Архив на категория: Самостоятелна форма на обучение

image_pdfimage_print

Условия и ред за организация за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през сесия май-юни, учебната 2023/2024 г.

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продължителност Дата, начален час, място на провеждане
Компютърна графика -ИУЧ  – РПП – XI клас писмен – три астрономически часа 21.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIII клас практически – до пет  астрономически часа 21.05.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Френски език – ООП – IX – XI  клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 22.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 22.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по френски език
Английски език – ООП – VIII – X клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 23.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 23.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по английски език
Чужд език по професията – английски език – ОбПП – XI  клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 23.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 23.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по английски език  
Български език  – ООП – IX – XI  клас писмен – три астрономически часа 27.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
История и цивилизации – ООП – IX – X  клас писмен – три астрономически часа 27.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Математика – ООП – VIII – XI  клас писмен – три астрономически часа 28.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Гражданско образование – ООП – XI  клас писмен – три астрономически часа 28.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
География и икономика – ООП – IX-X  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Философия – ООП – VIII-X  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Право –  ИУЧ – ОтПП – XI  клас писмен – три астрономически часа 30.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Биология и здравно образование – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 30.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Статистика – ИУЧ – ОтПП – XI клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Физика и астрономия – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – ОтПП –  XI клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Химия и опазване на околната среда – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Информационни технологии – ООП –VIII – X клас писмена и практическа част: до 150 мин.-за писмената или за практическата част, в случаите когато изпитът включва писмена или практическа част 04.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   практически изпит: от 17,00 ч., компютърен кабинет, ет.3
Изобразително изкуство –  ООП –  IX – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 05.06.2024 г., 09,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по изобразително изкуство
Програмиране – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия –  ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Музика – ООП –  VIII- X клас писмена и практическа част: до 150 мин.-за писмената или за практическата част, в случаите когато изпитът включва писмена или практическа част 07.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   практически изпит: от 16,30 ч., кабинет по музика  
Предприемачество-ЗУЧ-ОбПП – VIII клас писмен – три астрономически часа 11.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ-ОтПП – VIII клас Практически до пет астрономически часа 11.06.2024 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ – ОбПП – IX  клас писмен – три астрономически часа 12.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Приложни програми с общо предназначение – учебна практика – ИУЧ – ОтПП–  IX клас практически – до пет  астрономически часа     12.06.2024 г.,14.00 ч., компютъренкабинет,  ет. 3      
Икономика – ЗУЧ – ОбПП – X клас писмен – три астрономически часа 13.01.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика – ИУЧ – ОтПП –  X клас практически – до пет  астрономически часа 13.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Интернет и уеб технологии – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 14.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Физическо възпитание и спорт – ООП – VIII – XI клас практически – до пет  астрономически часа 14.06.2024 г..,14.00 ч., Големия физкултурен салон
Обща икономическа теория –  ИУЧ – ОтПП –  X и XI клас писмен – три астрономически часа 17.06.2024 г..,9.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии – учебна практика – ИУЧ – СПП -XI клас практически – до пет  астрономически часа 17.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Интернет и уеб технологии – учебна практика – ИУЧ – РПП –VIII и X клас практически – до пет  астрономически часа 18.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Бази от данни – учебна практика – ИУЧ – СПП – XI клас практически – до пет  астрономически часа 20.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – ОтПП –  IX – X клас писмен – три астрономически часа 24.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Компютърна графика – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIIIи IX клас практически – до пет  астрономически часа 24.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Икономика на търговията – ИУЧ -СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 25.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Счетоводство на предприятието – учебна практика – ИУЧ – ОтПП – XI клас практически – до пет  астрономически часа 25.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии –  ИУЧ -РПП –  IX клас писмен – три астрономически часа 26.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Работа в учебно предприятие– учебна практика– ИУЧ – СПП XIклас практически – до пет  астрономически часа             26.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Организация и техника на търговските плащания – ИУЧ -СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 27.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Производствена практика – ИУЧ -СПП –  X – XI клас практически – до пет  астрономически часа 27.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Маркетинг – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 28.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия –  ИУЧ – РПП – IX клас писмен – три астрономически часа 28.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208

