Архив на категория: Проекти

Проекти

image_pdfimage_print

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища.

По проекта ще се разработват и прилагат модели и инструменти за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания. Ще се разработват и инструменти за оценка на потребностите на деца и ученици с изявени дарби, както и на тези в риск. Въз основа на тази оценка ще се планира конкретната допълнителна подкрепа за личностно развитие за всяко дете и ученик, която да доведе до неговата бъдеща успешна социална и професионална реализация. Затова от изключително важно значение в този процес е да се създадат модели и инструменти за приобщаващо образование, поставящи акцент върху идентифициране на силните страни на детето и ученика, за развитието на които да се планира подходяща допълнителна подкрепа.

По проекта ще се провеждат обучения на екипи за подкрепа за личностно развитие, както и обучения за учители и непедагогически персонал. Планираните дейности целят повишаване на професионалните компетентности на ангажираните в процеса на приобщаващото образование. 

Обща информация за проекта

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Нови придобивки по НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“(2018)

26696821_392743584524054_1376049366_n 26755238_10210617917472742_1254167436_n

СУ „Васил Левски, гр. Гълъбово е едно от петте училища в област Стара Загора, класирано по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“(2018). В едно не толкова голямо населено място като гр. Гълъбово, това е още една възможност за подобряване качеството и възможностите за електронно обучение, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни съвременни обучителни методи.

С предоставените  средства по Програмата СУ „Васил Левски, гр. Гълъбово закупи  два дисплея с тъч екран. От три години в училището се използва високотехнологичен  иновативен хардуер, базиран на софтуерната платформа MozaBook, необходим за нуждите на иновативните методи на преподаване. В още две класни стаи учениците ще имат възможност да използват 3D  демонстративни модели, схеми, презентации и игри. Новите придобивки ще  осигурят  модерни условия за обучение и ще превърнат класните  стаи в интерактивни  и ще подпомогнат  учителите по-ефективно да ръководят учебния процес.

С модерните технологии и качественото  оборудване, с които разполага училището, СУ „Васил Левски, гр. Гълъбово  еволюира от традиционно  до иновативно училище с мултимедийна учебна среда. Това дава възможност  днешните ученици да подобрят   резултатите от обучението си и  да са подготвени за високотехнологичната, дигитална и мобилна среда, в която живеят.

Кулинарна изложба

И тази година учениците от групите за целодневна организация подготвиха Кулинарна изложба, която се проведе на 17. 05. 2017 г. в училищния стол. Децата, заедно със своите родители, бяха приготвили вкусни и красиви торти, баници, месеници, сладкиши, соленки. А групата на VI а,б клас тази година сами бяха направили страхотна бисквитена торта.  След като разгледаха кулинарните творения, всички заедно си хапнаха от вкусотиите.

Кулинарната изложба е една от любимите инициативи на децата и затова тя вече се превръща в традиция.

18516376_1823313307683815_1212727451_n                                                                                                                                                                      18554955_1703546596328317_1167542641_n                 18554995_1188878994572925_728673638_n                                                            18555114_1823313287683817_1732646443_n 18600748_1703546509661659_1873673695_n                                                          18555162_431344070577081_1990802960_n 18555309_1727455460615606_1459820919_n                                                                 18579171_10206673437953633_153027877_n (1) 18579377_1727455463948939_1979325502_n                                                              18600600_1188878757906282_824616969_n 18600641_1780203668673041_1041675544_n                                                              18600641_1780203668673041_1041675544_n

Занимания по интереси с Mozabook

  На 31.01.2017 г. в група за целодневна организация 2 а,б клас с ръководител г-жа Цветомира Станчева се проведе един различен час. Часовете по занимания по интереси винаги са били едни от любимите на децата, но днес бе още по-вълнуващо. Малките ученици се докоснаха до Mozabook – специализиран иновативен образователен софтуер за интерактивна дъска.

