Архив на категория: Седмични разписания 2020/2021 г.

image_pdfimage_print

VIII „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Химия и ООС Философия История и цивилизации География и икономика История и цивилизации
2. Интернет и уеб технологии ИУЧ Биология и ЗО Биология и ЗО Електронна търговия  ИУЧ Физическо възпитание и спорт
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Програмиране ИУЧ
4. Физическо възпитание и спорт Математика Физика и астрономия Английски език Английски език
5. Английски език Предприемачество Бизнес комуникации ИУЧ Програмиране ИУЧ Математика
6. Компютърна графика  ИУЧ Компютърна графика  ИУЧ Информационни технологии Математика Електронна търговия  ИУЧ
7. Английски език Час на класа Музика Учебен час за спортни дейности  

IX „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Подг.за мениджърски проект ИУЧ Български език и литература Български език и литература Биология и ЗО География и икономика
2. Български език и литература Подг.за мениджърски проект ИУЧ Информационни технологии Музика История и цивилизации
3. Физика и астрономия Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика
4. Математика Философия Английски език Френски език Френски език
5. Химия и ООС Химия и ООС История и цивилизации Работа в учебно предприятие ИУЧ Работа в учебно предприятие ИУЧ
6. Работа в учебно предприятие ИУЧ Работа в учебно предприятие ИУЧ Подг.за мениджърски проект  ИУЧ Математика Подг.за мениджърски проект  ИУЧ
7. Комп.машинопис и текстообр.ИУЧ Час на класа Комп.машинопис и текстообр.ИУЧ   Учебен час за спортни дейности

X „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Физика и астрономия Математика Физика и астрономия Български език и литература Български език и литература
2. Философия Информационни технологии География и икономика Биология и ЗО Икономика
3. Български език и литература Философия История и цивилизации Английски език Математика
4. История и цивилизации История и цивилизации Френски език Химия и ООС Физическо възпитание и спорт
5. Френски език Обща теория на СО ИУЧ Биология и ЗО Счетоводство на предприятието ИУЧ Химия и ООС
6. Физическо възпитание и спорт Обща теория на СО ИУЧ Обща теория на СО ИУЧ Документи и документооборот ИУЧ География и икономика
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа Английски език Музика

XI „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Счетоводство на предприятието ИУЧ Финансов  и данъчен контрол ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Чужд език по професията
2. Финансов  и данъчен контрол ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература Френски език
3. Чужд език по професията Право ИУЧ КОФСИ-практика ИУЧ Документи документооб. ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ
4. Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ
5. Счетоводство на предприятието ИУЧ Икономическа информатика ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Математика Право ИУЧ
6. Документи документооборот  ИУЧ Гражданско образование Френски език Физическо възпитание и спорт Обща  икономическа теория ИУЧ
7. Финансов  и данъчен контрол ИУЧ Час на класа Учебен час за спортни дейности КОФСИ- практика ИУЧ

XII „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Счетоводство предприятието КОФСИ-практика Чужд език по професията Финансов и данъчен контрол Математика
2. Застрахователно и осиг.счет. Чужд език по професията Компл.уч.практ. по счет.на предпр. Чужд език по професията КОФСИ-практика
3. Банково счетоводство Български език и литература Банково счетоводство-практика Компл.уч.практ. по счет на предпр. Статистика
4. Застрахователно и осиг.счет. Производствена практика Статистика Производствена практика Финансов и данъчен контрол
5. Математика Свят и личност Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП Български език и литература
6. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО  ЗИП Свят и личност Физическо възпитание и спорт
7. Счетоводство на предприятието Час на класа Предприемачество  
8. Учебен час за спортни дейности

V „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ История и цивилизации Хореография ИУЧ Физическо възпитание и спорт
3. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Английски език Човекът и природата Човекът и природата
4. Английски език Математика Музика Музика Информационни технологии
5. Математика Английски език Английски език Технологии и предприемачество Математика
6. География и икономика Човекът и природата Математика Изобразително изкуство История и цивилизации
7. Час на класа  
8. Учебен час за спортни дейности      

V „Б“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Изобразително изкуство Математика Английски език Човекът и природата
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3. Човекът и природата Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
4. Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ История и цивилизации Английски език
5. История и цивилизации Технологии и предприемачество Музика Музика География и икономика
6. Английски език Математика Английски език Информационни технологии Математика
7.   Час на класа Учебен час за спортни дейности  

VI „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Математика География и икономика Математика История и цивилизации Математика
3. Човекът и природата Информационни технологии Човекът и природата Хореография ИУЧ История и цивилизации
4. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика Физическо възпитание и спорт
5. Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Английски език Английски език
6. Технологии и предприемачество Хореография ИУЧ Музика Музика Човекът и природата
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности  

VI „Б“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2. Математика География и икономика Математика История и цивилизации Математика
3. Човекът и природата Информационни технологии Човекът и природата Хореография ИУЧ История и цивилизации
4. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика Физическо възпитание и спорт
5. Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Английски език Английски език
6. Технологии и предприемачество Хореография ИУЧ Музика Музика Човекът и природата

VII „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Хореография ИУЧ Математика Математика Математика Математика
2. Английски език История и цивилизации Музика География и икономика Биология и ЗО
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език
4. Химия и ООС Физика и астрономия Биология и ЗО Физика и астрономия Български език и литература
5. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Информационни технологии История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
6. Физическо възпитание и спорт География и икономика Английски език Технологии и предприемачество Математика ИУЧ
7. Хореография ИУЧ Час на класа   Учебен час за спортни дейности

VII „Б“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. История и цивилизации Физика и астрономия География и икономика История и цивилизации Физика и астрономия
2. Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Математика Математика Математика
3. Хореография ИУЧ Изобразително изкуство Музика Биология и ЗО Технологии и предприемачество
4. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Биология и ЗО
5. Български език и литература Математика География и икономика Изобразително изкуство Информационни технологии
6. Английски език Химия и ООС Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език
7. Час на класа Хореография ИУЧ   Учебен час за спортни дейности

I „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Математика Околен свят Български език и литература Български език и литература
2. Музика Български език и литература Български език и литература Математика Технологии и предприемачество
3. Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература Музика Математика
4. Български език и литература Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
5. Хореография ИУЧ Час на класа Хореография ИУЧ Учебен час за спортни дейности  

I „Б“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2. Български език и литература ИУЧ Музика Хореография ИУЧ Математика Математика
3. Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Музика
4. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Околен свят Български език и литература Изобразително изкуство
5. Изобразително изкуство Час на класа   Хореография ИУЧ Учебен час за спортни дейности

II „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ Музика Английски език
2. Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Математика
3. Български език и литература Български език и литература Околен свят Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4. Български език и литература Български език и литература Музика Математика Български език и литература
5. Учебен час за спортни дейности  Час на класа Математика  Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ

II „Б“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Хореография ИУЧ
2. Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература ИУЧ
3. Изобразително изкуство Английски език Хореография ИУЧ Английски език Музика
4. Математика Физическо възпитание и спорт Околен свят Математика Математика
5. Музика Час на класа Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт