Архив на категория: Седмични разписания 2020/2021 г.

image_pdfimage_print

VIII „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Електронна търговия ИУЧ Английски език Математика Изобразително изкуство Английски език
2. Физика и астрономия Предприемачество Биология и ЗО Химия и ООС Английски език
3. История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Английски език География и икономика Български език и литература
4. Математика Български език и литература Интернет и уеб технологии ИУЧ Физика и астрономия История и цивилизации
5. Физическо възпитание и спорт Информационни технологии Бизнес комуникации ИУЧ Програмиране ИУЧ Философия
6. Компютърна графика ИУЧ Електронна търговия ИУЧ Български език и литература Компютърна графика ИУЧ Програмиране ИУЧ
7.   Час на класа Български език и литература Математика  
8.   Учебен час за спортни дейности      

IX „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Подг.за мениджърски проект ИУЧ Комп.машинопис и текстообр.ИУЧ Работа в учебно предприятие ИУЧ Комп.машинопис и текстообр.ИУЧ Математика
2. Работа в учебно предприятие ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература Подг.за мениджърски проект ИУЧ Френски език
3. Биология и ЗО Физика и астрономия География и икономика Подг.за мениджърски проект ИУЧ Френски език
4. Философия Математика Подг.за мениджърски проект ИУЧ Работа в учебно предприятие ИУЧ Физическо възпитание и спорт
5. Английски език Химия и ООС Математика Български език и литература Информационни технологии
6. Английски език История и цивилизации История и цивилизации Български език и литература Работа в учебно предприятие ИУЧ
7. Здр.и безопасни условия на труд Час на класа Изобразително изкуство Учебен час за спортни дейности  

X „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. История и цивилизации География и икономика Физика и астрономия Физика и астрономия Български език и литература
2. Философия История и цивилизации Обща теория на СО ИУЧ Документи и документооборот ИУЧ Философия
3. География и икономика Английски език Химия и ООС Химия и ООС История и цивилизации
4. Математика Английски език Обща теория на СО ИУЧ История и цивилизации Математика
5. Български език и литература Икономика Биология и ЗО Счетоводство на предприятието ИУЧ Френски език
6. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО Френски език
7. Изобразително изкуство Час на класа Учебен час за спортни дейности География и икономика  

XI „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Финансов  и данъчен контрол ИУЧ
2. Български език и литература Френски език Физическо възпитание и спорт Гражданско образование Математика
3. Български език и литература Френски език Финансов  и данъчен контрол ИУЧ Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието ИУЧ
4. Счетоводство на предприятието ИУЧ КОФСИ-практика ИУЧ Математика Счетоводство на предприятието ИУЧ Документи и документооборот ИУЧ
5. Финансов  и данъчен контрол ИУЧ Български език и литература Обща  икономическа теория ИУЧ Чужд език по професията Счетоводство на предприятието ИУЧ
6. КОФСИ-практика ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Право ИУЧ Чужд език по професията Право ИУЧ
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа Документи и документооборот ИУЧ Икономическа информатика-пр. ИУЧ  

XII „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Чужд език по професията Български език и литература Свят и личност Свят и личност Застрахователно и осиг.счет.- пр.
2. География и икономика ЗИП Застрахователно и осиг.счет. КОФСИ-практика Български и литература ЗИП Статистика
3. Математика Математика Банково счетоводство- практика Чужд език по професията Финансов и данъчен контрол
4. Български и литература ЗИП Предприемачество Физическо възпитание и спорт Чужд език по професията Производствена практика
5. Счетоводство на предприятието- пр. Компл.уч.практ. по счет.на предпр. Български език и литература Компл.уч.практ. по счет.на предпр. КОФСИ-практика
6. Банково счетоводство Производствена практика Български език и литература Финансов и данъчен контрол Физическо възпитание и спорт
7.   Час на класа Статистика Счетоводство на предприятието Учебен час за спортни дейности

V „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Човекът и природата Български език и литература Музика Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ
2. География и икономика Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература Математика
3. Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Математика Български език и литература
4. Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Музика Изобразително изкуство
5. География и икономика Английски език История и цивилизации Технологии и предприемачество Човекът и природата
6. Математика Английски език Информационни технологии История и цивилизации Английски език
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа      

V „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Човекът и природата Български език и литература Музика Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ
2. География и икономика Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература Математика
3. Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Математика Български език и литература
4. Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Музика Изобразително изкуство
5. География и икономика Английски език История и цивилизации Технологии и предприемачество Човекът и природата
6. Математика Английски език Информационни технологии История и цивилизации Английски език
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа      

VI „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Изобразително изкуство Математика Математика Български език и литература Български език и литература
2. Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3. Математика Технологии и предприемачество Музика Музика Английски език
4. История и цивилизации Информационни технологии Български език и литература Изобразително изкуство Английски език
5. Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Английски език История и цивилизации Технологии и предприемачество
6. Български език и литература География и икономика Човекът и природата География и икономика Математика
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа      

VI „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Хореография ИУЧ История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Английски език Човекът и природата
2. Български език и литература Технологии и предприемачество Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
3. Български език и литература Английски език Информационни технологии Хореография ИУЧ География и икономика
4. Изобразително изкуство Английски език География и икономика Математика Физическо възпитание и спорт
5. Математика Български език и литература Български език и литература Музика Математика
6. Човекът и природата Хореография ИУЧ Математика Български език и литература История и цивилизации
7.   Час на класа Учебен час за спортни дейности    

VII „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Химия и ООС Технологии и предприемачество Биология и ЗО Музика География и икономика
2. Хореография ИУЧ Математика Английски език Физика и астрономия Химия и ООС
3. Математика ИУЧ История и цивилизации Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4. Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Информационни технологии Български език и литература
5. Математика География и икономика Български език и литература Биология и ЗО Български език и литература
6. Изобразително изкуство Английски език Музика Математика Английски език
7.   Час на класа Хореография ИУЧ Учебен час за спортни дейности  

VII „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Физика и астрономия Хореография ИУЧ Английски език История и цивилизации
2. Български език и литература Химия и ООС Математика Английски език Изобразително изкуство
3. Физическо възпитание и спорт Български език и литература История и цивилизации Математика Биология и ЗО
4. Биология и ЗО Математика Български език и литература Български език и литература Математика
5. Информационни технологии Английски език Музика Физическо възпитание и спорт География и икономика
6. Математика ИУЧ Технологии и предприемачество География и икономика Музика Химия и ООС
7.   Час на класа   Хореография ИУЧ Учебен час за спортни дейности

I „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Български език и литература
2. Математика Математика Математика Български език и литература Изобразително изкуство
3. Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Математика
4. Изобразително изкуство Околен свят Хореография ИУЧ Музика Хореография ИУЧ
5. Учебен час за спортни дейности Час на класа Физическо възпитание и спорт   Технологии и предприемачество

I „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Български език и литература Математика Музика Музика
2. Български език и литература ИУЧ Околен свят Български език и литература Хореография ИУЧ Математика
3. Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5. Хореография ИУЧ Час на класа Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачество  

II „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Изобразително изкуство Математика Математика Музика Музика
2. Английски език Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език
3. Български език и литература ИУЧ Български език и литература Хореография ИУЧ Околен свят Български език и литература
4. Математика Хореография ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература
5. Български език и литература Час на класа Български език и литература Учебен час за спортни дейности Технологии и предприемачество
        Забавна математика ФУЧ  

II „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Математика Български език и литература Околен свят Български език и литература ИУЧ
2. Математика Технологии и предприемачество Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3. Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Музика Български език и литература
4. Български език и литература Български език и литература Музика Английски език Изобразително изкуство
5. Физическо възпитание и спорт Час на класа Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ Учебен час за спортни дейности
Забавна математика ФУЧ