Архив на категория: Седмични разписания 2022/2023 г.

image_pdfimage_print

VIII „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП)   Английски език   Физическо възпитание и спорт   Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП)   Музика  
2 Бизнес комуникации – учебна практика (ИУЧ – РПП) География и икономика   Английски език   Английски език   Електронна търговия- учебна практика (ИУЧ – РПП)  
3 Български език и литература   Химия и опазване на околната среда   Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП)   Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП)   История и цивилизации  
4 Математика История и цивилизации Физика и астрономия   Физическо възпитание и спорт Информационни технологии  
5 Предприемачество (ОбПП) Математика   Електронна търговия- учебна практика (ИУЧ – РПП) Български език и литература   Физика и астрономия  
6 Български език и литература   Английски език   Математика   Български език и литература   Философия  
7   Час на класа   Биология и здравно образование   Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП)   Спортни дейности (лека атлетика)  

IX „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература   Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП)   Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП) География и икономика   Физическо възпитание и спорт  
2 Английски език   История и цивилизации   Биология и здравно образование   История и цивилизации   Философия  
3 Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП)   Математика Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП) Приложни програми с общо предназначение- учебна практика (ИУЧ – ОтПП)   Здравословни и безопасни условия на труд (ОбПП)  
4 Френски език   Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП) Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП)   Информационни технологии   Български език и литература  
5 Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП)   Френски език   Математика   Английски език   Български език и литература  
6 Математика   Обща теория на счетоводната отчетност (ИУЧ – ОтПП) Музика   Физическо възпитание и спорт   Физика и астрономия  
7 Спортни дейности (лека атлетика)   Час на класа   Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП)   Химия и опазване на околната среда    

X „А“ КЛАС, I СРОК

    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  1  География и икономика    Френски език    История и цивилизации    История и цивилизации    Изобразително изкуство  
  2  Български език и   литература   Математика    Бизнес комуникации – учебна практика (ИУЧ – РПП)  Обща икономическа теория (ИУЧ – ОтПП)    Български език и литература  
  3  Физика и астрономия   Информационни технологии    История и цивилизации    Химия и опазване на околната среда    Български език и литература  
  4  География и икономика    Обща икономическа теория (ИУЧ – ОтПП)    Биология и здравно образование    Физика и астрономия    Химия и опазване на околната среда  
  5  Философия    Философия    Английски език    Икономика (ОбПП)    Биология и здравно образование
  6  Френски език   Физическо възпитание и спорт  Английски език    Математика    Обща теория на счетоводната отчетност- практика (ИУЧ – ОтПП)  
  7  География и икономика   Час на класа     Физическо възпитание и спорт    
  Обедна почивка          
     Спортни дейности (лека атлетика)        
             

XI „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Маркетинг (ИУЧ – РПП)    Индустриални отношения (ИУЧ – СПП)    Делова кореспонденция – учебна практика (ИУЧ – СПП)    Български език и литература  Български език и литература
2  Гражданско образование    Френски език   Счетоводство – учебна практика (ИУЧ – ОтПП)    Български език и литература    Физическо възпитание и спорт  
3  Делова кореспонденция – учебна практика (ИУЧ – СПП)    Делова кореспонденция (ИУЧ – СПП)    Физическо възпитание и спорт    Счетоводство – учебна практика (ИУЧ – ОтПП)   Икономика и организация на индустриалното предприятие – учебна практика (ИУЧ – СПП)
4 Чужд език по професията (ОбПП)    Френски език  Икономика и организация на индустриалното предприятие (ИУЧ – СПП)    Икономика и организация на индустриалното предприятие – учебна практика (ИУЧ – СПП)  Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП)  
5  Математика   Чужд език по професията (ОбПП)   Трудово право (ИУЧ – ОтПП)    Икономика на предприятието (ИУЧ – ОтПП)  Бизнес комуникации (ИУЧ – СПП)  
6 Работа в учебното предприятие – практика (ИУЧ – СПП)   Икономика и организация на индустриалното предприятие (ИУЧ- СПП) Счетоводство (ИУЧ – ОтПП)   Индустриални отношения (ИУЧ – СПП)   Математика  
7   Час на класа   Счетоводство (ИУЧ – ОтПП)   Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП)
Обедна почивка          
    Спортни дейности (лека атлетика)      