 Темата на часът бе „Втори живот за отпадъчните материали“. Най-напред учениците сами подредиха на Mozabook два пъзела, като първият им показа колко красива е нашата природа, а вторият – как би изглеждала, ако е замърсена. След това г-жа Станчева представи пред децата интересна презентация за околната среда и за това колко важно е да пазим природата. Второкласниците активно участваха в беседата по темата. Накрая дойде и любимата част на децата – те сами изработиха моливници от отпадъчни материали. В края на часа малките ученици подариха на своите гости красиви цветя, които са изработили от кори за яйца и цветни хартии.

1 ноември- ден, който излъчва гордост и носи надежда за бъдещето ни

14895453_1484598088234679_2050981874_o14858722_1173898479361837_118739551_o14875890_1173898252695193_424203529_o 14907764_1484598104901344_95555895_o 14923904_1484598081568013_138332613_o

Няма народ като нашия, в чиято история словото, писмеността и духовността да са имали такава съдбовна роля.

1 ноември- ден, в който отдаваме почит към славното дело на предците ни, към онези книжовници, светци, мъченици, герои, които посвещават целия си живот, за да разпространят искрата на знанието.

Онези, които са будили душите за светлина и знание, и са преминали през най-тъмните и страшни страници от историята ни, за да оставят нетленно наследство и завет: да пазим и почитаме това велико дело, което трябва да бъде продължено, защото България носи мисията да бъде държава на духа, а не народ, следващ чужди, съмнителни ценности.

Величието на българския дух оживява в часовете занимания по интереси във всички групи от  ДЦО. Учениците отдадоха  почит към делото на будителите,  като представиха информация за възникването на празника, участваха в дискусия по темата, рецитираха стихотворения на фона на презентация.  Всички присъстващи се убедиха, че 1 ноември  е не просто един от многото празници, а ден който носи толкова много послания и величие, ден, който излъчва гордост и носи надежда за бъдещето ни.

БАЛ С МАСКИ

Вече традиционното празнуване   за  нашето училище на  Halloween, тази година разшири своите граници и се превърна  в „ БАЛ С МАСКИ”.

Участници бяха най-малките  ученици от ПИГ-овете в начален етап.

В часовете  занимания по интереси децата и възпитателите  предварително изработиха красиви маски и костюми.

На 29.10.2015 г. в стола на училището се състоя дългоочакваното събитие.  На сцената дефилираха всички групи, придружавани от възпитателите. И тази година ни заля феерия от красиви бални костюми и изискани маски. Имаше принцеси, пирати, полицаи, животни и още безброй  други страховити същества. Но най-вече  имаше много добро настроение и най-вече – танци! А всеотдайните възпитатели обещаха на учениците, че съвсем скоро-за Коледа,  ще им огранизират и дискотека.

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“

 

През 2014 г. СОУ „Васил Левски“ се сдоби с ново ИКТ оборудване по националната програма „ИКТ в училище“-интерактивни дъски, мултимедийни проектори, настолни и преносими компютри, компютърни терминални работни станции, таблети и други.

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

Баба Марта бързала, мартеници вързала

Учениците от полуинтернатните групи 1 -8 клас изработиха в часовете занимания по интереси повече от 100 чудни мартеници. С част от тях Баба Марта, Пижо и Пенда -деца от СОУ „Васил Левски“, зарадваха децата от Дневния център за деца и младежи с увреждания в Гълъбово.

 

А другата част от мартениците бяха подарени от Баба Марта и нейните помощници на преподавателите и служителите в училището.

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ „Васил Левски” гр. Гълъбово

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 1.1. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището:

В  СОУ „Васил Левски” гр. Гълъбово се обучават  деца от  І-ви до ХІІ-ти клас в дневна форма на обучение,разпределени в  19 паралелки.Училището е обявено за средищно с постановление на Министерския съвет.

Организацията на учебния ден е целодневна: вариант I- задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете  за организиран отдих  и обяд, самоподготовка и  дейности  по интереси  след обяд.

