Архив на категория: Новини

image_pdfimage_print

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ В ГЦОУД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. ГЦОУД I  „А“ клас, I „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 12:20 12:55
2. Организиран отдих и физическа активност 12:55 13:30
3. Самоподготовка 13:30 14:05 14:05 – 14:15
4. Самоподготовка 14:15 14:50 14:50 – 15:00
5. Занимания по интереси 15:00 15:35 15:35 – 15:45
6. Занимания по интереси 15:45 16:20  

2. ГЦОУД II „А“ клас, II „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 12:20 12:55
2. Организиран отдих и физическа активност 12:55 13:30
3. Самоподготовка 13:30 14:05 14:05 – 14:15
4. Самоподготовка 14:15 14:50 14:50 – 15:00
5. Занимания по интереси 15:00 15:35 15:35 -15:45
6. Занимания по интереси 15:45 16:20  

3. ГЦОУД III „А“ клас, III „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 13:10 13:40
2. Организиран отдих и физическа активност 13:40 14:10
3. Самоподготовка 14:10 14:50
4. Самоподготовка 14:50 15:30
5. Занимания по интереси 15:30 16:10
6. Занимания по интереси 16:10 16:50

4. ГЦОУД IV „А“ клас, IV „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 13:10 13:40
2. Организиран отдих и физическа активност 13:40 14:10
3. Самоподготовка 14:10 14:50
4. Самоподготовка 14:50 15:30
5. Занимания по интереси 15:30 16:10
6. Занимания по интереси 16:10 16:50

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. График на учебните занятия за учениците от I-II клас:

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. 08:10 08:45 08:45 – 09:00
2. 09:00 09:35 09:35 – 10:00
3. 10:00 10:35 10:35 10:50
4. 10:50 11:25 11:25 – 11:40
5. 11:40 12:15  

2. График на учебните занятия за учениците от II-IV клас:

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. 08:10 08:50 08:50 – 09:00
2. 09:00 09:40 09:40 – 10:00
3. 10:00 10:40 10:40 10:50
4. 10:50 11:30 11:30 – 11:40
5. 11:40 12:20 12:20 – 12:30
6. 12:30 13:10  

3. График на учебните занятия за учениците от  V-XII клас:

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. 08:00 08:40 08:40 – 08:50
2. 08:50 09:30 09:30 – 09:40
3. 09:40 10:20 10:20 10:40
4. 10:40 11:20 11:20 – 11:30
5. 11:30 12:10 12:10 – 12:20
6. 12:20 13:00 13:00 – 13:10
7. 13:10 13:50 13:50 – 14:00
8. 14:00 14:40  

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово добави към успехите си шеста спечелена НП на МОН за 2020 г.

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово е класирано в поредна НП на МОН. Този път проектното предложение на училището е одобрено за финансиране по по Модул „Библиотеките като образователна среда“ към НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Съвсем скоро предстои да се създаде „кът за четене“. Неформалната читателска зона ще бъде и учебна зона с подходящо STEM оборудване, предлагащо добавена виртуална реалност. В STEM „къта за четене“ учениците ще могат да експериментират и да получават информация чрез online интерактивна образователна платформа.

Необходими пособия за 1. клас

1.Тетрадки с тесни и широки редове – 10бр.;

2. Тетрадки с големи квадратчета – 10бр.;

3. Блок за рисуване/ скицник/ и водни бои;

4. Четки за рисуване – тънка и дебела, чашка;

5. Гланцов блок, ножица, лепило (сухо);

6. Триъгълник или линия, острилка;

7. Флумастери, цветни моливи, пастели;

8. Черни  (работни)  моливи НВ- 5бр.;

9. Дъска, ножче и пластилин;

10. Спортен екип, бяла тениска, гуменки или  маратонки.                                                                                                          

Пореден повод за гордост за СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово

Учебната 2020/2021 г. предвещава да е доста успешна за СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово. Училището подготви няколко проектни предложения за участие в Националните програми 2020 на МОН и резултатите не закъсняха.

Най-голямото постижение за СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово е класирането в Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“, Дейност I: Големи проекти и ще бъде финансирано с 300 000 лв. Съвсем скоро в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово ще бъде създадена нова училищна творческа среда с фокус върху природните науки, математиката и технологиите (STEM).

Преди броени дни училището беше класирано и в Националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул Е) „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“, „Иновации в действие“, „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, В) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“.

За пореден път училището доказва лидерски позиции сред водещите образователни институции, осигурявайки възможно най-добрите условия за обучение на своите ученици.

Класирането на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово в НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ вече е факт

Формирането на учениците като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да развие своя потенциал.

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово е сред  178-те училища в страната, класирани по Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Програмата предоставя възможност за привличане на родителите като активни участници в училищния живот на децата им, за да се изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Училището ще стане още по- желана среда за преживявания и учене на учениците, за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово-училище с лидерски позиции в национален мащаб

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово продължава да се утвърждава сред водещите образователни институции с ефективно управление и европейска визия като осигурява възможно най-добрите условия за обучение на своите ученици. То е сред 115-те училища от цялата страна, преминали успешно първия етап от Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ , Дейност I: Големи проекти (до 300 000 лв.).  Програмата инвестира в цялостни интегрирани решения за нова училищна творческа среда с фокус върху природните науки, инженерните науки, математиката и технологиите (STEM), включващи различни елементи според конкретната нужда на училището и училищната общност.

Училището е класирано за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул Е) „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Учениците ще имат възможност за подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и възпитанието им за безопасност на  движението по пътищата, както и до намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на деца.

Друга спечелена от Националните програми 2020 е   „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“.  Дейностите, които училището планира да проведе, са свързани с прилагането на нов подход за взаимодействие чрез ангажиране на всички заинтересовани страни към процеса на обхващане и задържане на учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Засилването на партньорството между семейството и училището и увеличаването на участието на родителите във вземането на решения за образованието, ще са ефективни за борбата с преждевременното напускане на училище.

За четвърта поредна година училището попада  в Проект на Решение за приемане Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година под №445. До 15.10.2020 г. по НП „Иновации в действие“  СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово ще трябва да избере училище-партньор от цялата страна за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици.

Класирането  на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово в Националните програми на МОН  е показател  за утвърждаването му като училище с  лидерски позиции в национален мащаб.

Учим и играем на открито

От началото на месец юни в двора на СУ „Васил Левски“ учениците от първи до трети клас, които не са успели да усвоят изцяло учебния материал по време на дистанционното обучение, се обучават допълнително по различни учебни предмети. Провеждат се и часове по проект „Подкрепа за успех“. Всички, които желаят, участват и в занимания по интереси на открито.

Децата са щастливи да се върнат в училище и отново да се срещнат със своите приятели и с любимите учители.

„Написаното остава. Пиши правилно!“ в условията на дистанционно обучение

И тази година учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово се включиха в кампанията на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките „Написаното остава. Пиши правилно!“  Условията на дистанционно обучение не бяха пречка да се проведе инициативата. Г-жа Кремена Колева-старши учител по БЕЛ, предварително подготви Google формуляр, на който учениците писаха диктовките. Някои от учениците решиха да пишат на лист. Във виртуалната класна стая учениците изслушаха звукозаписа и се справиха успешно с предизвикателството.