1. Български език – Клет България – Булвест 2000  

2. Литература –  Клет България – Булвест 2000

3. Английски език – „Klett“  English in Mind for Bulgaria Students Book A2.1

4. Френски език –  „ Клет“ Vite pour la Bulgarie  A1 Partie 1  

5. Математика – Архимед  

6. Информационни технологии – „Просвета София“                           

7. История и цивилизации – „Просвета“  Азбуки

8. География и икономика –  Клет България – Булвест 2000  Втора част с интензивно изучаване на чужд език          

 9. Философия – „Просвета- София“  АД;                         

10. Биология и здравно образование – Клет България – Анубис

11. Физика  и астрономия –Клет България –  Булвест 2000

12. Химия и ООС – Клет България – Анубис        

13. Музика – Клет България –  Булвест 2000

14. Изобразително изкуство – Клет България – Анубис;

15. Електронна търговия – „ Мартилен“. 

16. Обща теория на счетоводната отчетност – Мартилен

17. Здравословни и безопасни условия на труд   -„ БГ Учебник“ ЕООД   

18. Интернет и уеб технологии   – няма учебник 

19. Kомпютърна графика – учебна практика-  няма учебник

20. Приложни програми с общо предназначение – учебна практика – няма учебник

1.История и цивилизации – „Просвета – 1945“

2. Български език – „Булвест 2000“

3. Литература – „ Булвест 2000“

4. География и икономика – „Педагог 6“

5. Биология и ЗО – „Анубис“

6. Химия и ООС – „Анубис“

7. Математика – изд. „Архимед“

8. Френски език – Vite pour la Bulgarie! A1 Partie 2, изд. „Клет“

9. Философия – изд. „Просвета – 1945“

10.Физика и астрономия / изд. „Булвест 2000“

11. Английски език – English in Mine A2,2 ,изд. “Клет”

12. Икономика – изд. „Мартилен“

13. Музика – изд. „Булвест 2000“

14. Информационни технологии – „Изкуства“

15. Изобразително изкуство – „Анубис“

16. Обща теория на счетоводната отчетност – изд. „Мартилен“

17. Обща икономическа теория – „Мартилен“

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия/юни/,учебна 2022/2023 година

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продължителност Дата, начален час, място на провеждане
Български език и литература- ООП– IX-X клас писмен –три астрономически часа 12.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Френски език – ООП – IX-XI клас Комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устна част 12.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Устен изпит: от 17,00ч., кабинет по френски език
Математика- ООП- IX-XI клас писмен –три астрономически часа 14.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Музика – ООП – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 14.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по музика
Истрия и цивилизации – ООП- IX-X клас писмен –три астрономически часа 15.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Изобразително изкуство – ООП – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 15.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по изобразително изкуство
География и икономика – ООП – IX-X клас   писмен –три астрономически часа 19.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Физическо възпитание и спорт – X  клас Практически до пет астрономически часа 19.06.2023 г., 15,00ч., Големия физкултурен салон
Химия и опазване на околната среда – ООП – IX-X клас писмен –три астрономически часа 20.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика-ИУЧ – отраслова професионална подготовка – X клас Практически до пет астрономически часа 20.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ-обща професионална подготовка- IX клас писмен –три астрономически часа 21.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ-разширена професионална подготовка – X клас Практически до пет астрономически часа 21.06.2023 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Философия – ООП -X клас писмен –три астрономически часа 22.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Чужд език по професията – английски език-ЗУЧ-обща професионална подготовка- XI клас Комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устна част 22.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Устен изпит от 17,00ч.кабинет по английски език
Биология и здравно образование – ООП – X клас писмен –три астрономически часа 23.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – отраслова професионална подготовка – X клас Писмен – три астрономически часа 23.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Физика и астрономия – – ООП – X клас писмен –три астрономически часа 26.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Икономика и организация на индустриалното предприятие – учебна практика-ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI клас Практически до пет астрономически часа 26.06.2023 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Икономика-ЗУЧ-обща професионална подготовка- X клас Писмен – три астрономически часа 27.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Работа в учебно предприятие- учебна практика-ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI клас Практически до пет астрономически часа 27.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Обща икономическа теория-ИУЧ-отраслова професионална подготовка – X клас Писмен – три астрономически часа 28.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Работа в учебно предприятие- ИУЧ-разширена професионална подготовка- XI клас Писмен – три астрономически часа 28.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Икономика и организация на индустриалното предприятие – ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI клас Писмен – три астрономически часа 29.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208

