Архив на категория: Самостоятелна форма на обучение

image_pdfimage_print

График на септемврийска поправителна сесия-самостоятелна форма на обучение

Физ. възпитание и спорт – ЗП

X клас

практически-

до пет астр. часа

31. 08. 18 г., 08.00 ч., големия физкултурен салон

 

Инф.технологии–ЗП X клас

 

 

 

писмен –3 астр.часа

 

 

практически-до 5  астр. часа

31. 08. 18 г., 12.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Инф.технологии -ЗИП/ПП – X клас писмен –

3 астрономически часа;

 

практически-

до пет  астр. часа

03. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

практически  – 13.00 ч., компютърен кабинет

Английски език- ЗП

X клас

писмен –3 астр.часа

 

 

 

устен – до 30 мин.

04. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата;

 

устен от 13.00 ч. ,

кабинет по английски език

Математика- ЗП-X клас

 

писмен –3 астр. часа 04.09.18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

Български език и литература – ЗП –

X , XII  клас

писмен.-3 астр. часа 10. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Български език и литература – ЗИП –

X , XII  клас

писмен.-3 астр. часа 10. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Етика и право- ЗП – X клас

 

Философия- ЗП – XI клас

писмен –

3 астрономически часа

11. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Маркетинг и реклама – ЗИП/ПП –XII клас писмен –3 астр.часа 11. 09. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Предприемачество- ЗИП/ПП

XII клас

писмен –3 астр.часа 11. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Биология и здр. образование-ЗП –

X клас

 

писмен –

3 астрономически часа

 

11. 09. 18 г., 14.00 ч., кабинет по човекът и природата

 

Френски език- ЗП

X клас-писмен

 

 

Френски език- ЗП

X клас-устен

писмен –  3 астр.часа

 

 

устен-до 30 мин.

12. 09. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет човекът и природата

 

12. 09. 18 г., 13.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Физика и астрономия– ЗП

X клас

 

писмен –.-3 астр. часа 12. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Пазарна икономика – ЗИП/ПП –X клас писмен –3 астр.часа 13. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

География  и

икономика – ЗП

X  клас

 

 

писмен –3 астр. часа

 

 

 

13. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

 

Химия и ООС–ЗП –X клас писмен –3 астр.часа 14. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

История и цивилизация – ЗП- X клас писмен –3 астр.часа 14. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

График за първа поправителна /юнска/ сесия -самостоятелна форма на обучение, учебна 2017/2018 г.

Биология и здр. образование-ЗП –

IX , X клас

 

писмен –

3 астрономически часа

 

18. 06. 18 г., 09.00 ч., кабинет по човекът и природата

 

География  и световна търговия ЗИП/ПП – XI  клас писмен –

3 астрономически часа

18. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет човекът и природата

Математика- ЗП- IX,  X, XI клас

 

писмен –3 астр. часа 18. 06. 18 г., 14.00 ч., 14.00 ч., кабинет по човекът и природата

 

Френски език- ЗП

IX, X клас-писмен

 

 

Френски език- ЗП

IX, X клас-устен

писмен –  3 астр.часа

 

 

устен-до 30 мин.

19. 06. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет човекът и природата

 

19. 06. 18 г., 13.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

История и цивилизация – ЗП-

IX, X клас

писмен –3 астр.часа 19. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Български език и литература – ЗИП –

X , XII  клас

писмен.-3 астр. часа 19. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Английски език- ЗП

IX, X, XI  кл.

писмен –3 астр.часа

 

 

 

устен – до 30 мин.

20. 06. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата;

 

устен от 13.00 ч. ,

кабинет по английски език

Физ. възпитание и спорт – ЗП- IX, X клас практически-

до пет астр. часа

20. 06. 18 г., 13.00 ч., големия физкултурен салон

 

Химия и ООС–ЗП –IX, X клас писмен –3 астр.часа 21. 06. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Физика и астрономия– ЗП

IX, X, XI клас

 

писмен –.-3 астр. часа 21. 06 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Инф.технологии -ЗИП/ПП – X, XI клас писмен –

3 астрономически часа;

 

практически-

до пет  астр. часа

22. 06. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

практически  – 13.00 ч., компютърен кабинет

Предприемачество- ЗИП/ПП

XI клас

XII клас

писмен –3 астр.часа 22. 06. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Предприемачество- ЗИП/ПП

XI клас

писмен –3 астр. ч;

 

22. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

Български език и литература – ЗП –

IX, X, XII клас

 

писмен-3 астр. часа

 

22. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Информатика–ЗП  IX  клас писмен –

