Архив на категория: Национална програма „ИКТ в училище“

image_pdfimage_print

Нови придобивки по НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“(2018)

26696821_392743584524054_1376049366_n 26755238_10210617917472742_1254167436_n

СУ „Васил Левски, гр. Гълъбово е едно от петте училища в област Стара Загора, класирано по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“(2018). В едно не толкова голямо населено място като гр. Гълъбово, това е още една възможност за подобряване качеството и възможностите за електронно обучение, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни съвременни обучителни методи.

С предоставените  средства по Програмата СУ „Васил Левски, гр. Гълъбово закупи  два дисплея с тъч екран. От три години в училището се използва високотехнологичен  иновативен хардуер, базиран на софтуерната платформа MozaBook, необходим за нуждите на иновативните методи на преподаване. В още две класни стаи учениците ще имат възможност да използват 3D  демонстративни модели, схеми, презентации и игри. Новите придобивки ще  осигурят  модерни условия за обучение и ще превърнат класните  стаи в интерактивни  и ще подпомогнат  учителите по-ефективно да ръководят учебния процес.

С модерните технологии и качественото  оборудване, с които разполага училището, СУ „Васил Левски, гр. Гълъбово  еволюира от традиционно  до иновативно училище с мултимедийна учебна среда. Това дава възможност  днешните ученици да подобрят   резултатите от обучението си и  да са подготвени за високотехнологичната, дигитална и мобилна среда, в която живеят.

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“

 

През 2014 г. СОУ „Васил Левски“ се сдоби с ново ИКТ оборудване по националната програма „ИКТ в училище“-интерактивни дъски, мултимедийни проектори, настолни и преносими компютри, компютърни терминални работни станции, таблети и други.

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.