График за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през януарска сесия, уч. 2021/2022 г., както следва:

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продъжителност Дата, начален час, място на провеждане
Български език и литература – ООП –XI, XII клас   Производствена практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI, XII клас писмен – три астрономически часа   практически – до пет  астрономически часа 10.01.2022 г., 9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3     10.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3    
Математика – ООП – XI, XII клас   Компютърна обработка на финансово- счетоводната информация  – учебна практика –   – ИУЧ – разширена професионална подготовка –XI клас   Компютърна обработка на финансово- счетоводната информация – учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка – XII клас писмен – три астрономически часа   практически – до пет  астрономически часа           практически – до пет  астрономически часа 11.01.2022 г., 9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3     11.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3             11.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3
Чужд език -Френски език – ООП – XI, XII клас             Физическо възпитание и спорт – ООП – XI, XIIклас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част   практически – до пет  астрономически часа 12.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3   устен изпит: 12.01.2022 г., 17.00 ч., кабинет 1,  ет. 3     12.01.2022 г.,14.00 ч., големия физкултурен салон
Гражданско образование- ООП – XI, XII клас   Чужд език по професията – Английски език – ЗУЧ – обща професионална подготовка –XI, XII клас   писмен – три астрономически часа   комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 13.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3     13.01.2022 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 3   устен изпит: 13.01.2022 г., 17.00 ч., кабинет 1,  ет. 3  
Обща икономическа теория – ИУЧ – отраслова професионална подготовка –XI клас   Бизнес комуникации – ИУЧ – отраслова професионална подготовка –XII клас   Икономическа информатика – учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI клас   Комплексна учебна практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка – XII клас писмен – три астрономически часа       писмен – три астрономически часа         практически – до пет  астрономически часа     практически – до пет  астрономически часа   14.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         14.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         14.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3         14.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3  
Право – ИУЧ – отраслова професионална подготовка –XI клас   Банково счетоводство –ИУЧ – специфична професионална подготовка – XII клас   Документи и документооборот – учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка – XI клас   Документи и документооборот – учебна практика –   ИУЧ – разширена професионална подготовка – XII клас писмен – три астрономически часа     писмен – три астрономически часа         практически – до пет  астрономически часа     практически – до пет  астрономически часа   17.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3       17.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         17.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3           17.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI, XII клас   Счетоводство на предприятието – учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI клас   Банково счетоводство– учебна практика –   ИУЧ – специфична професионална подготовка –XIIклас писмен – три астрономически часа         практически – до пет  астрономически часа       практически – до пет  астрономически часа   18.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         18.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3         18.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3    
Финансов и данъчен контрол – ИУЧ – специфична професионална подготовка – XI, XII клас   Финансов и данъчен контрол – учебна практика –  ИУЧ – специфична професионална подготовка –XI клас   Бюджетно счетоводство –учебна практика –  ИУЧ – специфична професионална подготовка – XII клас писмен – три астрономически часа         практически – до пет  астрономически часа       практически – до пет  астрономически часа 19.01.2022 г.,9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         19.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3         19.01.2022 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3  
География и икономика – ИУЧ – разширена подготовка –XII клас   Биология и здравно образование – ИУЧ – разширена подготовка –XII клас писмен – три астрономически часа       писмен – три астрономически часа 20.01.2022 г., 9.30 ч., кабинет 1,  ет. 3         20.01.2022 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 3
Бюджетно счетоводство –ИУЧ – специфична професионална подготовка –XII клас писмен – три астрономически часа 21.01.2022 г.,09.30 ч., кабинет 1,  ет. 3

