Архив на категория: Седмични разписания

image_pdfimage_print

VIII „А“ клас – I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Английски език

 

География и икономика

 

Математика

 

Математика

 

2 Български език и литература Математика История и цивилизации

 

Физика и астрономия

 

Физика и астрономия

 

3 История и цивилизации

 

Счетоводство на предприятието ИПП Информационни технологии Философия

 

Английски език

 

4 Музика

 

Химия и опазване на околната среда Предприемачество ИПП

 

Счетоводство на предприятието ИПП Счетоводство на предприятието ИПП
5 Английски език

 

Български език и литература Български език и литература Обща теория на счет.отчетност Обща теория на счет.отчетност
6 Биология и здравно образование Обща икономическа теория Комп.обр.фин.сч.инф. Комп.обр.фин.сч.инф.

 

Физическо възпитание и спорт
7 Физическо възпитание и спорт Час на класа  

 

Английски език

 

 
8 Учебен час за спортни дейности        

IX „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието  ИПП Математика Математика
2 История и цивилизации Физика и астрономия Музика Биология и здравно образование Финансов и данъчен контрол
3 Информационни технологии Философия Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература
4 Английски език Френски език Английски език Комп.обр.фин.сч.инф. Български език и литература
5 Счетоводство на предприятието ИПП География и икономика Химия и опазване на околната среда Финансов и данъчен контрол Комп.обр.фин.сч.инф.
6 Комп.обр.фин.сч.инф. Математика Обща теория на счет.отчетност Иконом.на предприятието Здр.без.усл.на труд
7 Комп.обр.фин.сч.инф. Час на класа Френски език    
8 Учебен час за спортни дейности        

IX „Б“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Въведение в маркетинга Химия и опазване на околната среда Философия Биология и здравно образование Информационни технологии  ИП
2 Счет.и бизнес анализ Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език
3 Български език и литература История и цивилизации Технологии и предприемачество Френски език История и цивилизации
4 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Френски език Математика ИП Математика ИП
5 Математика Информационни технологии  ИП Математика Български език и литература География и икономика
6 Технологии и предприемачество Въведение в предприемачеството Музика Счет.и бизнес анализ Физика и астрономия
7 Технологии и предприемачество Час на класа Математика    
8     Учебен час за спортни дейности    

X „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Макроикономика Иконом.на предприятието Физическо възпитание и спорт Макроикономика Български език и литература
2 Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП Математика Английски език Сч.на предпр. практика Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП
3 Физика и астрономия Френски език Френски език Физическо възпитание и спорт Иконом.на предприятието
4 История и цивилизация Сч.на предпр. практика Етика и право Английски език Бизнес комуникации
5 Български език и литература История и цивилизация Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда
6 Български език и литература Етика и право Математика География и икономика Английски език
7 Информационни технологии Час на класа Английски език
8 Учебен час за спортни дейности

XI „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Философия География и световна търговия ЗИП/ПП
2 География и икономика Английски език Български език и литература Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Български език и литература ЗИП
3 География и световна търговия ЗИП/ПП Математика ЗИП Философия Математика ЗИП Физика и астрономия
4 Физическо възпитание и спорт Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Математика ЗИП История и цивилизация История и цивилизация
5 Предприемачество ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП Маркетинг и реклама ЗИП/ПП География и световна търговия ЗИП/ПП Информационни технологии ЗИП/ПП
6 Информационни технологии ЗИП/ПП Информационни технологии ЗИП/ПП Български език и литература ЗИП Математика Математика
7 Английски език Час на класа Предприемачество ЗИП/ПП Учебен час за спортни дейности  

XII „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Маркетинг и реклама ЗИП/ПП География и икономика ЗИП Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Български език и литература Маркетинг и реклама ЗИП/ПП
2 Английски език География и икономика ЗИП Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП Български език и литература Математика
3 Математика ЗИП Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП Пари,банки и финансови пазари ЗИП/ПП Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП
4 Предприемачество ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт Пари,банки и финансови пазари ЗИП/ПП Математика ЗИП
5 Счетоводство на предприятието ЗИП/ПП Математика Български език и литература ЗИП Математика ЗИП Български език и литература
6 Пари,банки и финансови пазари ЗИП/ПП Биология и здравно образование ЗИП Свят и личност Физическо възпитание и спорт Свят и личност
7 Пари,банки и финансови пазари ЗИП/ПП Час на класа   Английски език  
8       Учебен час за спортни дейности  

