Математика Математика Български език Български език Технологии и предприемачество
4. Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Български език Изобразително изкуство Математика
5. Английски език Музика Човекът и обществото Компютърно моделиране Български език  ИП
6. Изобразително изкуство Час на класа Физическо възпитание и спорт Учебен час за спортни дейности

IV „а“ клас- I – ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Български език Математика Български език Математика
2. Музика Човекът и природата Български език Математика Човекът и природата
3. Математика Английски език Технологии и предприемачество Компютърно моделиране Български език
4. Човекът и обществото Музика Английски език Изобразително изкуство Български език
5. Човекът и обществото  ИП Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език Физическо възпитание и спорт
6. Български език  ИП Час на класа Български език Учебен час за спортни дейности