Конспект по география -12 клас

 1. Географски региони в България. Югозападен район, Южен Централен район, Югоизточен район, Североизточен район, Северен Централен район, Северозападен район,
 2. Географско положение, граници и територия
 3. Природна среда на България – Релеф, Полезни изкопаеми, Климат, Води, Почви, Растителност и животински свят
 4. Природногеографски области – Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Витоша, Краище, Тракийско – Странджанска област, Осоговско – Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма, Рила, Пирин и долината на Места, Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие 
 5. Първичен сектор Растениевъдство и животновъдство
 6. Население
 7. Вторичен сектор – Енергетика, Металургия и машиностроене, Химическа и биотехнологична промишленост, Промишленост за строителни материали, дървопреработваща и целулозно – хартиена, Лека промишленост и Хранително – вкусова промишленост  
 8. Третичен сектор – Транспорт, Търговия, Туризъм
 9. Атмосфера
 10. Видове природни ресурси
 11. Литосфера
 12. Съвременна политическа карта на света. Международни организации и международно сътрудничество
 13. Възникване, формиране и развитие на селищата
 14. Географски региони в света – Източноевропейски регион, Западноевропейски регион, Географски региони в Азия, Географски региони в Америка, Географски региони в Австрало – Тихоокеански регион

                                                      Учебник: География и икономика изд.   ˮ Педагог 6 ˮ

КОНСПЕКТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

ИЗПИТНИ ТЕМИ

Писмена част

 1. Творци на модерното изкуство . Индивидуален стил. Ван Гог, Матис, Пикасо
 2. Творци на модерното изкуство .Кадински, Дюшан, Дали
 3. Творци на модерното изкуство. Полък, Уорхол, Кристо
 4. Световни художествени музеи и галерии
 5. Изобразително изкуство и кино. Сториборд
 6. Изкуството на протеста
 7. Нови технологии в дизайна

Худ. Практика

 1. Проект за дизайн
 2. Рисуване на анимационен филм
 3. Проучване на произведения на изкуството ( чрез рисуване )
 4. Художествени виртуални музеи и техните експозиции

Преподавател : Деляна Тонева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11 КЛАС

 1. Географски региони в България. Югозападен район, Южен Централен район, Югоизточен район, Североизточен район, Северен Централен район, Северозападен район,
 2. Географско положение, граници и територия
 3. Природна среда на България – Релеф, Полезни изкопаеми, Климат, Води, Почви, Растителност и животински свят
 4. Природногеографски области – Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Витоша, Краище, Тракийско – Странджанска област, Осоговско – Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма, Рила, Пирин и долината на Места, Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие 
 5. Първичен сектор Растениевъдство и животновъдство
 6. Население
 7. Вторичен сектор – Енергетика, Металургия и машиностроене, Химическа и биотехнологична промишленост, Промишленост за строителни материали, дървопреработваща и целулозно – хартиена, Лека промишленост и Хранително – вкусова промишленост  
 8. Третичен сектор – Транспорт, Търговия, Туризъм

Учебник: География и икономика изд.   ˮ Педагог 6 ˮ

КОНСПЕКТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Географско положение, граници и територия
 2. Природна среда на България – Релеф, Полезни изкопаеми, Климат, Води, Почви, Растителност и животински свят
 3. Природногеографски области– Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Витоша, Краище, Тракийско – Странджанска област, Осоговско – Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма, Рила, Пирин и долината на Места, Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие 
 4. Население
 5. Първичен сектор – Растениевъдство и животновъдство
 6. Вторичен сектор – Енергетика, Металургия и машиностроене, Химическа и биотехнологична промишленост, Промишленост за строителни материали, дървопреработваща и целулозно – хартиена, Лека промишленост и Хранително – вкусова промишленост   
 7. Третичен сектор Транспорт, Търговия, Туризъм

                                                Учебник:  География и икономика изд.  ˮ Педагог 6 ˮ

Преподавател : Деляна Тонева

                                                                   

                                                                                                                     

КОНСПЕКТ ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – РПП

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – РПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Основен капитал. Резерви. Финансов резултат.
 2. Привлечен капитал.
 3. Дълготрайни материални активи – придобиване.
 4. Дълготрайни материални активи – амортизация и ремонт.
 5. Дълготрайни материални активи – намаление.
 6. Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.
 7. Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.
 8. Отчитане на търговската репутация.
 9. Дълготрайни биологични активи – отчитане.
 10. Придобиване на стоково – материални запаси.
 11. Намаление на стоково – материални запаси.
 12. Млади животни и животни за угояване – отчитане.
 13. Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.
 14. Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.
 15. Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.
 16. Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.
 17. Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.
 18. Разходи по икономически елементи.
 19. Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.
 20. Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

1.         Основен капитал. Резерви. Финансов резултат.

2.         Привлечен капитал.

3.         Дълготрайни материални активи – придобиване.

4.         Дълготрайни материални активи – амортизация и ремонт.

5.         Дълготрайни материални активи – намаление.

6.         Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.

7.         Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.

8.         Отчитане на търговската репутация.

9.         Дълготрайни биологични активи – отчитане.

10.       Придобиване на стоково – материални запаси.

11.       Намаление на стоково – материални запаси.

12.       Млади животни и животни за угояване – отчитане.

13.       Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.

14.       Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.

15.       Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.

16.       Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.

17.       Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.

18.       Разходи по икономически елементи.

19.       Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.

20.       Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

1.         Основен капитал. Резерви. Финансов резултат.

2.         Привлечен капитал.

3.         Дълготрайни материални активи – придобиване.

4.         Дълготрайни материални активи – амортизация и ремонт.

5.         Дълготрайни материални активи – намаление.

6.         Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.

7.         Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.

8.         Отчитане на търговската репутация.

9.         Дълготрайни биологични активи – отчитане.

10.       Придобиване на стоково – материални запаси.

11.       Намаление на стоково – материални запаси.

12.       Млади животни и животни за угояване – отчитане.

13.       Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.

14.       Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.

15.       Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.

16.       Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.

17.       Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.

18.       Разходи по икономически елементи.

19.       Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.

20.       Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ПРАВО – ИУЧ – ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

 1. Същност, система и източници на правото.
 2. Субекти на правото.
 3. Правни норми.
 4. Юридически факти.
 5. Правни отношения.
 6. Юридически акт.
 7. Юридическа отговорност.
 8. Конституционно право.
 9. Гражданско право.
 10. Административно право.
 11. Наказателно право.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Застраховането като обект на счетоводно отчитане.
 2. Отчитане на приходите в застрахователното дружество.
 3. Отчитане на разходите по застраховане.
 4. Отчитане на разходите по икономически елементи, финансови разходи и извънредни разходи.
 5. Разчети по застраховане.
 6. Разчети по съзастраховане.
 7. Разчети с презастрахователи.
 8. Общи разчети.
 9. Застрахователно – технически резерви.
 10. Осигурителната система като обект на отчитане.
 11. Отчитане на приходите в системата на НОИ.
 12. Отчитане на разходите на осигурителни организации.
 13. Отчитане на извънбюджетните средства.
 14. Отчитане на пенсиите.
 15. Отчитене на дълготрайните активи и материалните запаси в осигурителното дружество.
 16. Отчитане на материалните запаси в държавно осигурително дружество.
 17. Отчитане на специфичните стопански процеси в пенсионните осигурителни фондове.
 18. Отчитане на специфичните стопански операции в НЗОК.
 19. Годишно приключване в държавната осигурителна организация.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТООБОРОТ – УЧЕБНА ПРАКТИКА – ИУЧ – СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10, 11  КЛАС