V „а“ клас- I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Музика
2 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации История и цивилизации
3 Английски език География и икономика Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата
4 Изобразително изкуство Математика Изобразително изкуство Информационни технологии Български език и литература
5 Математика ИП Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Английски език
6 Математика ИП Музика Информационни технологии ИП Технологии и предприемачество География и икономика
7 Час на класа Учебен час за спортни дейности

V „б“ клас- I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Математика Математика Български език и литература История и цивилизации
2 Човекът и природата Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература География и икономика
3 Математика Български език и литература Български език и литература Математика Изобразително изкуство
4 Информационни технологии Технологии и предприемачество Човекът и природата География и икономика Физическо възпитание и спорт
5 Български език и литература Английски език Английски език Физическо възпитание и спорт Музика
6 Музика Математика ИП Математика ИП История и цивилизации Информационни технологии ИП
7 Час на класа Учебен час за спортни дейности

VI „А“ клас-I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История и цивилизации История и цивилизации Български език и литература География и икономика География и икономика
2 Математика ИП Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
3 Човекът и природата Човекът и природата Музика Български език и литература Информационни технологии
4 Математика Български език и литература Математика Математика Изобразително изкуство
5 Изобразително изкуство Музика Математика ИП Информационни технологии ИП Физическо възпитание и спорт
6 Български език и литература Английски език Английски език Английски език Технологии и предприемачество
7 Час на класа
8 Учебен час за спортни дейности

VI „Б“ клас-I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География и икономика Български език и литература Информационни технологии ИП История и цивилизации Човекът и природата
2 Информационни технологии Български език и литература Математика География и икономика Музика
3 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика Физическо възпитание и спорт
4 Човекът и природата Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език
5 Английски език Математика Технологии и предприемачество Математика История и цивилизации
6 Математика Български език и литература Човекът и природата Математика ИП Математика ИП
7 Час на класа Учебен час за спортни дейности

VII „А“ клас-I-ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни технологии Математика

 

Математика

 

Български език и литература Английски език

 

2 Български език и литература История и цивилизации Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Информационни технологии ИП История и цивилизации

 

География и икономика

 

Математика

 

4 Математика География и икономика Математика ИП Биология и здравно образование Биология и здравно образование
5 Математика ИП

 

Химия и опазване на околната среда Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
6 Английски език Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия

 

Музика

 

Химия и опазване на околната среда
7 Час на класа Английски език
8 Учебен час за спортни дейности

I „а“ клас – I – ви срок

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език и литература Български език и литература Английски език ИП Физическо възпитание и спорт
2 Музика Физическо възпитание и спорт Музика Технологии и предприемачество Математика
3 Български език и литература Математика Български език и литература ИП Български език и литература Изобразително изкуство
4 Околен свят Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература
5 Английски език ИП Час на класа Учебен час за спортни дейности Изобразително изкуство  

I „Б“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Математика Математика Български език и литература Изобразително изкуство
2 Математика Български език и литература Музика Математика Технологии и предприемачество
3 Английски език ИП Музика Български език и литература ИП Английски език ИП Български език и литература
4 Български език и литература Околен свят Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Учебен час за спортни дейности Час на класа Български език и литература Изобразително изкуство  

II „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Английски език Музика Български език и литература Български език и литература
2 Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство ИП Изобразително изкуство Български език и литература
3 Български език и литература Математика Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература ИП Математика ИП
5 Околен свят Час на класа Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Учебен час за спортни дейности

II „Б“ КЛАС- I-ВИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително изкуство ИП Музика Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература
2 Математика Английски език Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература ИП Физическо възпитание и спорт Математика
4 Български език и литература Български език и литература Музика Английски език Математика ИП
5 Околен свят Час на класа Български език и литература Технологии и предприемачество Учебен час за спортни дейности