Архив на категория: Графици за провеждане на годишни изпити

image_pdfimage_print

Условия и ред за организация за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през сесия май-юни, учебната 2023/2024 г.

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продължителност Дата, начален час, място на провеждане
Компютърна графика -ИУЧ  – РПП – XI клас писмен – три астрономически часа 21.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIII клас практически – до пет  астрономически часа 21.05.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Френски език – ООП – IX – XI  клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 22.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 22.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по френски език
Английски език – ООП – VIII – X клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 23.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 23.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по английски език
Чужд език по професията – английски език – ОбПП – XI  клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 23.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 23.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по английски език  
Български език  – ООП – IX – XI  клас писмен – три астрономически часа 27.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
История и цивилизации – ООП – IX – X  клас писмен – три астрономически часа 27.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Математика – ООП – VIII – XI  клас писмен – три астрономически часа 28.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Гражданско образование – ООП – XI  клас писмен – три астрономически часа 28.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
География и икономика – ООП – IX-X  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Философия – ООП – VIII-X  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Право –  ИУЧ – ОтПП – XI  клас писмен – три астрономически часа 30.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Биология и здравно образование – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 30.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Статистика – ИУЧ – ОтПП – XI клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Физика и астрономия – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – ОтПП –  XI клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Химия и опазване на околната среда – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Информационни технологии – ООП –VIII – X клас писмена и практическа част: до 150 мин.-за писмената или за практическата част, в случаите когато изпитът включва писмена или практическа част 04.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   практически изпит: от 17,00 ч., компютърен кабинет, ет.3
Изобразително изкуство –  ООП –  IX – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 05.06.2024 г., 09,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по изобразително изкуство
Програмиране – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия –  ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Музика – ООП –  VIII- X клас писмена и практическа част: до 150 мин.-за писмената или за практическата част, в случаите когато изпитът включва писмена или практическа част 07.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   практически изпит: от 16,30 ч., кабинет по музика  
Предприемачество-ЗУЧ-ОбПП – VIII клас писмен – три астрономически часа 11.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ-ОтПП – VIII клас Практически до пет астрономически часа 11.06.2024 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ – ОбПП – IX  клас писмен – три астрономически часа 12.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Приложни програми с общо предназначение – учебна практика – ИУЧ – ОтПП–  IX клас практически – до пет  астрономически часа     12.06.2024 г.,14.00 ч., компютъренкабинет,  ет. 3      
Икономика – ЗУЧ – ОбПП – X клас писмен – три астрономически часа 13.01.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика – ИУЧ – ОтПП –  X клас практически – до пет  астрономически часа 13.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Интернет и уеб технологии – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 14.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Физическо възпитание и спорт – ООП – VIII – XI клас практически – до пет  астрономически часа 14.06.2024 г..,14.00 ч., Големия физкултурен салон
Обща икономическа теория –  ИУЧ – ОтПП –  X и XI клас писмен – три астрономически часа 17.06.2024 г..,9.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии – учебна практика – ИУЧ – СПП -XI клас практически – до пет  астрономически часа 17.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Интернет и уеб технологии – учебна практика – ИУЧ – РПП –VIII и X клас практически – до пет  астрономически часа 18.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Бази от данни – учебна практика – ИУЧ – СПП – XI клас практически – до пет  астрономически часа 20.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – ОтПП –  IX – X клас писмен – три астрономически часа 24.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Компютърна графика – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIIIи IX клас практически – до пет  астрономически часа 24.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Икономика на търговията – ИУЧ -СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 25.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Счетоводство на предприятието – учебна практика – ИУЧ – ОтПП – XI клас практически – до пет  астрономически часа 25.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии –  ИУЧ -РПП –  IX клас писмен – три астрономически часа 26.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Работа в учебно предприятие– учебна практика– ИУЧ – СПП XIклас практически – до пет  астрономически часа             26.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Организация и техника на търговските плащания – ИУЧ -СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 27.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Производствена практика – ИУЧ -СПП –  X – XI клас практически – до пет  астрономически часа 27.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Маркетинг – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 28.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия –  ИУЧ – РПП – IX клас писмен – три астрономически часа 28.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия/юни/,учебна 2022/2023 година

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продължителност Дата, начален час, място на провеждане
Български език и литература- ООП– IX-X клас писмен –три астрономически часа 12.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Френски език – ООП – IX-XI клас Комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устна част 12.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Устен изпит: от 17,00ч., кабинет по френски език
Математика- ООП- IX-XI клас писмен –три астрономически часа 14.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Музика – ООП – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 14.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по музика
Истрия и цивилизации – ООП- IX-X клас писмен –три астрономически часа 15.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Изобразително изкуство – ООП – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 15.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по изобразително изкуство
География и икономика – ООП – IX-X клас   писмен –три астрономически часа 19.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Физическо възпитание и спорт – X  клас Практически до пет астрономически часа 19.06.2023 г., 15,00ч., Големия физкултурен салон
Химия и опазване на околната среда – ООП – IX-X клас писмен –три астрономически часа 20.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика-ИУЧ – отраслова професионална подготовка – X клас Практически до пет астрономически часа 20.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ-обща професионална подготовка- IX клас писмен –три астрономически часа 21.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ-разширена професионална подготовка – X клас Практически до пет астрономически часа 21.06.2023 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Философия – ООП -X клас писмен –три астрономически часа 22.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Чужд език по професията – английски език-ЗУЧ-обща професионална подготовка- XI клас Комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устна част 22.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Устен изпит от 17,00ч.кабинет по английски език
Биология и здравно образование – ООП – X клас писмен –три астрономически часа 23.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – отраслова професионална подготовка – X клас Писмен – три астрономически часа 23.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Физика и астрономия – – ООП – X клас писмен –три астрономически часа 26.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Икономика и организация на индустриалното предприятие – учебна практика-ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI клас Практически до пет астрономически часа 26.06.2023 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Икономика-ЗУЧ-обща професионална подготовка- X клас Писмен – три астрономически часа 27.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Работа в учебно предприятие- учебна практика-ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI клас Практически до пет астрономически часа 27.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Обща икономическа теория-ИУЧ-отраслова професионална подготовка – X клас Писмен – три астрономически часа 28.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Работа в учебно предприятие- ИУЧ-разширена професионална подготовка- XI клас Писмен – три астрономически часа 28.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Икономика и организация на индустриалното предприятие – ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI клас Писмен – три астрономически часа 29.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през януарска сесия, уч. 2021/2022 г., както следва:

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продъжителност Дата, начален час, място на провеждане
Български език и литература – ООП –XI, XII клас   Производствена практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI, XII клас писмен – три астрономически часа   практически – до пет  астрономически часа 10.01.2022 г., 9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3     10.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3    
Математика – ООП – XI, XII клас   Компютърна обработка на финансово- счетоводната информация  – учебна практика –   – ИУЧ – разширена професионална подготовка –XI клас   Компютърна обработка на финансово- счетоводната информация – учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка – XII клас писмен – три астрономически часа   практически – до пет  астрономически часа           практически – до пет  астрономически часа 11.01.2022 г., 9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3     11.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3             11.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3
Чужд език -Френски език – ООП – XI, XII клас             Физическо възпитание и спорт – ООП – XI, XIIклас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част   практически – до пет  астрономически часа 12.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3   устен изпит: 12.01.2022 г., 17.00 ч., кабинет 1,  ет. 3     12.01.2022 г.,14.00 ч., големия физкултурен салон
Гражданско образование- ООП – XI, XII клас   Чужд език по професията – Английски език – ЗУЧ – обща професионална подготовка –XI, XII клас   писмен – три астрономически часа   комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 13.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3     13.01.2022 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 3   устен изпит: 13.01.2022 г., 17.00 ч., кабинет 1,  ет. 3  
Обща икономическа теория – ИУЧ – отраслова професионална подготовка –XI клас   Бизнес комуникации – ИУЧ – отраслова професионална подготовка –XII клас   Икономическа информатика – учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI клас   Комплексна учебна практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка – XII клас писмен – три астрономически часа       писмен – три астрономически часа         практически – до пет  астрономически часа     практически – до пет  астрономически часа   14.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         14.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         14.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3         14.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3  
Право – ИУЧ – отраслова професионална подготовка –XI клас   Банково счетоводство –ИУЧ – специфична професионална подготовка – XII клас   Документи и документооборот – учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка – XI клас   Документи и документооборот – учебна практика –   ИУЧ – разширена професионална подготовка – XII клас писмен – три астрономически часа     писмен – три астрономически часа         практически – до пет  астрономически часа     практически – до пет  астрономически часа   17.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3       17.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         17.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3           17.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI, XII клас   Счетоводство на предприятието – учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI клас   Банково счетоводство– учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка –XIIклас писмен – три астрономически часа         практически – до пет  астрономически часа       практически – до пет  астрономически часа   18.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         18.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3         18.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3    
Финансов и данъчен контрол – ИУЧ – специфична професионална подготовка – XI, XII клас   Финансов и данъчен контрол – учебна практика –  ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI клас   Бюджетно счетоводство –учебна практика –  ИУЧ – специфична професионална подготовка – XII клас писмен – три астрономически часа         практически – до пет  астрономически часа       практически – до пет  астрономически часа 19.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         19.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3         19.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3  
География и икономика – ИУЧ – разширена подготовка –XII клас   Биология и здравно образование – ИУЧ – разширена подготовка –XII клас писмен – три астрономически часа       писмен – три астрономически часа 20.01.2022 г., 9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         20.01.2022 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 3
Бюджетно счетоводство –ИУЧ – специфична професионална подготовка –XII клас писмен – три астрономически часа 21.01.2022 г.,09.30 ч., кабинет 1,  ет. 3

График на септемврийска поправителна сесия-самостоятелна форма на обучение

Физ. възпитание и спорт – ЗП

X клас

практически-

до пет астр. часа

31. 08. 18 г., 08.00 ч., големия физкултурен салон

 

Инф.технологии–ЗП X клас

 

 

 

писмен –3 астр.часа

 

 

практически-до 5  астр. часа

31. 08. 18 г., 12.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Инф.технологии -ЗИП/ПП – X клас писмен –

3 астрономически часа;

 

практически-

до пет  астр. часа

03. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

практически  – 13.00 ч., компютърен кабинет

Английски език- ЗП

X клас

писмен –3 астр.часа

 

 

 

устен – до 30 мин.

04. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата;

 

устен от 13.00 ч. ,

кабинет по английски език

Математика- ЗП-X клас

 

писмен –3 астр. часа 04.09.18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

Български език и литература – ЗП –

X , XII  клас

писмен.-3 астр. часа 10. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Български език и литература – ЗИП –

X , XII  клас

писмен.-3 астр. часа 10. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Етика и право- ЗП – X клас

 

Философия- ЗП – XI клас

писмен –

3 астрономически часа

11. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Маркетинг и реклама – ЗИП/ПП –XII клас писмен –3 астр.часа 11. 09. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Предприемачество- ЗИП/ПП

XII клас

писмен –3 астр.часа 11. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Биология и здр. образование-ЗП –

X клас

 

писмен –

3 астрономически часа

 

11. 09. 18 г., 14.00 ч., кабинет по човекът и природата

 

Френски език- ЗП

X клас-писмен

 

 

Френски език- ЗП

X клас-устен

писмен –  3 астр.часа

 

 

устен-до 30 мин.

12. 09. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет човекът и природата

 

12. 09. 18 г., 13.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Физика и астрономия– ЗП

X клас

 

писмен –.-3 астр. часа 12. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Пазарна икономика – ЗИП/ПП –X клас писмен –3 астр.часа 13. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

География  и

икономика – ЗП

X  клас

 

 

писмен –3 астр. часа

 

 

 

13. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

 

Химия и ООС–ЗП –X клас писмен –3 астр.часа 14. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

История и цивилизация – ЗП- X клас писмен –3 астр.часа 14. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

График за първа поправителна /юнска/ сесия -самостоятелна форма на обучение, учебна 2017/2018 г.

Биология и здр. образование-ЗП –

IX , X клас

 

писмен –

3 астрономически часа

 

18. 06. 18 г., 09.00 ч., кабинет по човекът и природата

 

География  и световна търговия ЗИП/ПП – XI  клас писмен –

3 астрономически часа

18. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет човекът и природата

Математика- ЗП- IX,  X, XI клас

 

писмен –3 астр. часа 18. 06. 18 г., 14.00 ч., 14.00 ч., кабинет по човекът и природата

 

Френски език- ЗП

IX, X клас-писмен

 

 

Френски език- ЗП

IX, X клас-устен

писмен –  3 астр.часа

 

 

устен-до 30 мин.

19. 06. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет човекът и природата

 

19. 06. 18 г., 13.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

История и цивилизация – ЗП-

IX, X клас

писмен –3 астр.часа 19. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Български език и литература – ЗИП –

X , XII  клас

писмен.-3 астр. часа 19. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Английски език- ЗП

IX, X, XI  кл.

писмен –3 астр.часа

 

 

 

устен – до 30 мин.

20. 06. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата;

 

устен от 13.00 ч. ,

кабинет по английски език

Физ. възпитание и спорт – ЗП- IX, X клас практически-

до пет астр. часа

20. 06. 18 г., 13.00 ч., големия физкултурен салон

 

Химия и ООС–ЗП –IX, X клас писмен –3 астр.часа 21. 06. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Физика и астрономия– ЗП

IX, X, XI клас

 

писмен –.-3 астр. часа 21. 06 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Инф.технологии -ЗИП/ПП – X, XI клас писмен –

3 астрономически часа;

 

практически-

до пет  астр. часа

22. 06. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

практически  – 13.00 ч., компютърен кабинет

Предприемачество- ЗИП/ПП

XI клас

XII клас

писмен –3 астр.часа 22. 06. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Предприемачество- ЗИП/ПП

XI клас

писмен –3 астр. ч;

 

22. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

Български език и литература – ЗП –

IX, X, XII клас

 

писмен-3 астр. часа

 

22. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Информатика–ЗП  IX  клас писмен –

3 астрономически часа

практически-

до пет  астр. часа

25. 06. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Маркетинг и реклама – ЗИП/ПП – XI, XII клас писмен –3 астр.часа 25. 06. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Пазарна икономика – ЗИП/ПП –X клас писмен –3 астр.часа 25. 06. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

География  и

икономика – ЗП – IX, X клас

 

ОТСО – ЗПП – IX, клас

писмен –3 астр. часа 25. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

25. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Психология и логика- ЗП – IX клас

 

Етика и право- ЗП – X клас

 

Философия- ЗП – XI клас

писмен –

3 астрономически часа

02. 07. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Обща теория на счетоводната отчетност/практика/-ЗП –IX клас

 

Микроикономика – ЗПП – IX клас

практически –2 астр. ч;

 

 

писмен –3 астр.часа

 

02. 07. 18 г., 14.00 ч., кабинет по човекът и природата

 

02. 07. 18 г., 16.00 ч., кабинет по човекът и природата

 

Инф.технологии–ЗП IX, X клас писмен –3 астр.часа

 

 

 

практически-до 5  астр. часа

03. 07. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

ВАЖНО!!!Промяна в графика за януарска сесия 2017/2018 г.-самостоятелна форма на обучение

Промяна в графика за януарска сесия 2017/2018 г.-самостоятелна форма на обучение

 