Целодневна организация на учебния ден се осъществява в  следните групи: ПИГ І а клас, ПИГ І б клас, ПИГ ІІ а клас, ПИГ ІІ б клас, ПИГ ІІІ а клас, ПИГ ІІІ б клас, ПИГ  ІV а клас, ПИГ ІV б клас,

ПИГ V а,б клас, ПИГ VІ а,б клас, ПИГ VІІ-VІІІ клас

 

1.2. Нормативно основание:

Училищната програма на СОУ„Васил Левски”гр.Гълъбово е разработена в съответствие с Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес на основание заповед № РД 09-1809/09.12.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за определяне на средищните училища в Република България и извършване на разходи по одобрен Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“; т. 6.8. от Инструкция за изпълнение и отчитане на дейностите по целодневната организация на учебния процес в средищните училища, утвърдена със заповед № РД 09-116 / 27.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката; Стратегия за развитие на училището; училищни правилници и нормативни документи.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в училището се осъществява съгласно ППЗНП; Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 

1.3.Предназначение на програмата:

Чрез нея се кон­к­ре­ти­зи­рат/оп­ре­де­лят: це­ли­те, ус­ло­ви­я­та и ре­да за про­веж­да­не на це­лод­нев­на­та ор­га­ни­за­ция в учи­ли­ще­то; дей­нос­ти­те в по­лу­ин­тер­нат­ни­те гру­пи ка­то об­х­ва­ща об­щи­те и спе­ци­фич­ни­те ха­рак­те­рис­ти­ки и раз­ли­чия в струк­ту­ра­та, със­та­ва, об­х­ва­та на гру­пи­те  в из­пъл­не­ние на дър­жав­на­та по­ли­ти­ка за пос­ти­га­не на ка­чес­т­вен об­ра­зо­ва­тел­но- въз­пи­та­те­лен про­цес.

 

1.3.1. Цел:

Целта на програмата е да се конкретизират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от І до VІІІ клас в СОУ„Васил Левски”гр.Гълъбово с  оглед подобряване на качеството на образованието.

 

 

1.3.2.Специфични цели:

Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество при зачитане интересите, съобразно възможностите и възрастовите им особености; Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание; Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”; Създаване стимулираща детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда; Създаване на предпоставки за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес; Уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.

 

 1. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПИГ В УЧИЛИЩЕТО

2.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка ПИГ, според Рамковата програма:

2.1.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка ПИГ в начален етап на обучение, според Рамковата програма:

Блок А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

Блок В – самоподготовка – 2 часа

Блок С – занимания по интереси – 2 часа

2.1.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка ПИГ в прогимназиален етап на обучение, според Рамковата програма:

Блок А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

Блок В – самоподготовка –  2часа

Блок С – занимания по интереси – 2 часа

2.2. Продължителност на часовете за всяка една от групите:

 • ПИГ І а клас, ПИГ І б клас, ПИГ ІІ а клас, ПИГ ІІ б клас – 35 минути
 • ПИГ ІІІ а клас, ПИГ ІІІ б клас, ПИГ ІV а клас, ПИГ ІV б клас,
 • ПИГ V а,б клас, ПИГ VІ а,б клас, ПИГ VІІ-VІІІ клас – 40 минути

2.3Седмично разписание на часовете за всяка ПИГ:

 

за понеделник,вторник,сряда и четвъртък

Група ПИГ І а, І б, ІІ а, ІІ б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –  обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –  организиран отдих и спорт
Блок В 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок В 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок С 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок С 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

За петък

Група ПИГ І а, І б, ІІ а, ІІ б клас
Блок А 11.20ч. – 11.50 ч. –  обяд11.50 ч. – 13.20 ч. –  организиран отдих и спорт
Междучасие 13.20 ч. – 13.30 ч.
Блок Б 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок Б 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок В 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок В 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и петък

Група ПИГ ІІІ а,ПИГ ІІІ б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок В 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок В 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок С 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок С 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

За вторник и четвъртък

Група ПИГ ІІІ а,ПИГ ІІІ б клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок В 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок С 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок С 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и четвъртък

Група ПИГ ІVа, ПИГ ІVб клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок В 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок В 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок С 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок С 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

 

 

 

За вторник и петък

Група  ПИГ ІVа,ПИГ ІVб клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок В 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок С 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок С 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

За понеделник,сряда,четвъртък и петък

Група ПИГ Vа,б; VІ а,б; VІІ-VІІІ клас
Блок А 13.00 ч. – 14.20 ч. –  обяд и  организиран отдих и спорт -2 ч.
Блок В 14.20 ч. – 15.40 ч. – 2 ч. самоподготовка
Блок С 15.40 ч. – 17.00 ч. –  2 ч. занимания по  интереси

За вторник

Група ПИГ Vа,б; VІ а,б; VІІ-VІІІ клас
Блок А 13.50 ч. – 15.00 ч. – обяд и организиран отдих и спорт -2 ч.
Блок В 15.00 ч. – 16.20 ч. – 2 ч.самоподготовка

 

Блок С 16.20 ч. – 17.00 ч. –  2 ч. занимания по  интереси

 

2.4. Педагогически изисквания при провеждане на дейностите в ПИГ:

2.4. 1.Педагогически изисквания при провеждане на организиран отдих и спорт:

В часовете  за ор­га­ни­зи­ран от­дих и спорт  се  ак­цен­тира на  въз­пи­та­тел­но вза­и­мо­дейст­вие, по­ве­ден­чес­кия по­тен­ци­ал, раз­то­вар­ва­не от ум­с­т­ве­но нап­ре­же­ние и  неп­ре­къс­на­ти наб­л­ю­де­ния и про­я­ва ­на дис­к­рет­ност. Учебните часове  за ор­га­ни­зи­ран от­дих и спорт се провеждат след  12  часа, в зависимост от организацията на учебния ден в съответните класове.

Ключови акценти:

 • организиране на обедното хранене на учениците;
 • организиране на отдиха и спорта на учениците;
 • наблюдение и оценка на различните поведенчески ситуации по време на отдиха на учениците;
 • провеждане на релаксиращи беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, възникнали затруднения, споделяне на проблем, възникнал конфликт, и др. за успокояване на емоциите и преход към самоподготовката им;
 • спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците
 • грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците

Условия:

 • за хранене: провеждат се в училищния стол
 • място за провеждане на отдих и спорт: дейностите по организиран отдих и спорт на учениците не се провеждат в учебните помещения, в които се водят часовете от задължителната подготовка. Могат да се провеждат във физкултурните салони, библиотеката, мултимедийните кабинети и спортните площадки.

2.4.2. Педагогически изисквания при провеждане на самоподготовката.

 • Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. В  един час може да  се ор­га­ни­зи­ра са­мо­под­го­тов­ка­та по по­ве­че от един уче­бен пред­мет;
 • За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на   учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти. Изработва се график за консултации от съответните учители –специалисти по различните учебни предмети.

Ключови акценти:

 • преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
 • степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
 • усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
 • самостоятелно преодоляване на когнитивни трудности и предизвикателства;
 • подготовката на домашните работи и трайното усвояване на учебното съдържание.
 • съдействие за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране;
 • стимулиране любознателността и стремежа към знание;
 • усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност

Условия:

 • за часовете по самоподготовка в зависимост от потребностите на учениците се осигуряват консултации с учители по отделните учебни предмети (начални учители).
 • Часовете по  самоподготовка  се провеждат в клас­ната  стая, компютърните ка­би­нети, учи­лищ­на биб­ли­о­те­ка и др.;

2.4.3. Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси.

 • Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните дейности, тъй като и двете са части от стратегията на училището и компонент от неговата система на обучение и възпитание
 • Заниманията по интереси се провеждат в зависимост от потребностите на учениците.Те се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация.
 • Часовете са с на­со­че­ност към ов­ла­дя­ва­не на ключо­ви­те ком­пе­тен­т­нос­ти по Ев­ро­пейс­ка ре­фе­рен­т­на рам­ка, под­по­ма­га­не и до­пъл­ва­не обу­че­ни­е­то чрез раз­лич­ни за­ни­ма­ния,съз­да­ва­не на емо­ци­о­нал­на сре­да за от­мо­ра.