 1. Протокол за оценка от вещи лица. Вносна бележка, Платежно нареждане.
 2. Акт за приемане и предаване на ДА.
 3. Инвентаризационен опис на ДА и сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризация на ДА.
 4. Фактура.
 5. Договор за отдаване под наем.
 6. Протокол за бракуване на ДА.
 7. Протокол за резултатите от ликвидация на ДА.
 8. Амортизационен план на амортизируеми активи. Договор за покупко – продажба на активи.
 9. Документи за отчитане на материали.
 10. Документи за отчитане на продукция.
 11. Документи за отчитане на стоки.
 12. Документи за отчитане на разчети с доставчици.
 13. Документи за отчитане на разчети с клиенти.
 14. Документи за отчитане на разчети с персонал.
 15. Документи за отчитане на разчети със съдружници.
 16.  Документи за отчитане на разчети по липи, начети и съдебни спорове.
 17. Документи за отчитане на разчети с бюджета.
 18. Документи за отчитане на парични средства.
 19. Документи за отчитане на разходите.
 20. Документи за отчитане на приходите.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Характеристика на банковата дейност.
 2. Отчитане на собствения капитал на търговските банки.
 3. Отчитане на привлечения капитал на търговските банки.
 4. Отчитане на емисионните операции на Българска народна банка.
 5. Отчитане на кацовите операции в банките.
 6. Отчитане на активните операции на банките.
 7. Отчитане на банковите заеми.
 8. Отчитане на безналичните разплащания в страната.
 9. Отчитане на разплащанията с чужбина.
 10. Отчитане на разходите в банките.
 11. Отчитане на приходите в бахките.
 12. Отчитане на материалните и нематериалните активи в банките.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ИКОНОМИКА  – ЗУЧ– ОбПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

 1. Въведение в икономиката.
 2. Основни икономически проблеми – оскъдност, ресурси, алтернативен избор.
 3. Пазар и пазарни механизми. Парите регулират търсенето и предлагането.
 4. Измерители в икономиката.
 5. Държавата и пазарната икономика.
 6. Кръгова икономика.
 7. Предприятието – основен субект на бизнеса.
 8. Избор на местоположение, предмет на дейност, правна форма и големина на предприятие.
 9. Инвестиране и финансиране в предприятието.
 10. Управление на предприятие.
 11. Маркетингова политика на предприятие.
 12. Жизнен цикъл на предприятието.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ  – ИУЧ– ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

 1. Основни икономически проблеми.
 2. Икономическата система.
 3. Пазар и пазарни механизми.
 4. Пазарно равновесие.
 5. Предприятието като форма на организация на бизнеса.
 6. Пазарни структури.
 7. Фирмено предлагане.  Финансов резултат на фирмата.
 8. Пазар на ресурси.
 9. Пазар на труда.
 10. Основи на макроикономическата наука.
 11. Измерители на макроикономиката.
 12. Икономически цикъл.
 13. Безработица.
 14. Инфлация.
 15. Фискална политика.
 16. Пари и банки.
 17. Икономическата роля на държавата.

Преподавател : Галина Русева

 Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ТЕОРИЯ  НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ– ИУЧ– ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

 1. Счетоводството като информационна и контролна система.
 2. Обекти на счетоводството.
 3. Метод на балансовото обобщаване.
 4. Система на счетоводните сметки.
 5. Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии.
 6. Документиране на стопанските операции.
 7. Инвентаризация.
 8. Оценка, калкулация и сводка – методи на счетоводната отчетност.
 9. Текущо счетоводно отчитане.
 10. Класификация на счетоводните сметки.
 11. Организация на счетоводния процес в предприятието.
 12. Счетоводни стандарти.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ТЕОРИЯ  НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ УЧЕБНА ПРАКТИКА – ИУЧ– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

1.         Счетоводството като информационна и контролна система.

2.         Обекти на счетоводството.

3.         Метод на балансовото обобщаване.

4.         Система на счетоводните сметки.

5.         Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии.

6.         Документиране на стопанските операции.

7.         Инвентаризация.

8.         Оценка, калкулация и сводка – методи на счетоводната отчетност.

9.         Текущо счетоводно отчитане.

10.       Класификация на счетоводните сметки.

11.       Организация на счетоводния процес в предприятието.

