Архив на категория: Седмични разписания

image_pdfimage_print

VIII „А“ клас – II-ри срок

1. Математика Философия География и икономика Български език Счетоводство на предприятието ИП
2. Обща икономическа теория Математика История  и цивилизации Български език Физика и астрономия
3. Английски език Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език
4. Предприемачество ИП Счетоводство на предприятието ИП Обща теория СО Математика Български език
5. Информационни технологии-I гр. Български език Счетоводство на предприятието ИП Обща теория СО История  и цивилизации
Информационни технологии-II гр.
6. Биология и здравно образование Компютърна обработка на ФСИ Компютърна обработка на ФСИ Биология и здравно образование Изобразително изкуство
7. Химия и ООС Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

IX „А“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Философия Френски език Френски език История  и цивилизации Български език
2. Финансов и данъчен контрол Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието ИП Български език
3. История  и цивилизации Счетоводство на предприятието ИП География и икономика Изобразително изкуство Компютърна обработка на ФСИ
4. Биология и здравно образование Английски език Компютърна обработка на ФСИ Математика Физика и астрономия
5. Компютърна обработка на ФСИ Български език Химия и ООС Финансов и данъчен контрол Математика
6. Математика Икономика  на предприятието Обща теория СО Компютърна обработка на ФСИ Английски език
7. Физическо възпитание и спорт Час на класа Химия и ООС
Учебен час за спортни дейности

IX „Б“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Въведение в предприeмачеството Физическо възпитание и спорт Български език Счетоводство и бизнес анализ Математика
2. Математика ИП Математика Български език Технологии и предприемачество Химия и ООС
3. Физика и астрономия Химия и ООС Биология и здравно образование Философия География и икономика
4. Френски език История  и цивилизации Физическо възпитание и спорт Информационни технологии ИП Въведение в маркетинга
5. Български език Изобразително изкуство Технологии и предприемачество История  и цивилизации Френски език
6. Английски език Математика ИП Математика ИП Математика Информационни технологии
7. Информационни технологии ИП Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

 

X „А“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Макроикономика Счетоводство на предприятието УП Счетоводство на предприятието ИП Български език Информационни технологии
2. Математика Физика и астрономия Биология и здравно образование Български език Икономика  на предприятието
3. Счетоводство на предприятието УП Математика Етика и право Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието
4. Английски език Бизнес комуникации Английски език Макроикономика Английски език
5. Икономика  на предприятието Счетоводство на предприятието География и икономика Химия и ООС География и икономика
6. История  и цивилизация Физическо възпитание и спорт Български език Френски език Френски език
7. Час на класа История  и цивилизация Английски език
Учебен час за спортни дейности

 

XI „А“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Информационни технологии ЗИП/ПП Информационни технологии ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Философия
2. География и икономика Английски език Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП Математика
3. Български език ЗИП Български език ЗИП Български език Математика ИП Български език
4. Предприемачество ЗИП Математика ЗИП Български език Английски език Математика ЗИП
5. Математика История  и цивилизация География и св.търговия ЗИП/ПП Информационни технологии ИП Предприемачество ЗИП/ПП
6. Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП География и св.търговия ЗИП/ПП История  и цивилизация География и св.търговия ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт
7. География и св.търговия ЗИП/ПП Час на класа Предприемачество ЗИП/ПП Учебен час за спортни дейности

XII „А“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език География и икономика ЗИП Математика Биология и здравно образование  ЗИП Предприемачество ЗИП/ПП
2. Български език География и икономика ЗИП Английски език Математика ЗИП Английски език
3. Счет. на предприятието ЗИП/ПП Пари,банки ЗИП/ПП Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП Счет. на предприятието ЗИП/ПП
4. Математика Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП Свят и личност Свят и личност Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП
5. Български език ЗИП Предприемачество ЗИП/ПП Български език Пари,банки ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт
6. Пари,банки ЗИП/ПП Математика ЗИП Счет. на предприятието ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт Пари,банки ЗИП/ПП
7. Математика ЗИП Час на класа Счет. на предприятието ЗИП/ПП
Учебен час за спортни дейности