Ключови акценти:

 • да предотвратят преумората ;
 • да развиват и обогатяват детското мислене;
 • да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания;
 • да мотивират ученици и родители за включване в целодневната организация.

Условия:

 • За провеждане на заниманията по интереси директорът на училището, в началото на всяка учебна година, организира проучване на интересите на учениците и осигурява подходяща материална база, включително и извън наличната в училището.
 • Заниманията по интереси се организират и провеждат съобразно възможностите на училището.
 • Заниманията по интереси могат да не са пряко свързани с усвояването на учебното съдържание от часовете по задължителна подготовка.
 • Провеждат се  в компютърните зали ,физкултурните салони , стая за отдих и дейности по интереси, музикален кабинет,училищната библиотека.

 

 • Аспекти на работа на педагозите в ПИГ:

За да осъществяват ефективно дейностите при ЦОО възпитателят трябва да притежава необходимите компетентности, познания и умения да:

 • организира, направлява и контролира ефективно възпитателно-образователния процес;
 • създава позитивна възпитателна и учебна среда;
 • насърчава, подпомага и мотивира учениците за самостоятелна работа;
 • съветва, напътства и подпомага учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно съревнование;
 • диагностицира и оценява обективно развитието и напредъка на учениците, като използва различни техники, форми и средства за установяване достигнатото от тях ниво на подготовка и постиженията им ;
 • зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на учениците при оценяването;
 • изгражда умения за самооценка у учениците;
 • споделя с колегите затрудненията или постиженията на учениците с оглед подобряване на резултатите;
 • наблюдава и преценява физическото и психично състояние на учениците и да съдейтва за опазване живота и здравето им;
 • следи и изисква за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания;
 • информира и следи за спазване от учениците на изискванията за добро поведение в училище и обществото;
 • повишава професионалната си квалификация подпомагаща професионалното му развитие и кариера;
 • използва съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и инидивидуалните качества на ученика, съобразно спецификата на училището, като: ролеви игри , симулационни игри, метод на асоциациите; кубиране, инсърт, рефлексия, мозъчна атака и др.

2.5. Норми на преподавателска работа.

Нормата за преподавателска работа на възпитателите е 30 астрономически часа и е определена в приложение №1 на наредба №3 от 18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета обн. ДВ , бр. 27 от 11.03. 2008г. При продължителност на работното време по чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда, извън минималната задължителна норма за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, същите изпълняват установените им задължения съответно в чл. 129е, 129ж и 129з от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

В рам­ки­те на 8-ча­со­вия ра­бо­тен ден на въз­пи­та­те­ли­те се из­вър­ш­ват след­ни­те дей­нос­ти:

 • Под­гот­ви­тел­на ра­бо­та за ча­со­ве­те по са­мо­под­го­тов­ка – оси­гу­ря­ва­не на тес­то­ве, за­да­чи, по­со­бия, ма­те­ри­а­ли, ин­фор­ма­ци­он­ни справ­ки, снаб­дя­ва­не с не­об­хо­ди­ма­та ди­дак­ти­чес­ка и учеб­на ли­те­ра­ту­ра,  вкл. и кон­сул­та­ции с учи­те­ли;
 • Под­го­тов­ка на ли­те­ра­ту­ра, ма­те­ри­а­ли, по­со­бия и ин­с­т­ру­мен­та­ри­ум за про­веж­да­не на ча­со­ве­те за дей­нос­ти по ин­те­ре­си;
 • По­пъл­ва­не  на учи­лищ­на до­ку­мен­та­ция и до­ку­мен­та­ция по про­ек­та – на хар­ти­ен и на елек­т­ро­нен но­си­тел;
 • Учас­тие в про­веж­да­не­то на пе­да­го­ги­чес­ки съ­ве­ти, ра­бот­ни гру­пи, опе­ра­тив­ки и др.;
 • Ра­бо­та с ро­ди­те­ли, вкл. учас­тие в ро­ди­тел­с­ки сре­щи и за­се­да­ния на Учи­лищ­но­то нас­то­я­тел­с­т­во;
 • Ор­га­ни­зи­ра­не  и учас­тие на кон­сул­та­ции с уче­ни­ци;
 • Пла­ни­ра­не, ор­га­ни­зи­ра­не и учас­тие в ква­ли­фи­ка­ци­он­но-ме­то­ди­чес­ка дей­ност, свър­за­на с въз­пи­та­тел­но-об­ра­зо­ва­тел­ния про­цес;
 • Оказ­ва­не на ме­то­ди­чес­ка по­мощ  и кон­сул­та­ции на млад­ши въз­пи­та­те­ли;
 • Учас­тие в рег­ла­мен­ти­ра­ни сед­мич­ни/ме­сеч­ни  об­що­у­чи­лищ­ни ме­роп­ри­я­тия;
 • Учас­тие в раз­ра­бот­ва­не­то на ин­ди­ви­ду­ал­ни об­ра­зо­ва­тел­ни прог­ра­ми;
 • Ра­бо­та по ди­аг­нос­ти­ци­ра­не­то и на­сър­ча­ва­не­то на пос­ти­же­ни­я­та на уче­ни­ци­те;
 • Ко­ор­ди­ни­ра­не об­мя­на­та на доб­ри прак­ти­ки меж­ду въз­пи­та­те­ли­те.

2.6. Отразяване на целодневната организация в документация.

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес се вписват в следната училищна документация:

 • Списък-образец 1;
 • Седмично разписание на часовете в училището;
 • Годишния план за дейността на училището;
 • Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;
 • Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;
 • Дневник на ПИГ;
 • Електронно – на сайта на mon

3.Условия за постигане на ефективност и резултатност на ОВП при целодневната организация на учебния ден:

 • О­бо­га­тя­ва­не и об­но­вя­ва­не на учеб­на­та сре­да с под­хо­дя­що об­за­веж­да­не и съв­ре­мен­но тех­ни­чес­ко обо­руд­ва­не и съз­да­ва­не и под­дър­жа­не на бе­зо­пас­но и спо­кой­но мяс­то, къ­де­то уче­ни­ци­те, обу­ча­ва­щи се при це­лод­не­вен ре­жим да се раз­то­вар­ват с люби­ми­те си за­ни­ма­ния, да от­по­чи­ват, да ко­му­ни­ки­рат пъл­но­цен­но по­меж­ду си и да се включват  ак­тив­но и пъл­но­цен­но в пла­ну­ва­ни­те дей­нос­ти.
 • Под­си­гу­ря­ва­не и на­сър­ча­ва­не на уче­ни­ци­те до дос­тъ­па до раз­но­об­раз­ни фор­ми на неп­ре­къс­на­то об­ра­зо­ва­ние, на­со­че­ни към ов­ла­дя­ва­не на ключо­ви ком­пе­тен­т­нос­ти.
 • Под­по­ма­га­не ро­ди­те­ли­те, нас­той­ни­ци­те и близ­ки­те на уче­ни­ци­те  в

обуче­ни­е­то на де­ца­та им.

 • Учас­тие на въз­пи­та­те­ли­те в под­хо­дя­щи ква­ли­фи­ка­ци­он­ни фор­ми.
 • Из­пол­з­ва­не от пе­да­го­зи­те при ре­а­ли­зи­ра­не на дей­нос­ти­те в ПИГ на съв­ре­мен­ни пе­да­го­ги­чес­ки тех­но­ло­гии, ме­то­ди и под­хо­ди, из­не­се­ни учеб­ни ча­со­ве в близ­ки ин­с­ти­ту­ции, при­род­ни обек­ти и ис­то­ри­чес­ки за­бе­ле­жи­тел­нос­ти, съ­об­раз­но спе­ци­фи­ка­та на учи­ли­ще­то и гру­па­та .
 1. Наблюдение и контрол на дейностите при целодневното обучение.

4.1. Контрол от страна на Директора.

