Архив на категория: Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

image_pdfimage_print

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ м.юни-м.септември


Име, фамилия

Учебен предмет

Клас

График м.юни-м.септември
 
Кремена Грозева

Български език и литература

XI, XII

8 часа през м.юни; 0 часа през м.септември
Таня Каравасилева Български език и литература V, VI 3 часа през м.юни; 0 часа през м.септември
Кремена Колева Български език и литература VIII, IX 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември
Светлина Матанска Математика VI, VIII 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември
Калинка Николова Математика VIII, IX 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември
Галина Георгиева Физика и астрономия VII 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември
Стефка Малакова Човекът и природата V, VI 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември
Галина Русева   Счетоводство на предприятието X 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември
Диана  Христова КОФСИ VIII, IX 6 часа през м.юни; 0 часа през м.септември
 
Иванина Нончева

Математика

V, VI

4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември