Архив на категория: Седмични разписания

image_pdfimage_print

VIII „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Физическо възпитание и спорт Философия История и цивилизации История и цивилизации
2. Работа в учебно предпр.-уч.пр. Български език Математика Български език Биология и здравно образование
3. Английски език Български език Български език Информационни технологии Математика
4. Подг.за мениджърски проект -уч.пр Химия и ООС Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език
5. Предприемачество Биология и здравно образование Физика и астрономия Работа в учебно предпр.-уч.пр. Работа в учебно предпр.-уч.пр.
6. Комп.машинопис и текстообр-уч.пр Работа в учебно предпр.-уч.пр. География и икономика Подг.за мениджърски проект-уч.пр Подг.за мениджърски проект-уч.пр
7. Изобразително изкуство Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

IX „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Производствена практика История и цивилизации Физика и астрономия Математика КОФСИ-практика
2. Изобразително изкуство Икономика на предприятието Философия Английски език Информационни технологии
3. Български език Английски език Биология и здравно образование Български език Математика
4. Обща теория на СО Френски език КОФСИ-практика Български език Френски език
5. КОФСИ-практика География и икономика Химия и ООС Производствена практика Производствена практика
6. История и цивилизации Производствена практика Математика Химия и ООС Физическо възпитание и спорт
7. Час на класа Физическо възпитание и спорт КОФСИ-практика

X „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Изобразително изкуство География и икономика Физическо възпитание и спорт Български език
2. Френски език Обща теория  СО -уч.пр. Счетоводство на предприятието История и цивилизации Български език
3. Философия География и икономика Философия Икономика История и цивилизации
4. История и цивилизации Английски език История и цивилизации Математика Обща теория  СО
5. Английски език Български език Френски език Химия и ООС Химия и ООС
6. Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование Физика и астрономия Документи и документооб.-уч.пр.
7. Физика и астрономия Час на класа Обща теория  СО -уч.пр.
Учебен час за спортни дейност

XI „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Финанси ЗПП Счетоводство на предприятието Счетоводство на предприятието Английски език
2. География и икономика ЗИП Математика Математика Право Работа в учебно предпр.-уч.пр.
3. Икономика на предприятието ЗПП Бюджетно счетоводство ЗПП Търговско счетоводство -уч.пр. Работа в учебно предпр.-уч.пр. Бюджетно счетоводство -уч.пр
4. Физическо възпитание и спорт Право Английски език Икономика на предприятието ЗПП Философия
5. История и цивилизация Математика ЗИП Счет. на предприятието-уч.пр. Физическо възпитание и спорт Български език
6. Счет. на предприятието-уч.пр. Български език Финанси ЗПП История и цивилизация Български език
7. Търговско счетоводство ЗПП Час на класа Български език ЗИП Учебен час за спортни дейности

XII „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език География и икономика ЗИП Български език Предприемачество ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт
2. Математика ЗИП География и икономика ЗИП Български език Счет. на предприятието ЗИП/ПП Английски език
3. Физическо възпитание и спорт Счет. на предприятието ЗИП/ПП Математика ЗИП Английски език Маркетинг и реклама ЗИП/ПП
4. Математика Предприемачество ЗИП/ПП Български език ЗИП Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП
5. Български език ЗИП Свят и личност Математика Свят и личност Пари,банки  ЗИП/ПП
6. Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Пари,банки ЗИП/ПП Счет. на предприятието ЗИП/ПП Пари,банки ЗИП/ПП Биология и ЗО ЗИП
7. Счет. на предприятието ЗИП/ПП Час на класа Пари,банки ЗИП/ПП Учебен час за спортни дейности

V „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език Английски език Български език
2. Математика ИП Математика ИП Български език Български език Математика
3. Човекът и природата Английски език Математика География и икономика Английски език
4. Математика Български език Човекът и природата Музика Изобразително изкуство
5. Информационни технологии Музика Технологии и предприемачество Математика Физическо възпитание и спорт
6. География и икономика Български  език ИП История и цивилизации Технологии и предприемачество История и цивилизации
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа

V „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Български език История и цивилизации Музика Математика
2. Български  език ИП Български език Английски език Английски език География и икономика
3. Английски език Музика Български език История и цивилизации Човекът и природата
4. Технологии и предприемачество Математика  ИП География и икономика Човекът и природата Информационни технологии
5. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език Технологии и предприемачество
6. Математика Математика Физическо възпитание и спорт Математика Математика  ИП
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

VI „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. История и цивилизации Английски език Български език Математика Математика
2. Човекът и природата Математика Български език Български език История и цивилизации
3. Български език Български език Английски език Физическо възпитание и спорт География и икономика
4. Физическо възпитание и спорт Музика Информационни технологии Изобразително изкуство Човекът и природата
5. Математика  ИП Български  език ИП Музика Математика  ИП Изобразително изкуство
6. Математика География и икономика Технологии и предприемачество Английски език Технологии и предприемачество
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

VI „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика  ИП Математика  ИП Математика География и икономика Информационни технологии
2. История и цивилизации Английски език Човекът и природата Математика Физическо възпитание и спорт
3. Математика Човекът и природата География и икономика Български език Български език
4. Български език История и цивилизации Български  език Български  език  ИП Български език
5. Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Английски език Изобразително изкуство Математика
6. Английски език Музика Музика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

VII „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Биология и здравно образование Английски език Музика Български  език Изобразително изкуство
2. Български език История и цивилизации География и икономика География и икономика Български  език
3. Български език Технологии и предприемачество Английски език Химия и ООС Математика  ИП
4. Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Математика Математика Математика
5. Физика и астрономия Математика Български  език  ИП Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
6. Български език Химия и ООС Математика  ИП Английски език Информационни технологии
7. Час на класа Биология и здравно образование
Учебен час за спортни дейности

VII „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Физическо възпитание и спорт Български език Химия и ООС Английски език Химия и ООС
2. Биология и здравно образование Български език Музика Математика Български  език  ИП
3. География и икономика История и цивилизации Български език Технологии и предприемачество Български език
4. Английски език Изобразително изкуство Български език История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
5. Математика Математика  ИП Математика  ИП Информационни технологии Математика
6. Физика и астрономия Биология и здравно образование Математика География и икономика Английски език
7. Час на класа Изобразително изкуство
Учебен час за спортни дейности

I „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Изобразително изкуство Български език Български език Математика ИП
2. Музика Музика Български език Математика Български език
3. Физическо възпитание и спорт Математика Математика Физическо възпитание и спорт Български език
4. Български език Български език Изобразително изкуство Околен свят Технологии и предприемачество
5. Български език ИП Час на класа Български език ИП Учебен час за спортни дейности

I „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Околен свят Математика Физическо възпитание и спорт Български език Изобразително изкуство
2. Български  език ИП Музика Български език Математика Български език
3. Български език Технологии и предприемачество Български  език ИП Математика ИП Физическо възпитание и спорт
4. Математика Български език Математика Изобразително изкуство Български език
5. Музика Час на класа Български език Учебен час за спортни дейности

II „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език ИП Математика ИП Математика Български  език ИП Математика
2. Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език Български език
3. Български език Български език Музика Английски език Технологии и предприемачество
4. Английски език Български език Български език Музика Физическо възпитание и спорт
5. Околен свят Час на класа Български език Математика Учебен час за спортни дейности

II „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика ИП Математика Български език ИП Български език Английски език
2. Български език Български език Български език Математика Музика
3. Български език ИП Български език Математика Околен свят Български език
4. Музика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език
5. Технологии и предприемачество Час на класа Физическо възпитание и спорт Английски език Учебен час за спортни дейности