Изпит по учебен предмет Формат на изпита/ продъжителност Дата, начален час, място на провеждане
Инф.технологии–ЗП IX, X клас писмен –3 астр.часа

 

практически-до 5  астр. часа

29. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

История и цивилизация – ЗП-

IX, X, XI клас

писмен –3 астр.часа 30. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

Маркетинг и реклама – ЗИП/ПП – XI, XII клас писмен –3 астр.часа 30. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Пазарна икономика – ЗИП/ПП –X клас писмен –3 астр.часа 30. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Информатика–ЗП  IX  клас писмен –

3 астрономически часа

практически-

до пет  астр. часа

31. 01. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Предприемачество- ЗИП/ПП

XI, XII клас

писмен –3 астр.часа 31. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Важно съобщение за учениците от самостоятелна форма на обучение

Във връзка с обявената  грипна ваканция за училищата на територията на област Стара Загора от 24.01. до 28.01. включително, изпити на датите 24.01, 25.01 и 26.01.2018 г. от графика на януарската сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение  в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово няма да се провеждат. Ще бъдат насрочени нови дати за изпити по съответните учебни предмети. От 29.01.2018 г. до 31.01.2018 г. изпити ще се провеждат съгласно обявения през декември  график.

График януарска сесия 2017/2018 г.-самостоятелна форма на обучение

 

 

 

 

Изпит по

учебен

 предмет

Формат на изпита/ продъжителност Дата, начален час, място на провеждане
Български език и литература – ЗП –

IX, X, XI, XII клас

писмен-3 астр. часа 05. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Български език и литература – ЗИП –

X, XI, XII клас

писмен.-3 астр. часа 05. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Математика- ЗП

IX, X, XI, XII кл.

 

писмен –3 астр.часа 08. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Математика- ЗИП- XI , XII кл.

 

писмен –3 астр. часа 08. 01. 18 г., 14.00 ч., 14.00 ч., кабинет по география и икономика

 

Биология и здр. образование-ЗП –

IX, X клас

 

писмен –

3 астрономически часа

 

09. 01. 18 г., 09.00 ч., кабинет по география и икономика

 

Биология и здр.образование-ЗИП –  XI, XII клас писмен –

3 астрономически часа

09. 01. 18 г., 14.00 ч., кабинет по география и икономика

 

Психология и логика- ЗП – IX клас

 

Етика и право- ЗП – X клас

 

Философия- ЗП – XI клас

Свят и личност- ЗП – XII клас

писмен –

3 астрономически часа

10. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Физ. възпитание и спорт – ЗП- IX, X, XI, XII клас практически-

до пет астр. часа

10. 01. 18 г., 14.00 ч., големия физкултурен салон

 

Френски език- ЗП

IX, X клас

писмен –

3 астрономически часа

 

11. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Френски език- ЗП

IX, X клас

устен – до 30 мин. 11. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

Химия и ООС–ЗП –IX, X клас писмен –3 астр.часа 12. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Физика и астрономия– ЗП

IX, X, XI клас

 

писмен –.-3 астр. часа 12. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Микроикономика –ЗП –IX клас писмен –3 астр. ч;

 

15. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

География и световна търговия ЗИП/ПП – XI  клас писмен –

3 астрономически часа

15. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

Обща теория на счетоводната отчетност ЗП –IX клас писмен –3 астр. ч;

 

17. 01. 18 г., 09.00 ч., кабинет по география и икономика

 

 

Обща теория на счетоводната отчетност/практика/-ЗП –IX клас практически –2 астр. ч;

 

17. 01. 18 г., 14.00 ч., кабинет по география и икономика

 

 

География и

икономика – ЗП – IX, X, XI клас

писмен –3 астр. часа 18. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

География и

икономика – ЗИП –

XII клас

писмен –

3 астрономически часа

18. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

Английски език- ЗП

IX, X, XI, XII кл.

писмен –3 астр.часа

устен – до 30 мин.

19. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика;

устен от 15.00 ч. ,

кабинет по английски език

Счетоводство на предпр. – ЗИП/ПП –

XII клас

писмен –

3 астрономически часа

22. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Пари, банки и финансови пазари – ЗИП/ПП- XII клас писмен –3 астр.часа 22. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Инф.технологии -ЗИП/ПП – X, XI клас писмен –

3 астрономически часа;

практически-

до пет  астр. часа

23. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Информатика–ЗП  IX  клас писмен –

3 астрономически часа

практически-

до пет  астр. часа

24. 01. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Пазарна икономика – ЗИП/ПП –X клас писмен –3 астр.часа 25. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

История и цивилизация – ЗП-

IX, X, XI клас

писмен –3 астр.часа 26. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

Маркетинг и реклама – ЗИП/ПП – XI, XII клас писмен –3 астр.часа 26. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Инф.технологии–ЗП IX, X клас писмен –3 астр.часа

 

практически-до 5  астр. часа

29. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Предприемачество- ЗИП/ПП

XI, XII клас

писмен –3 астр.часа 31. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

 

 

График на януарска сесия за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка Самостоятелна форма на обучение – VI, VII, IX, X, XI, XII клас

Средно училище „Васил Левски”, гр. Гълъбово

График на януарска сесия

за провеждане на изпити за определяне на  годишна оценка

Самостоятелна форма  на обучение – VI, VII, IX, X, XI, XII клас

 

 

Учебен предмет Дата Начало
БЕЛ – ЗП –

VI, VII,

IX, X, XI, XII клас

 

БЕЛ – ЗИП –

VI, VII,

IX, X, XI, XII клас

 

09.01.17г.