XII „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Банково счетоводство практика (ИУЧ – СПП)   Математика   Френски език   Бизнес комуникации (ИУЧ – ОтПП)    Банково счетоводство (ИУЧ – СПП)  
2 Документи и документооборот- практика (ИУЧ – РПП)   Бюджетно счетоводство- практика (ИУЧ – СПП)   Български език и литература   Математика   Банково счетоводство практика (ИУЧ – СПП)  
3 Чужд език по професията (ОбПП)   Български език и литература   Български език и литература Френски език   Физическо възпитание и спорт  
4  Счетоводство на предприятието (ИУЧ- СПП)   Комплексна учебна практика (ИУЧ – СПП)    Бюджетно счетоводство (ИУЧ – СПП)   Чужд език по професията (ОбПП) Гражданско образование  
5 Компютърна обработка на финансово- счетоводната информация учебна практика (ИУЧ – СПП)  Бюджетно счетоводство (ИУЧ – СПП)   Компютърна обработка на финансово- счетоводната информация учебна практика (ИУЧ – СПП)   Физическо възпитание и спорт   Финансов и данъчен контрол (ИУЧ – СПП)  
6  Бюджетно счетоводство- практика (ИУЧ – СПП)   Биология и здравно образование (ИУЧ – РП/УП-А)   Комплексна учебна практика (ИУЧ – СПП)   Финансов и данъчен контрол (ИУЧ – СПП)   Бизнес комуникации (ИУЧ – ОтПП)  
7    Час на класа   Спортни дейности (лека атлетика)    Счетоводство на предприятието (ИУЧ – СПП)   Банково счетоводство (ИУЧ – СПП)  

V „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и природата   История и цивилизации   Български език и литература Математика   История и цивилизации  
2 Физическо възпитание и спорт   Български език и литература   Английски език   Английски език   География и икономика  
3 Математика   Български език и литература   География и икономика   Български език и литература   Математика  
4 Физическо възпитание и спорт Математика   Изобразително изкуство   Български език и литература Английски език  
5 Технологии и предприемачество   Физическо възпитание и спорт   Хореография (ИУЧ – П/Х)   Музика   Технологии и предприемачество  
6 Компютърно моделиране и информационни технологии Музика   Български език и литература   Човекът и природата   Изобразително изкуство  
7   Час на класа   Математика   Хореография (ИУЧ – П/Х)    
        Спортни дейности (лека атлетика)  

V „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература   Физическо възпитание и спорт   География и икономика   Български език и литература   Български език и литература  
2 Изобразително изкуство   Физическо възпитание и спорт   Физическо възпитание и спорт   Български език и литература   Български език и литература  
3 Английски език   История и цивилизации   Български език и литература Изобразително изкуство   География и икономика  
4 Човекът и природата   Човекът и природата   История и цивилизации   Английски език   Технологии и предприемачество
5 Английски език   Математика   Музика   Математика   Математика  
6 Математика   Хореография (ИУЧ – П/Х)   Математика   Хореография (ИУЧ – П/Х)   Музика  
7 Технологии и предприемачество Час на класа       Компютърно моделиране и информационни технологии
обедна почивка          
    Спортни дейности (лека атлетика)      

VI „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История и цивилизации   Технологии и предприемачество Български език и литература   Математика   Математика  
2 Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Музика  
3 Човекът и природата   Английски език   Хореография (ИУЧ – П/Х)   История и цивилизации   Английски език
4 Физическо възпитание и спорт География и икономика   Музика   Изобразително изкуство   Български език и литература
5 Човекът и природата   Математика   Човекът и природата   Български език и литература   Български език и литература
6 Физическо възпитание и спорт Английски език   Математика   Изобразително изкуство   Компютърно моделиране и информационни технологии
7   Час на класа   Спортни дейности (лека атлетика) География и икономика   Хореография (ИУЧ – П/Х)  