3 астрономически часа

практически-

до пет  астр. часа

25. 06. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Маркетинг и реклама – ЗИП/ПП – XI, XII клас писмен –3 астр.часа 25. 06. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Пазарна икономика – ЗИП/ПП –X клас писмен –3 астр.часа 25. 06. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

География  и

икономика – ЗП – IX, X клас

 

ОТСО – ЗПП – IX, клас

писмен –3 астр. часа 25. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

25. 06. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Психология и логика- ЗП – IX клас

 

Етика и право- ЗП – X клас

 

Философия- ЗП – XI клас

писмен –

3 астрономически часа

02. 07. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Обща теория на счетоводната отчетност/практика/-ЗП –IX клас

 

Микроикономика – ЗПП – IX клас

практически –2 астр. ч;

 

 

писмен –3 астр.часа

 

02. 07. 18 г., 14.00 ч., кабинет по човекът и природата

 

02. 07. 18 г., 16.00 ч., кабинет по човекът и природата

 

Инф.технологии–ЗП IX, X клас писмен –3 астр.часа

 

 

 

практически-до 5  астр. часа

03. 07. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

ВАЖНО!!!Промяна в графика за януарска сесия 2017/2018 г.-самостоятелна форма на обучение

Промяна в графика за януарска сесия 2017/2018 г.-самостоятелна форма на обучение

 

Изпит по учебен предмет Формат на изпита/ продъжителност Дата, начален час, място на провеждане
Инф.технологии–ЗП IX, X клас писмен –3 астр.часа

 

практически-до 5  астр. часа

29. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

История и цивилизация – ЗП-

IX, X, XI клас

писмен –3 астр.часа 30. 01. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

Маркетинг и реклама – ЗИП/ПП – XI, XII клас писмен –3 астр.часа 30. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Пазарна икономика – ЗИП/ПП –X клас писмен –3 астр.часа 30. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Информатика–ЗП  IX  клас писмен –

3 астрономически часа

практически-

до пет  астр. часа

31. 01. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет по география и икономика

 

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Предприемачество- ЗИП/ПП

XI, XII клас

писмен –3 астр.часа 31. 01. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по география и икономика

Важно съобщение за учениците от самостоятелна форма на обучение

Във връзка с обявената  грипна ваканция за училищата на територията на област Стара Загора от 24.01. до 28.01. включително, изпити на датите 24.01, 25.01 и 26.01.2018 г. от графика на януарската сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение  в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово няма да се провеждат. Ще бъдат насрочени нови дати за изпити по съответните учебни предмети. От 29.01.2018 г. до 31.01.2018 г. изпити ще се провеждат съгласно обявения през декември  график.

Конспект по Математика ЗИП

12 клас
1. Практическо прилагане на статистическите методи
2. Полиноми на една променлива. Действия с полиноми
3. Рационални корени на уравнение с рационални коефициенти. Схема на Хорнер
4. Решаване на някои видове уравнения от по-висока степен
5. Модулни уравнения от вида |ax2+bx+c|= m
6. Модулни уравнения от вида |ax+b|+|cx+d|=m
7. Модулни неравенства
8. Показателни и логаритмични уравнения и неравенства
9. Тригонометрични уравнения
10. Параметрични квадратни уравнения
11. Ирационални неравенства

Конспект по Български език и литература ЗИП

12 клас

Български език
1. Дискурс-начин на изграждане
2. Подбор и съчетаване на езикови средства
3. Умение за създаване на аргументативен текст
Литература
1. Трагичната визия за „хиляди души разбити“ в поезията на Смирненски/“Децата на града“, „Зимни вечери”
2. Отражението на социалните утопии в поезията на Хр. Смирненски
3. От лабиринта на модерната душа до деня на гнева /“Жестокият пръстен“, „Иконите спят“, Грозни прози“, „Експресионистично календарче 1921 г. и авангардната естетика“-Гео Милев/
4. Магическият реализъм на Йовков
5. Реабилитация на предметността в поезията на Далчев
6. Между утопии и универсални ценности – поезията на Вапцаров
7. „Песните” за човешкото в поезията на Вапцаров
8. Ключови мотиви към света- „Тютюн”, Д. Димов
9. Патриархалност и ренесансов дух в романа „Железният светилник”, Д. Талев

Конспект по Пари, банки и финансови пазари ЗИП

12 клас

I. Изпитни теми

 1. Функции на парите.
 2. Парични агрегати.
 3. Банки и банкова система на България.
 4. Функции на Централната банка.
 5. Лихва и лихвен процент.
 6. 6.Кредитиране на бизнеса.
 7. Заеми и депозити.
 8. Собствен капитал на банката.
 9. Резерви и ликвидност.
 10. Банкова система на САЩ.