 

 

 

09.01.17г.

9.00

 

 

 

13.30

 

Англ.език – ЗП –

VI, VII, IX, X, XI, XII клас –писмен

 

Англ.език  – ЗП –

VI, VII, IX, X, XI, XII клас – устен

10.01.17г.

 

 

 

10.01.17г.

 

9.00

 

 

 

13.30

 

Математика – ЗП –

VI, VII, IX, X, XI, XII клас

 

Физика и астр.-ЗП-

VII, IX, X, XI клас

11.01.17г.

 

 

 

11.01.17г.

9.00

 

 

 

13.30

Домашна техника и икономика –ЗП –

VI клас

 

Технологии –ЗП –

VII клас – писмен

 

Френски език – ЗП– IX, X клас – писмен

Френски език – ЗП–

IX, X клас –  устен

 

12.01.17г.

 

 

 

12.01.17г.

 

 

12.01.17г.

 

12.01.17г.

9.00

 

 

 

9.00

 

 

9.00

 

14.00

Предприемачество- ЗИП/ПП –

XI, XII клас

 

Физ. възпитание и спорт – ЗП- VI, VII, IX, X, XI, XII клас

12.01.17г.

 

 

 

12.01.17г.

 

 

 

9.00

 

 

 

15.00

История и цивилизация – ЗП-

VI, VII, IX, X, XIкл.

 

Счетоводство на предпр. – ЗИП/ПП –

XII клас

 

Пазарна икономика – ЗИП/ПП – IX,Xкл.

 

 

Маркетинг и реклама – ЗИП/ПП – XI, XII клас

 

13.01.17г.

 

 

 

13.01.17г.

 

 

 

13.01.17г.

 

 

 

13.01.17г.

 

 

 

9.00

 

 

 

9.00

 

 

 

13.30

 

 

 

13.30

 

 

 

Инф.технологии–ЗП VI,VII, IX, X клас – писмен

Инф.технологии–ЗП VI,VII, IX, X клас – практически

 

География и световна търговия ЗИП/ПП – XI  клас

 

Пари, банки и финансови пазари – ЗИП/ПП- XII клас

16.01.17г.

 

 

16.01.17г.

 

 

 

16.01.17г.

 

 

 

16.01.17г.

 

 

9.00

 

 

14.00

 

 

 

9.00

 

 

 

9.00

 

 

География и

икономика – ЗП – VI,VII, IX, X, XI клас

 

 

17.01.17г.

 

 

 

9.00

 

 

 

География и

икономика – ЗИП –

XII клас

 

Химия и ООС–ЗИП – VII клас

 

Философски цикъл- ЗП –IX,X,XI,XII кл.

 

17.01.17г.

 

 

 

17.01.17г.

 

 

17.01.17г.

9.00

 

 

 

13.30

 

 

13.30

Човекът и природата – ЗП –

VI кл.

 

Биология и здр.образование-ЗП – VII, IX, X клас

 

Биология и здр. образование-ЗИП –

XI, XII клас

 

Човекът и природата–ЗИП-VIкл.

 

Химия и ООС–ЗП – VII, IX, X клас

 

История

и цивилизация-ЗИП – XI, XII клас

18.01.17г.

 

 

 

18.01.17г.

 

 

 

18.01.17г.

 

 

 

18.01.17г.

 

 

 

18.01.17г.

 

 

18.01.17г.

9.00

 

 

 

9.00

 

 

 

9.00

 

 

 

13.30

 

 

 

13.30

 

 

13.30

Домашна техника и икономика –ЗИП –

VI клас

 

Математика – ЗИП – VII клас

 

Информатика –ЗП –

IX клас – писмен

Информатика –ЗП –

IX кл.–практически

 

Инф.технологии -ЗИП/ПП – X, XI кл. – писмен

Инф.технологии -ЗИП/ПП – X, XI кл. – практически

 

19.01.17г.

 

 

 

19.01.17г.

 

 

19.01.17г.

 

19.01.17г.

 

 

19.01.17г.

 

 

19.01.17г.

9.00

 

 

 

9.00

 

 

9.00

 

14.00

 

 

9.00

 

 

14.00

Изобр. изкуство-ЗП – писмен –

VI,VII, IX клас

 

Изобразително изкуство – ЗП –

практически –

VI,VII клас

 

20.01.17г.

 

 

 

20.01.17г.

 

 

 

 

9.00

 

 

 

13.30

 

 

 

 

Музика-ЗП-писмен-

VI,VII, IX клас

 

Музика – ЗП –

практически –

VI,VII клас

 

23.01.17г.

 

 

23.01.17г.

9.00

 

 

13.30

Място за провеждане на изпитите:

  • от 9.00 ч. – кабинет по химия и опазване на околната среда, етаж трети
  • от 13.30 ч. – кабинет 1 – математика, етаж втори
  • Устните и практическите изпити се провеждат в кабинетите по съответните предмети.