VI „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика   Математика   Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика  
2 Музика   Английски език   Изобразително изкуство   Изобразително изкуство   Български език и литература
3 История и цивилизации   Физическо възпитание и спорт Английски език   Математика   Български език и литература
4 Български език и литература Технологии и предприемачество Математика   Български език и литература Хореография (ИУЧ – П/Х)  
5 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата   Български език и литература Хореография (ИУЧ – П/Х)   Музика  
6 История и цивилизации   География и икономика   География и икономика   Английски език Човекът и природата  
7 Човекът и природата Час на класа Компютърно моделиране и информационни технологии Спортни дейности (лека атлетика)  

VII „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика   Физика и астрономия   Химия и опазване на околната среда Английски език   Английски език  
2 Математика   Математика   Технологии и предприемачество Химия и опазване на околната среда История и цивилизации  
3 Български език и литература Изобразително изкуство   Математика   Български език и литература Английски език
4 История и цивилизации   Български език и литература (ИУЧ-РП/УП-А)   Физическо възпитание и спорт   Математика   Математика  
5 Изобразително изкуство   Български език и литература География и икономика   Биология и здравно образование География и икономика  
6 Български език и литература Български език и литература Биология и здравно образование Музика (ИУЧ – РП/УП-А)   Хореография (ИУЧ – П/Х)
7 Информационни технологии   Час на класа       Физическо възпитание и спорт
обедна почивка          
  Спортни дейности (лека атлетика)        

VII „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език   География и икономика   Музика (ИУЧ – РП/УП-А)   Биология и здравно образование   Химия и опазване на околната среда  
2 Химия и опазване на околната среда   Български език и литература История и цивилизации   Математика   Математика  
3 Музика    Български език и литература   Български език и литература   Английски език   Биология и здравно образование
4 Математика   Физическо възпитание и спорт   Български език и литература История и цивилизации   Физическо възпитание и спорт  
5 Български език и литература Изобразително изкуство   Математика   Изобразително изкуство   Английски език  
6 География и икономика   Математика   Физика и астрономия   Български език и литература (ИУЧ-РП/УП- А)   Технологии и предприемачество
7 Спортни дейности (лека атлетика)   Час на класа   Хореография (ИУЧ – П/Х)   Информационни технологии    

I „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература    Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Хореография (ИУЧ – П/Х)  
2 Музика   Физическо възпитание и спорт   Български език и литература   Математика   Математика  
3 Математика   Български език и литература   Математика   Физическо възпитание и спорт   Родинознание  
4 Хореография (ИУЧ – П/Х)   Музика (ИУЧ – РП/УП-А)   Технологии и предприемачество   Изобразително изкуство   Български език и литература  
5 Спортни дейности (лека атлетика)   Час на класа   Музика     Изобразително изкуство  

I „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература   Физическо възпитание и спорт   Хореография (ИУЧ – П/Х)   Български език и литература   Родинознание  
2 Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Математика  
3 Математика   Български език и литература   Математика    Математика   Изобразително изкуство  
4 Физическо възпитание и спорт   Технологии и предприемачество   1БИзобразително изкуство – 10:30 – 11:05 1БХореография (ИУЧ – П/Х) – 10:30 – 11:05 1БМузика (ИУЧ – РП/УП-А) – 10:30 – 11:05
5 Музика   Час на класа   Спортни дейности (лека атлетика) Музика    

II „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература   Музика (ИУЧ – РП/УП-А)   Български език и литература   Математика   Български език и литература  
2 Български език и литература   Хореография (ИУЧ – П/Х)   Физическо възпитание и спорт   Български език и литература   Български език и литература  
3 Хореография (ИУЧ – П/Х)   Български език и литература   Математика   Музика   Родинознание  
4 Математика   Математика   Английски език   Физическо възпитание и спорт   Музика  
5 Технологии и предприемачество   Час на класа   Изобразително изкуство   Английски език    Спортни дейности (лека атлетика)  

II „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература   Математика   Български език и литература   Английски език   Български език и литература
2 Български език и литература   Английски език   Български език и литература    Български език и литература   Български език и литература  
3 Математика   Технологии и предприемачество   Математика   Математика   Физическо възпитание и спорт  
4 Музика   Физическо възпитание и спорт Хореография (ИУЧ – П/Х)   Музика   Родинознание  
5 Музика (ИУЧ – РП/УП-А)   Час на класа   Изобразително изкуство   Спортни дейности (лека атлетика)   Хореография (ИУЧ – П/Х)