V „а“ клас- II-ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Математика Информационни технологии Технологии и предприемачество Изобразително изкуство
2. История  и цивилизации История  и цивилизации Математика Математика Физическо възпитание и спорт
3. Математика Изобразително изкуство Английски език Човекът и природата Български език
4. География и икономика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език
5. Английски език Математика ИП Информационни технологии ИП Английски език Човекът и природата
6. Музика Английски език Български език Български език Музика
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

V „б“ клас- II-ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Физическо възпитание и спорт История  и цивилизации Математика Математика Технологии и предприемачество
2. Човекът и природата Български език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Информационни технологии
3. Български език Български език Български език Български език Музика
4. Математика Изобразително изкуство Информационни технологии ИП Технологии и предприемачество Английски език
5. История  и цивилизации Английски език Математика Музика Английски език
6. Математика ИП География и икономика Изобразително изкуство Английски език Човекът и природата
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

VI „А“ клас-II-ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Български език История  и цивилизации Музика Физическо възпитание и спорт
2. Физическо възпитание и спорт Математика География и икономика Човекът и природата Български език
3. Човекът и природата Информационни технологии Математика История  и цивилизации Български език
4. Български език Физическо възпитание и спорт Български език Изобразително изкуство Изобразително изкуство
5. Английски език Английски език Английски език Английски език Математика ИП
6. Информационни технологии ИП Технологии и предприемачество Музика Математика Технологии и предприемачество
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

VI „Б“ клас-II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Изобразително изкуство Български език
2. Български език Човекът и природата Математика Математика Математика
3. Музика Музика Технологии и предприемачество Математика ИП Физическо възпитание и спорт
4. Физическо възпитание и спорт Български език География и икономика Български език Информационни технологии
5. Математика Информационни технологии ИП История  и цивилизации Технологии и предприемачество Английски език
6. Изобразително изкуство Английски език Английски език Английски език История  и цивилизации
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа

 

VII „А“ клас-II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. География и икономика Български език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия
2. Информационни технологии ИП-I гр. Български език Български език Музика История  и цивилизации
Информационни технологии ИП-II гр.
3. Изобразително изкуство История  и цивилизации Математика Български език Математика
4. Български език Биология и здравно образование Биология и здравно образование Химия и ООС Математика ИП
5. Физика и астрономия Математика Математика ИП География и икономика Технологии и предприемачество
6. Английски език Музика Английски език Математика Английски език
7. Час на класа Информационни технологии ИП-I гр.
Информационни технологии ИП-II гр.
Учебен час за спортни дейности

I „а“ клас – II – ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Физическо възпитание и спорт Български език Околен свят Музика
2. Технологии и предприемачество Математика Музика Математика Български език
3. Английски език ИП Български език Математика Български език Български език
4. Математика Български език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Английски език ИП
5. Изобразително изкуство Час на класа Български език ИП Учебен час за спортни дейности

I „Б“ КЛАС- II – ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Изобразително изкуство Български език Български език Физическо възпитание и спорт Български език
2. Математика Английски език ИП Изобразително изкуство Български език ИП Математика
3. Български език Математика Английски език ИП Български език Български език
4. Български език Технологии и предприемачество Околен свят Математика Физическо възпитание и спорт
5. Музика Час на класа Музика Учебен час за спортни дейности

II „А“ КЛАС- II – РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Околен свят Музика Математика Български език Български ИП
2. Изобразително изкуство Математика Физическо възпитание и спорт Математика ИП Музика
3. Български език Български език Български език Изобразително изкуство  ИП Български език
4. Български език Технологии и предприемачество Български език Физическо възпитание и спорт Математика
5. Математика Час на класа Учебен час за спортни дейности Английски език Английски език

II „Б“ КЛАС- II – РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Технологии и предприемачество Български език Музика Български език Английски език
2. Изобразително изкуство ИП Околен свят Български език Английски език Физическо възпитание и спорт
3. Математика Математика ИП Математика Музика Български език
4. Български език Изобразително изкуство Български ИП Математика Български език
5. Български език Час на класа Учебен час за спортни дейности Физическо възпитание и спорт Математика