Архив на категория: Седмични разписания 2023/2024 г.

image_pdfimage_print

VIII „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Математика Изобразително изкуство Физика и астрономия
2 Бизнес комуникации Електронна търговия Биология и ЗО История и цивилизации Компютърна графика
3 История и цивилизации Компютърна графика Електронна търговия Интернет и уеб технологии-УП География и икономика
4 Химия и ООС Предприемачество Интернет и уеб технологии-УП Биология и ЗО Английски език
5 Български език и литература Английски език Английски език Философия Физическо възпитание и спорт
6 Английски език Интернет и уеб технологии-УП Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
7   Час на класа   Български език и литература Информационни технологии
Обедна почивка          
    Спортни дейности (лека атлетика)      

IX „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Интернет и уеб технологии РП Български език и литература Български език и литература Интернет и уеб технологии РП Английски език
2 Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Музика
3 Български език и литература История и цивилизации Английски език Обща теория на СО Биология и ЗО
4 Химия и ООС Физика и астрономия История и цивилизации География и икономика Електронна търговия
5 Електронна търговия Френски език Френски език ЗБУТ Информационни технологии
6 Приложни програми с общо пр. Компютърна графика Компютърна графика Интернет и уеб технологии РП Интернет и уеб технологии РП
7   Час на класа Физическо възпитание и спорт Философия  
Обедна почивка          
  Спортни дейности (лека атлетика)        

X „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология и ЗО Български език и литература ОТСО Икономика Английски език
2 Френски език ОТСО-УП Български език и литература Математика Химия и ООС
3 Английски език Обща икономическа теория Български език и литература Философия История и цивилизации
4 Математика Физическо възпитание и спорт Интернет и уеб технологии-УП Обща икономическа теория Физика и астрономия
5 Изобразително изкуство История и цивилизации Философия Физика и астрономия Биология и ЗО
6 История и цивилизации Химия и ООС География и икономика Френски език Физическо възпитание и спорт
7   Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) История и цивилизации География и икономика

XI „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски език Счетоводство на предприятието-УП Математика Работа в учебно предприятие Компютърна графика
2 Чужд език  по професията Български език и литература Работа в учебно предприятие Физическо възпитание и спорт Икономика на търговията
3 Математика Български език и литература Интернет и уеб технологии Счетоводство на предприятието Френски език
4 Физическо възпитание и спорт Компютърна графика Право Организация и техника на ТП Бази от данни-УП
5 Маркетинг Интернет и уеб технологии-УП Програмиране Обща икономическа теория Организация и техника на ТП
6 Български език и литература Програмиране Гражданско образование Статистика Чужд език .по професията
7 Електронна търговия Час на класа Обща икономическа теория Спортни дейности (лека атлетика)  

XII „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Маркетинг Физическо възпитание и спорт Чужд език по професията Математика Маркетинг
2 География и икономика Бизнес комуникации-УП Функц. и приложни програми-УП Индустриални отношения Подг. за мениджърски проект-УП
3 Публична администрация Организационно поведение и ПЕ Организационно поведение и ПЕ Гражданско образование Мениджмънт на ЧР
4 Български език и литература Индустриални отношения Физическо възпитание и спорт Български език и литература Трудово право
5 Чужд език по професията Мениджмънт на ЧР Икономика и организация на ИП-УП Български език и литература Математика
6 Икономика и организация на ИП Френски език Мениджмънт Подг. за мениджърски проект-УП Френски език
7 Публична администрация Час на класа   Функц. и приложни програми-УП Спортни дейности (лека атлетика)

V „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Хореография История и цивилизации Български език и литература Математика
2 Компютърно моделиране и ИТ Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Изобразително изкуство
3 Човекът и природата Английски език Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература
4 Музика ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература География и икономика История и цивилизации
5 Музика Математика Човекът и природата Музика Английски език
6 Английски език Технологии и  предприемачество Математика Човекът и природата Хореография
7 География и икономика Час на класа Компютърно моделиране и ИТ   Спортни дейности (лека атлетика)