 

Срок и място за оповестяването на резултатите:  до три дни след провеждането на изпита във фоайето на втория етаж в сградата на училището.

 

 

 

 

График на изпити за самостоятелна форма на обучение

         График за провеждане на изпити за определяне

на годишна оценка

Самостоятелна форма на обучение, IV-ХІІ клас

     СОУ”Васил Левски”,гр.Гълъбово

Учебен предмет Дата Начало Из.комисия Квестори
БЕЛ –ЗП

4,6,8,9,10,11,

12 кл.

 

 

4кл.писмен и устен

07.12.15.

 

 

 

Устен-ІV-15.00ч.

9.00

 

 

 

 

4-12кл.

1.Кр.Грозева-пр.

2.Т.Каравасилева

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

І гр.-4,6,8,9,11клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-10,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

БЕЛ-ЗИП     4,10,11,12кл.

 

/4кл.писмен и устен/

 

Устен-4клас

 

БЗО ЗИП-9клас

 

 

07.12.15г.

 

 

 

 

 

Устен-ІV-15.30ч.

14.00

 

 

 

 

 

 

4-12кл.

1. Кр.Грозева-пр.

2.Т.Каравасилева

 

4 клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

Биология ЗИП 9 клас

1.Ст.Малакова-пр.

2.Н.Танева

І гр.-4,10,11клас

1. Ст.Малакова

2.Н.Танева

ІІгр.-9,12 клас

1. С.Златева

2.К.Николова

 

Англ.език ЗП-4,6,8,9,10,11,

12

Англ.език-устен

/4кл.писмен и устен/

08.12.15г

 

 

 

08.12.15г..

9.00

 

 

 

13.30

4-12 клас

1.З.Славова-пр.

2.С.Златева

 

 

І гр.-4,6,8,9,11клас

1.Кр.Колева

2.К.Илиева

ІІгр.-10,12 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

Математика –ЗП 4,6,8,9,10,11,

12 кл.

09.12.15г. 9.00 4-12кл.

1.К.Николова-пр.

2.Св.Матанска

ІV клас

1.Б.Петрова-пр.

2.Р.Господинова

І гр.-4,6,8,9,11клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-10,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

Математика-ЗИП-6,11 кл.

 

Пазарна икономика ЗИП/ПП 9 кл.

Пазарна икономика ЗИП/ПП -10кл.

09.12.15г. 14.00 6,11клас

1.К.Николова-пр.

2.Св.Матанска

9,10кл.

1.Костадинова-пр.

2.Камелия Боянова Жекова

 

І гр.-6,11 клас

1.З.Славова

2.Д.Коева

 

ІІгр.-9,10 клас

1.Св.Матанска

2.Д.Тонева

 

 

Френски език-ЗП-9,10-писмен

9,10-устен

 

География и икономика ЗИП-12клас

 

Геогр.и световна търговия ЗИП/ПП -11кл.

 

10.12.15г

 

10.12.14г

 

9.00

 

14.00

 

 

9.00

 

 

 

9.00

9,10 кл.

1.Кр.Грозева-пр.

2.З.Славова

11,12 клас

1.Д.Тонева-пр.

2.Жечка Йорданова Михова

 

І гр.-9,10клас

1.Кр.Колева

2.К.Илиева

ІІгр.-11,12 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

 

 

Изобр.изкуство-ЗП-4,6,8,9 кл

 

Маркетинг и реклама ЗИП/ПП 11кл.

/4кл-само практически/

10.12.15г.

/5-8 писмен и практически-16.00ч./

4кл.практически-14.00ч.

14.00

 

 

 

 

6,8,9 кл.

1.Д.Тонева-пр.

2.Детелина Георгиева Овчарова

11клас

1.Костадинова-пр.

2.Кючукова

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

І гр.-4,6,8,9клас

1Б.Петрова

2.Р.Господинова

ІІгр.-11 клас

1.В.Карадимова

2.Н.Нуцова

 

 

Инф.техн.-ЗП-6,8, 9,10 кл.-писмен практически

Маркетинг и реклама ЗИП/ПП 12клас

11.12.15г.

 

11.12.15г.

 

 

9.00

 

14.00

 

9.00

6,8,9,10кл.

1.К.Николова-пр.

2.Венцислав Димитров Иванов

12клас

1.Костадинова-пр.

2.Кючукова

 

І гр.-6,8,9,10клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

Информатика-ЗП- 9 кл

ПБФП-12кл.

 

Информационни технологии-ЗИП/ПП-10 ,11кл.

14.12.15г

 

 

 

 

 

14.12.14г.-

Практ.

9.00

 

 

 

 

 

14.00

9,10,11кл.

1.К.Николова-пр.

2.Венцислав Димитров Иванов

12кл.

1.Костадинова-пр.

2.Н.Кючукова

І гр.-9,10,11клас

1.Кр.Колева

2.К.Илиева

ІІгр.-12 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

 

Технологии-8

ДТИ-6

 

Домашен бит и техника 4кл.-само практически

 

Счетоводство на предпр.-12кл.

 

 

14.12.15г.

 

 

 

14.12.15г.

14.00

 

 

 

14.00

6,8 кл.

1.Н.Танева-пр.

2.Т.Каравасилева

12кл.