12.       Счетоводни стандарти.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ЗПП– ОбПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Предприемачи и предприемачество. Защо предприемачеството е ценно?
 2. Нововъведенията – истинското сърце на предприемача.
 3. Предприемаческият процес. Предприемаческо мислене и поведение.
 4. Бизнес идеята – същност и източници на възникване.
 5. Творчески методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи.
 6. Разпознаване на шансове – предварителна оценка на бизнес идеите.
 7. От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел.
 8. Клиентите.
 9. Решение за покупка. Конкуренти. Бизнес среда.
 10. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи.
 11. Мотивация на предприемача. Предприемачески риск.
 12. Етични изисквания към бизнеса.
 13. Корпоративна социална отговорност на бизнеса. Екологично мислене.
 14. Управление на времето.
 15. Формулиране на привлекателни цли.
 16. Умението да се вземат добри решения.
 17. Кой съм аз? Моите силни страни и моите ограничения.
 18. Моят предприемачески профил.

Преподавател : Галина Русева

Конспект по чужд език по професията


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Present Simple Tense.
 2. Present Continuous Tense.
 3. Present Perfect Tense.
 4. Past Simple Tense.
 5. Past Continuous Tense.
 6. Past Perfect Tense.
 7. Future Tense.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11 КЛАС

 1. Filling a CV.
 2. Motivation letter.
 3. Business plan.
 4. Interview.
 5. Idioms in English language.
 6. Present Simple or Present perfect Tence.
 7. Past Simple or Past Perfect Tence,
 8. Present Continuous ot Future Tence.

Самостоятелна форма на обучение -12 клас

 1. Passive voice.
 2. Reported speech.
 3. Prepositions of movement.
 4. Prepositions of time.
 5. Prepositions of place.
 6. Vocabulary.
 7. Describe of people.
 8. My pets.
 9. My family.

Конспект по музика

П

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Нови пътища в Европейското музикално изкуство в XXвек.
 2. Музикална Европа през XX век.  Стилове-импресионизъм, експресионизъм, неокласицизъм.

     3.  Българско музикално творчество през XX век.

     4.  Музиката в синтез с другите изкуства.

 • Музика, медии, технологии.

6.  Музиката в телевизията, радиото, интернета.

 • Музикалната индустрия в света.
 • Фолклорът в композиторското творчество на българските композитори  от първо, второ, трето поколение.
 • Традиционна българска музика- в миналото и днес.
 • Българската музика и артисти на световната сцена.

Практически изпит:

Българска народна песен –сватбена ,лазарска, или коледарска.

Българска популярна песен

Песен на чужд език

Преподавател : Стоянка Георгиева

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ФИЛОСОФИЯ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Логиката като наука
 2. Термини
 3. Дефиниции
 4. Сложни съждения
 5. Вяра и разум
 6. Критика на познанието
 7. Човекът и обществото
 8. Власт
 9. Справедливост
 10. Права и задължения
 11. Форми на държавно управление
 12. Гражданско участие

Преподавател : Диана Костова

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11 КЛАС

 1. Свобода и гражданско достойнство
 2. Унижение и съпротива
 3. Власт и авторитет
 4. Борба за демокрация
 5. Гражданско общество
 6. Справеливост . Права и отговорности
 7. Етническа общност и етническо общество
 8. Религиозни малцинства

Преподавател : Диана Костова

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТИ  ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12 КЛАС

1 Глобализацията тревоги и надежди.

2 Култура и цивилизация в ситуацията на глобалност.

3 Всекидневна култура. Признаване на другия и стереотип.

4 Възникване на модерната държава като правова държава.

5 Възникване на идеята за правата на човека. Статусът на гражданина.

6 Права на човека и граждански права.

7. Национална държава и малцинства

8 . Политика на социална интеграция

Преподавател : Диана Костова

КОНСПЕКТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ -ООП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Закон на Кулон
 2. Електрично поле
 3. Проводник в електростатично поле
 4. Кондензатори
 5. Магнитно поле
 6. Електромагнитна индукция
 7. Променлив ток
 8. Отражение и пречупване на светлината
 9. Дисперсия на светлината
 10. Интерференция
 11. Дифракция
 12. Дифракционна решетка
 13. Фотоелектричен ефект
 14. Фотони
 15. Атоми
 16. Лазери
 17. Радиоактивност
 18. Елементарни частици
 19. Звезди
 20. Еволюция на звездите
 21. Вселена

                                                                           Изготвил: ………………..