II.Учебник: Банково- финансов мениджмънт, изд. Призма

Конспект по Маркетинг и реклама ЗИП

12 клас

I. Изпитни теми

 1. Статистически методи в маркетинга.
 2. Статистически грешки.
 3. Маркетингов бюджет.
 4. Маркетингова стратегия.
 5. Бизнес етика в криза.
 6. Анкета.
 7. Продажби и инвестиции.
 8. Възникване на криза
 9. Видове кризи.
 10. Конфликти и ценности.

II.Учебник: Маркетинг , изд . Призма

Обща теория на статистиката, изд. Мартилен

Конспект по Предприемчаство ЗИП

12 клас

I.Изпитни теми

 1. Основни типове предприемачи.
 2. Нормативна уредба на МСП.
 3. Външна среда на бизнесз.
 4. Проучване на пазара.
 5. Бизнесплан.
 6. Бизнес планиране.
 7. Стилове на ръководство.
 8. Мотивация на персонала.
 9. Етиката в бизнеса.
 10. Работа в екип.

II.Учебник: Предприемачество и мениджмънт, изд. Мартилен

Конспект по География и световна търговия ЗИП

I.Изпитни теми

 1. Чист монопол.
 2. Конкурентни структури.
 3. Защита на конкуренцията.
 4. Валута. Валутни курсове.
 5. Личностни качества на предприемача..
 6. Инфлация. Видове.
 7. Безработица. Видове.
 8. Имиграция.
 9. Стоки и услуги.
 10. Търговски ограничения.

II. Учебник: География, изд. Сиела

Конспект по Свят и личност

12 клас

 1. Глобализацията тревоги и надежди.
 2. Култура и цивилизация в ситуацията на глобалност.
 3. Всекидневна култура. Признаване на другия и стереотип.
 4. Възникване на модерната държава като правова държава.
 5. Възникване на идеята за правата на човека. Статусът на гражданина.
 6. Права на човека и граждански права.

Конспект по Биология и здравно образование

12 клас

 1. Хипотези за произхода на живота
 2. Еволюция на проклетката
 3. Еволюция на растенията
 4. Еволюция на безгръбначните и гръбначните животни
 5. Развитие на еволюционната идея
 6. Теория на Дарвин за еволюцията
 7. Изкуствен и естествен отбор
 8. Борба за съществуване
 9. Популацията-елементарна еволюционна единица
 10. Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния процес
 11. Същност и структурна организация на биологичния вид
 12. Видообразуване
 13. Съвременни схващания за макроеволюционния процес
 14. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Палеонтологични доказателства за макроеволюцията.
 15. Биологична и социална същност на човека
 16. Популацията основна екологична единица. Структура на популациите.
 17. Биоценоза.Биотични фактори.
 18. Състав и граници на биосферата.Биоми.
 19. Видове биоми.
 20. Биогенно химичен състав- кръговрат.
 21. Произход и значение на природните ресурси. Замърсяване на околната среда.
 22. Антропогенно използване и замърсяване на природните води
 23. Антропогенно замърсяване на почвения слой
 24. Растителни ресурси и животински ресурси и тяхното използване
 25. Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на биосферата.

Конспект по Счетоводство на предприятието ЗИП

12 клас

I.Изпитни теми
1.Отчетни измерители.
2.Клонове на стопанската отчетност.
3.Активи на предприятието.
4. Методология на счетоводството.
5.Счетоводен баланс.
6. Счетоводни документи.
7. Национален сметкоплан.
8.Капитал на предприятието.
9.Класификация на разходите.
10.Отчитане на приходите и разходите.

II.Учебник: Обща теория на счетоводната отчетност , изд.Мартилен

Конспект по Английски език

12 клас
1. Present Tenses
2. Future tenses
3. Natural disasters
4. Conditional sentences
5. Conditions in the Present
6. Conditions in the Past
7. Situations in the Past
8. Expressing time
9. Science and fantasy
10. Expressing reason and result, manner and purpose
Учебник: LINKS for the 10th grade Book 3

Конспект по Математика

12 клас
1. Взаимно положение на прави в пространството
2. Перпендикулярност на права и равнина
3. Ъгъл между права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра
4. Успоредност на права и равнина
5. Взаимно положение на равнини
6. Призма. Пирамида. Пресечена пирамида
7. Цилиндър. Конус. Пресечен конус
8. Сфера и кълбо
9. Степенуване и логаритмуване
10. Параметрични уравнения и неравенства
11. Формули на Виет
12. Линейна функция. Графика
13. Квадратна функция. Свойства. Графика
14. Най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция в зададен интервал