1.Костадинова-пр.

2.Камелия Боянова Жекова

ІV клас

1.Б.Петрова-пр.

2.Р.Господинова

 

І гр.-6,8,12клас

1.Ст.Койчева

2.А.Милкова

 

 

 

История и цив-ЗП-6,8,9,10,11 кл.

 

История и цивилизация ЗИП-12клас

Човекът и обществото ЗП-4кл.

15.12.15г. 9.00 6,8,9,10,11,12

1.Д.Коева-пр.

2.Д.Тонева

 

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

І гр.-6,8,9,10,11клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-4,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

 

Философски цикъл ЗП-9,10,11,12 кл

ДТИ-ЗИП-6 клас

Технологии ЗИП / 8 клас

Човекът и обществото ЗИП 4 клас

16.12.15г. 9.00 1.Д.Коева-пр.

2.Д.Тонева

 

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

І гр.-4,6,8,9,11клас

1.Кр.Колева

2.К.Петкова

ІІгр.-10,12 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

 

 

 

 

География и икон.-ЗП-6,8,9,10,11 клас 16.12.15г. 14.00 1.Д.Тонева-пр.

2.Жечка Йорданова Михова

 

І гр.-6,8 ,9,10клас

1.Ж.Куршумова

2.С.Златева

 

ІІгр.-11 клас

1.А.Милкова

2.Н.Куманова

Биология и здр.обр.-ЗП-8,9,10 кл.

Човекът и природата-4,6кл.

 

Биология и здр.обр.-ЗИП -11,12кл.

17.12.15г. 9.00 4,5,6,7,8,9,10,11,12кл.

1Ст.Малакова-пр.

2.Н.Танева

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

І гр.-4,6,8,9,10клас

1.Олга Семкова

2.К.Илиева

ІІгр.-11,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

 

 

 

Химия и ООС-ЗП-8,9,10 кл.

 

Човекът и природата ЗИП-6 клас

17.12.15г. 14.00 6,7,8,9,10

1.Малакова-пр.

2.Н.Танева

 

 

І гр.-6,8,9,10клас

1Кр.Грозева

2.Н.Куманова

 

 

Физика и астр.-ЗП-8,9,10,11 кл

 

 

18.12.15г. 9.00 8,9,10,11

1.Я.Матанска-пр.

2.Г.Димчева

 

І гр.-8,9,10клас

1.Кр.Колева

2.К.Илиева

ІІгр.-11 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

 

 

Физ.възпитание и спорт-ЗП-4,6,8,9,10,11,12 18.12.15г. 15.00 4,6,8,9,10,11,12

1.Г.Димчева-пр.

2.Краси Нейкова Петкова

Музика-ЗП

4,6,8,9

Предприемачество ЗИП/ПП-ХІ,ХІІ клас

 

 

4 клас-само практически

21.12.15г.

/практ.5-8кл./

9.00

14.00

 

9.00

 

 

9.00

 

 

14.00

4,5,6,7,8,9кл.

1Е. Димитров-пр.

2.Диана Денева Манева

 

11,12кл.

1.Костадинова-пр.

2.Камелия Боянова Жекова

ІV клас

1.Б.Петрова-пр.

2.Р.Господинова

 

І гр.-6,8,9клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-11,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

 

Забележка:

Място за провеждане на изпита:    

От 14.00 часа

І   група-кабинет по физика и астрономия,етаж втори.

ІІ група-кабинет по ИТ ,етаж втори

От 9.00ч.

І   група-кабинет №1,етаж трети.

ІІ група-кабинет по ХООС ,етаж трети

 

Срок и място за оповестяването на резултатите: до три дни след провеждането на изпита във фоайето на втория етаж в сградата на училището.

 

ГРАФИК изпити IV-XII, самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК

изпити  IV-XII, самостоятелна форма на обучение

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за годишна оценка през учебната 2015-2016 г.

 

СЕСИЯ КЛАС ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ДО………….. ОТ………….ДО……….
РЕДОВНА IV-XII 30.11.2015г. 07.12.2015г.-21.12.2015г.
ПОПРАВИТЕЛНА IV-XII 01.03.2016г. 14.03.2016г.-28.03.2016г.
ПОПРАВИТЕЛНА XII 31.05.2016г. 06.06.2016г.-20.06.2016г.
ПОПРАВИТЕЛНА IV-XI 22.08.2016г. 01.09.2016г.-12.09.2016г.

График за провеждане на годишни изпити – самостоятелна форма на обучение

 

Самостоятелна форма на обучение       V-ХІІ клас

Учебен предмет Дата Начало
БЕЛ –ЗП5,6,7,8,9,10,11,12 кл. 08.06.15г. 9.00
БЕЛ-ЗИП     5,6,7,8,9,10,11,12 кл. 08.06.15г. 14.00
Англ.език ЗП-5,6,7,8,9,10,11,12Англ.език-устен 09.06.15г.09.06.15г.  9.0015.10
Математика –ЗП 5,6,7,8,9,10,11,12 кл. 10.06.15г 9.00
Математика-ЗИП-5,6,7,8,11 кл.Пазарна икономика ЗИП/ПП 9 кл.Пазарна икономика ЗИП/ПП- 10 кл. 10.06.15г. 14.00
Френски език-ЗП-9,10-писмен9,10-устенГеография и икономика ЗИП-12клас

Геогр.и световна търговия ЗИП/ПП -11кл.