V „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика ИУЧ Математика Изобразително изкуство Математика Човекът и природата
2 География и икономика Хореография Математика Музика Английски език
3 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Английски език Човекът и природата Математика
4 Математика Музика Технологии и  предприемачество Компютърно моделиране и ИТ Физическо възпитание и спорт
5 Компютърно моделиране и ИТ География и икономика Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
6 Български език и литература История и цивилизации Български език и литература История и цивилизации Български език и литература
7 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа Хореография Английски език  

VI „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География и икономика Музика Български език и литература Технологии и  предприемачество История и цивилизации
2 Математика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Математика Математика
3 Английски език Български език и литература Математика Изобразително изкуство Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт Български език и литература География и икономика Български език и литература Човекът и природата
5 Хореография Компютърно моделиране и ИТ Хореография Човекът и природата Технологии и  предприемачество
6 Музика Математика Английски език Компютърно моделиране и ИТ Музика ИУЧ
7 Английски език Час на класа Изобразително изкуство Спортни дейности (лека атлетика)  

VI „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език История и цивилизации Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
2 Музика География и икономика Български език и литература Технологии и  предприемачество Български език и литература
3 Български език и литература Музика Български език и литература Български език и литература Човекът и природата
4 География и икономика Математика Английски език Математика Математика
5 Математика Технологии и  предприемачество Изобразително изкуство Хореография Музика ИУЧ
6 Хореография Изобразително изкуство Човекът и природата Английски език История и цивилизации
7 Компютърно моделиране и ИТ Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) Компютърно моделиране и ИТ  

VII „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Хореография Английски език Български език и литература Физика и астрономия География и икономика
2 Физика и астрономия Математика Български език и литература Химия и ООС Български език и литература
3 Музика Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
4 Английски език Изобразително изкуство Математика История и цивилизации Компютърно моделиране и ИТ
5 Български език и литература Биология и ЗО Компютърно моделиране и ИТ Математика Математика
6 Математика Български език и литература ИУЧ Технологии и  предприемачество География и икономика Биология и ЗО
7 История и цивилизации Час на класа   Музика  
Обедна почивка          
          Спортни дейности (лека атлетика)

VII „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика и астрономия Биология и ЗО Физика и астрономия История и цивилизации Технологии и  предприемачество
2 Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика
3 Математика Математика География и икономика Български език и литература Английски език
4 История и цивилизации Български език и литература Английски език Хореография Български език и литература
5 Химия и ООС Български език и литература ИУЧ Математика Компютърно моделиране и ИТ Български език и литература
6 География и икономика Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране и ИТ Математика Математика
7 Музика Час на класа Биология и ЗО    
Обедна почивка          
        Спортни дейности (лека атлетика)  

I „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Музика Български език и литература Математика Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Родинознание Български език и литература Математика
3 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство
4 Български език и литература Математика Хореография Технологии и  предприемачество Хореография
5 Български език и литература Час на класа Музика ИУЧ   Спортни дейности (лека атлетика)

I „Б“ КЛАС, II СРОК

1 Български език и литература Математика Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература
2 Математика Български език и литература Хореография Математика Математика
3 Музика Български език и литература Български език и литература Хореография Физическо възпитание и спорт
4 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и  предприемачество Музика ИУЧ
5 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа Родинознание Музика  

II „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Български език и литература Български език и литература Математика
2 Хореография Български език и литература Технологии и  предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език и литература
3 Български език и литература Родинознание Изобразително изкуство Музика Български език и литература
4 Български език и литература Музика Музика  ИУЧ Английски език Физическо възпитание и спорт
5 Изобразително изкуство Час на класа Английски език Спортни дейности (лека атлетика) Хореография

II „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Родинознание Български език и литература Хореография Български език и литература Английски език
2 Български език и литература Музика Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература Математика Български език и литература Изобразително изкуство Хореография
4 Математика Английски език Физическо възпитание и спорт Музика ИУЧ Математика
5 Изобразително изкуство Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) Технологии и  предприемачество Български език и литература