                                                                           Учител по физика и астрономия

                                                                           в СУ „ Васил Левски”

                                                                           / Галина Георгиева­ /

КОНСПЕКТ ПО БИОЛОГИЯ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12 КЛАС

 1. Хипотези за произхода на живота
 2. Еволюция на проклетката
 3. Еволюция на растенията
 4. Еволюция на безгръбначните и гръбначните  животни
 5. Развитие на еволюционната идея
 6. Теория на Дарвин за еволюцията
 7. Изкуствен и естествен отбор
 8. Борба за съществуване
 9. Популацията-елементарна еволюционна единица
 10. Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния процес
 11. Същност и структурна организация на биологичния вид
 12. Видообразуване
 13. Съвременни схващания за макроеволюционния процес
 14. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Палеонтологични доказателства за макроеволюцията.
 15. Биологична и социална същност на човека
 16. Популацията основна екологична единица. Структура на популациите.
 17. Биоценоза.Биотични фактори.
 18. Състав и граници на биосферата.Биоми.
 19. Видове биоми.
 20. Биогенно химичен състав- кръговрат.
 21. Произход и значение на природните ресурси. Замърсяване на околната среда.
 22. Антропогенно използване и замърсяване на природните води
 23. Антропогенно замърсяване на почвения слой
 24. Растителни ресурси и животински ресурси и тяхното използване
 25. Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на биосферата.

                                                                            Изготвил: ………………..

                                                                            Учител по биология и здравно образование

                                                                            в СУ „ Васил Левски”

                                                                            / Стефка Малакова­ /

КОНСПЕКТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ-ООП

КОНСПЕКТ  ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ-ООП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Характеристика на наследственоста и изменчивоста
 2. Монохибридно и дихибридно кръстосване
 3. Алелни и неалелни взаимодействия на гени
 4. Хромозомна теория за наследственоста. Скаченост на факторите
 5. Изменчивост. Модификации. Норма на реакцията.
 6. Наследствена изменчивост.
 7. Наследственост при човека.
 8. Размножаване при организмите
 9. Полови процеси при животните.
 10. Индивидуално развитие на животните
 11. Следзародишно ( постембрионалн) развитие
 12. Хипотези за произхода на живота на Земята
 13. Теория за биохимичната еволюция
 14. Същност и развитие на идеята за еволюцията.Наследственост и изменчивост. Изкуствен отбор
 15. Борба за съществуване.
 16. Естествен отбор
 17. Произход на видовете според Дарвин
 18. Произход на нови видове .
 19. Дивергенция , конвергенция,паралелизъм.
 20. Микроеволюция и макроеволюция.Насоки и пътища на еволюцията
 21. Еволюция на човека. Място на човека в системата на живия свят.
 22. Палеонтологична история на човека. Хоминизация – еволюция на социалното поведение.
 23. Човешки раси.Расизъм
 24. Доказателства за еволюцията.

                                                                           Изготвил: ………………..

                                                                           Учител по биология и здравно образование

                                                                           в СУ „ Васил Левски”

                                                                           / Стефка Малакова­ /

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА- ООП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

1. Термохимия.

2. Скорост на химичните реакции.

3. Катализа.

4. Химично равновесие.

5. Производство на амоняк.

6. Видове дисперсни системи.

7. Истински разтвори.

8. Свойства на разтворите.

9. Дифузия и осмоза.

10  .Колоидни-дисперсни системи.

11.Електролитна дисоциация.

12. Киселини и основи.Дисоциация на водата.

13. Йонообменни реакции.

14. Соли.Хидролиза на соли.

15. Окислително-редукционни процеси.

16. Електролиза.

17. Мед.Съединения на медта.

18. Сребро.

19. Цинк.Съединения на цинка.

20. Олово.Съединения на оловото.

21. Желязо.Съединения на желязото.

                                                                       Изготвил: ………………..

                                                                       Учител по химия и опазване на околната среда

                                                                       в СУ „ Васил Левски”

                                                                       / Стефка Малакова­ /