– утвърждава годишните тематични разпределения на възпитателите в ПИГ

– осъществява мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на училищната документация, организацията на работа в часовете и резултатите на учениците в ПИГ

–   проучва и анализира потребностите и интересите на всички ученици от I до VIII клас чрез: родителски срещи, консултаци  и анкети,

4.2. Оценяване напредъка на учениците от страна на възпитателите:

 • Извършват вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците в началото и края на учебната година и техният напредък по БЕЛ и по математика и др. учебни предмети, изготят писмен анализ на резултатите и набелязват мерки за преодоляване на слабостите.
 • Из­пол­з­ва­не на пе­да­го­ги­чес­ки ме­то­ди и под­хо­ди, съ­об­ра­зе­ни със спе­ци­фи­ка­та на гру­па­та и раз­ви­ти­е­то на уче­ни­ци­те, ко­и­то да под­по­мог­нат ус­пе­ва­е­мост­та на уче­ни­ци­те в ПИГ – фор­ми­ра­що оце­ня­ва­не;
 • Из­вър­ш­ва­не на вът­реш­но оце­ня­ва­не на са­мо­под­го­тов­ка­та на уче­ни­ци­те и тех­ни­ят нап­ре­дък – фор­ми­ра­що оце­ня­ва­не.

 

 1. Очаквани резултати от изпълнението на училищната програма:

5.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.

5.2. Развитие на творческите способности на учениците  и участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и др. изяви.

5.3. Формиране у учениците, обхванати в ПИГ, на умения за осмисляне на свободното време и повишаване нивото на тяхната социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех.

5.4. Засилване интереса  от страна на ученици и родители към целодневната организация на учебния процес.

 

Спортуваме заедно

На 27 януари в големия физкултурен салон на СОУ „Васил Левски” се проведе открит урок в часовете по Организиран отдих и спорт, който включваше състезателни игри под наслов: „Спортуваме заедно”. В тях взеха участие полуинтернатните групи II a и II б клас с възпитатели Ирина Иванова и Краси Петкова. Жури в състав бяха: г-жа Нели Кючукова –директор на училището, г-жа Радосвета Андронова –възпитател в начален етап, г-жа Кремена Колева –възпитател в прогимназиален етап.

10940617_10200333070485234_4555193257508199547_n

 

В състезанието участваха два отбора: лъвове и тигри. Спортната надпревара се проведе в четири кръга: „На море”, „Със стъпките на мама“,

 

551552_10200333067725165_3566139393108463711_n

„Работливият заек”, „С името на Апостола”. В играта: „Със стъпките на мама“ взеха участие и родителите на децата от двата отбора.

Победи отборът на лъвовете с 43 т., а отборът на тигрите завърши с 42 т.

 

10383026_10200333072645288_9060375350705131609_n

 

Г- жа Кючукова поздрави всички участници за отличното представяне и им връчи грамоти.

Фитнес площадка на открито

 

На Бабинден в Дома за възрастни хора

10947526_870078709682064_1623008112_n 10947553_870078673015401_437497873_n На 21.01.2015 г. ученици от СОУ „Васил Левски” гр. Гълъбово посетиха Дома за възрастни хора в града, за да поздравят всички баби по повод Бабинден. Този празник е един от големите народни женски празници, посветен на „бабите” – жените, които помагали при раждане на младите булки и невести. Днес Бабинден  губи доста от обредните си обичаи, но пък се празнува от по-възрастните и е свързан с много смях и веселие.
10946001_870078686348733_1356360561_nЗа празника на бабите децата от занималните подготвиха песни, танци, стихотворения и разиграха обичая „поливане”. Нашата ученичка от VІІ „Б” клас – Женета Младенова нарисува икона, която беше подарена от Директора на училището ни г-жа Нели Кючукова на възрастните хора. В часовете по занимания по интереси предварително бяха изработени картички, които децата подариха на бабите.10937794_870078676348734_1143854115_n
Децата от нашето училище засвидетелстваха почит и уважение към възрастните, като им подариха много радост и приятни емоции.10956060_870078726348729_1628841768_n