11.06.15г11.06.15г  9.0014.00 

9.00

9.00

Изобр.изкуство-ЗП-5,6,7,8,9 клМаркетинг и реклама 11,12кл. 11.06.15г5-8 /практически/ 14.0014.00
Инф.техн.-ЗП-5,6,7,8, 9,10 кл.-практически 12.06.15г.12.06.15г. 9.0015.00
Информатика-ЗП- 9 клФирмена право-12кл.Информационни технологии-ЗИП/ПП-10 ,11кл. 15.06.15г15.06.15гПракт.информатика и ИТ-ЗИП/ПП

 

9.0014.00

 

 

Технологии-7,8ДТИ-5,6Счетоводство на фирмата-12кл. 15.06.15г 14.00
История и цив-ЗП-5,6,7,8,9,10,11 кл.История и цивилизация ЗИП-12клас 16.06.15г. 9.00
Философски цикъл ЗП-9,10,11,12 кл 16.06.15г. 14.00
География и икон.-ЗП-5,6,7,8,9,10,11 клас 17.06.15г. 09.00
Биология и здр.обр.-ЗП-7,8,9,10 кл.Човекът и природата-5,6кл.Биология и здр.обр.-ЗИП -11,12кл. 17.06.15г. 14.00
Химия и ООС-ЗП-7,8,9,10 кл.Човекът и природата ЗИП-5,6 клас 18.06.15г. 09.00
Физика и астр.-ЗП-7,8,9,10,11 кл 18.06.15г 14.00
Физ.възпитание и спорт-ЗП-5,6,7,8,9,10,11,12 19.06.15г. 15.00
Музика-ЗП5,6,7,8,9Мен.нафирм.ЗИП/ПП-12кл.

Предприемачество ЗИП/ПП-ХІ клас

19.06.15г./практ.5-8кл./ 9.0014.009.00

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График на изпитите -самостоятелна форма на обучение

Учебен предмет Дата Начало
БЕЛ –ЗП

5,6,7,8,9,10,11, 12 кл.

 

 

16.03.15г. 9.00
БЕЛ-ЗИП     5,6,7,8,9,10,11, 12 кл. 16.03.15г. 14.00
Англ.език ЗП 5,6,7,8,9,10,11, 12

 

Англ.език-устен

17.03.15г.

 

 

17.03.15г.

9.00

 

 

15.10

Математика –ЗП  5,6,7,8,9,10,11, 12 кл. 18.03.15г 9.00
Математика-ЗИП-5,6,7,8,11 кл.

 

Пазарна икономика ЗИП/ПП  9 кл.

Пазарна икономика ЗИП/ПП- 10 кл.

18.03.15г. 14.00
Френски език-ЗП

9,10-писмен

 

9,10-устен

 

 

География и икономика ЗИП-12клас

 

Геогр.и световна търговия ЗИП/ПП -11кл.

19.03.15г

 

 

19.03.15г

9.00

 

 

14.00

 

 

9.00

 

 

 

9.00

Изобр.изкуство-ЗП5,6,7,8,9 кл

 

Маркетинг и реклама 11,12кл.

 

19.03.15г.

 

 

 

5-8 /практически/

14.00

 

 

 

14.00

Инф.техн.-ЗП

5,6,7,8, 9,10 кл.-

 

практически

 

20.03.15г.

 

 

 

20.03.15г.

 

9.00

 

 

 

15.00

Информатика-ЗП- 9 кл

 

Фирмена право-12кл.

 

Информационни технологии-ЗИП/ПП-10 ,11кл.

23.03.15г

 

23.03.15 г.

 

 

 

 

 

23.03.15г.-

практически

9.00

 

 

 

 

 

 

 

14.00

Технологии-7,8

ДТИ-5,6

 

 

Счетоводство на фирмата-12кл.

23.03.15г. 14.00
История и цив-ЗП-5,6,7,8,9,10,11 кл.

 

История и цивилизация ЗИП-12клас

 

24.03.15г. 9.00
Философски цикъл ЗП-9,10,11,12 кл

 

25.03.15г. 9.00
География и икон.-ЗП-5,6,7,8,9,10,11 клас 25.03.15г. 14.00
Биология и здр.обр.-ЗП-7,8,9,10 кл.

 

Човекът и природата-5,6кл.

 

Биология и здр.обр.-ЗИП -11,12кл.

 

26.03.15г. 9.00
Химия и ООС-ЗП-7,8,9,10 кл.

 

Човекът и природата ЗИП-5,6 клас

26.03.15г 14.00
Физика и астр.-ЗП-7,8,9,10,11 кл

 

 

27.03.15г 9.00
Физ.възпитание и спорт-ЗП-5,6,7,8,9,10,11,12 27.03.15г. 15.00
Музика-ЗП

5,6,7,8,9

 

Мен.на

фирм.ЗИП/ПП-12кл.

 

Предприемачество ЗИП/ПП-ХІ клас

30.03.15г.

/практ.5-8кл./

 

 

30.03.15 г.

 

9.00

14.00

 

 

9.00

 

 

 

9.00