Архив на категория: Новини

image_pdfimage_print

ОБРЪЩЕНИЕ

Скъпи ученици, родители и колеги,

Ситуацията не само в България, но и в света, е тревожна. Изправени сме пред сериозно предизвикателство, наречено „Пандемия Covid-19“, което заедно, с разумни действия и дисциплина, ще преодолеем! Точно сега трябва да проявим разум. Да се вслушаме в препоръките на медицинските специалисти и да променим ежедневието си така, че да не навредим на себе си и на хората около нас. Останете си вкъщи!

Скъпи ученици, спазвайте стриктно изискванията за лична хигиена, бъдете разумни и не посещавате обществени места. Имайте повече доверие на властите, на лекарите. Има правила и закони, които трябва да се изпълняват.

Скъпи родители, нека се опитаме да бъдем по-спокойни, по-отговорни и дисциплинирани. Това, което търпим като неудобство днес, е за да бъдем здрави и утре.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Отговорете на реакциите на вашите  деца, изслушайте техните притеснения и им дайте допълнителна любов и внимание. Придържайте се към редовния график на детето, доколкото е възможно или му помогнете да се приспособи към новите условия. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности могат  да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието, който ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

Скъпи колеги, децата реагират на стресовите ситуации по различен начин. Те могат да станат тревожни, гневни, затворени в себе си. Освен образователна, Вашата дейност е и възпитателна. Обяснете на децата каква е ситуацията и им разкажете как може да се намали риска от заразяване, по начин, по който те ще ви разберат. Това включва и предоставяне на информация по успокояващ начин относно това, че ако детето или член на семейството се почувства зле, ще се наложи да отиде за известно време в болница, за да могат лекарите да му помогнат да се почувства по-добре. 

В сегашния момент всичко това е необходимо, за да се спаси животът.  Ще се справим, но това зависи от дисциплината на всеки един от нас и на всички нас заедно! Бог да ни пази!

Нели Кючукова,
директор на СУ „Васил Левски“, гр.Гълъбово

Обучение на учениците в електронна среда

В кризисната за България обстановка, педагогическият екип на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово се абстрахира от всичко, което се случва, и се мотивира да създаде отлична атмосфера за учениците в оnline класни стаи, в които ученето става атрактивно и забавно. Всеки преподавател избра най-подходящата за своите ученици форма на работа. В начален етап и в ГЦОУД дистанционното обучение основно се извършва в Мessenger, Viber и виртуални класни стаи в ZOOM чрез образователната платформа „Уча.се“, каналите YouTuBe, Vbox и „Академико“. Използват се електронни учебници и тетрадки, тестове в реално време. Ежедневно се водят разговори по телефона с учениците, които нямат достъп до онлайн обучението. Домашните работи се изпращат на всеки учител, за да се осъществи и обратна връзка. Обхванати са около 90% от учениците в начален етап. Родителите са ентусиазирани, доволни и съпричастни с този начин на работа. Учителите поддържат постоянна връзка с тях и си помагат взаимно. В прогимназиален и гимназиален етап са направени виртуални класни стаи в Сlassroom, в които се качват всички уроци, упражнения, видео, презентации, активни работни листове за четене, слушане, писане и др. Там се провеждат лекции, дискусии, практически упражнения и тестове. Учителите използват word, pdf учебни тетрадки и електронни учебници. Чрез Google forms се изготвят упражнения, които се изпращат на учениците и те попълват в реално време. Освен ресурсите, които се използват от учителите в начален етап, по-големите ученици работят с „Geogebra“, Виртуален училищен кабинет по математика, 3D обучения по анатомия, виртуални лаборатории по химия. Учениците изпращат на личните имейли на учителите домашните работи, проектите и индивидуалните си задачи, след което всеки получава отговор от преподавателя. В час на V „Б“ клас по БЕЛ беше проведен „Театър в чаТа“. Чрез осъществена видеоконферентна връзка учениците влязоха в роля на героите от произведението „Котаракът наставник или Котаракът в чизми“, което в момента учат по литература. Часът премина неусетно, а усмивките и ентусиазмът на учениците доказват, че няма нищо страшно и невъзможно обучението на ученици да се извършва в електронна среда. СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово е в крак с времето и технологиите, които ни предоставя то. Заредени с положителни емоции, чакаме с нетърпение следващия оnline учебен ден! Нели Кючукова Директор на СУ „Васил Левски“ гр. Гълъбово

ВАЖНО!!!

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

За периода 16.03-27.03.2020 г. СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово ще организира виртуално и дистанционно обучение  чрез електронния дневник „ШКОЛО“, електронната поща на преподавателите, групите, в които Вие и Вашите учители са включени, образователния сайт „Уча.се“ и др.  По този начин в домашни условия ще Ви се оказва подкрепа за самоподготовка и упражнения, като Ви се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и др., поставят Ви се конкретни задачи – индивидуални или групови, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. Класните ръководители ще Ви предоставят линкове към  електронните варианти на учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на редица доставчици, които имат разработени видеоуроци.

Очакваме всички ученици да спазват графика на седмичното разписание и да са на разположение на учителите от 8:00 до края на учебния ден. Нека заедно докажем, че не случайно сме иновативно училище и спокойно можем да разчупим стереотипа на класно-урочната форма на обучение.

Предпоставки за поддържането на непрекъснатостта на обучението чрез преподаване и учене от разстояние са високата мотивация, добрата организация, свързаността и уменията на всички участници в учебния процес – директори, учители, ученици и родители. Вярвам, че заедно ще успеем да се справим с извънредното положение!

Нели Кючукова,

Директор на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово

Важно!!!

Уважаеми колеги, ученици и родители, във връзка със сложната епидемиологична обстановка, призовавам учениците, учителите и служителите на СУ „Васил Левски“, да спазват следните предписания:

1. Да не напускат дома си, ако не се налага, с решение на родителите до 11.03.2020г.

2. Да не се събират с приятели и съученици, където и да е – в заведения, зали, магазини и други.

3. Да не се ръкуват и прегръщат с близки, с които се срещат при необходимост.

4. Да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички).

5. В училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена.

6. Да бъдат търпеливи при работата на хигиенистите при обработка на всички повърхности през всяко междучасие на всяко ученическо място.

7. Да поемат общата ни отговорност за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище.

8. Да уведомят родителите да не посещават училищната сграда до момент на отмяна. Контактите с директора, класните ръководители, учителите и служителите да се осъществяват само по телефон или пощата на училището.

9. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности до следващото съобщение!

Нели Кючукова -Директор на СУ „Васил Левски“ , гр. Гълъбово

Spelling bee

  • spelling bee

299 училища участваха в първия кръг на 10-ото издание на състезанието за английски правопис SPELLING BEЕ 2020.

И тази учебна година 30 ученици от трети до седми клас в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово взеха участие в състезанието, което се проведе на 28 февруари. Първо място зае Силвия Стефанова от 7 б клас, а на второ се класира Иван Тенев от 7 а клас. Двамата ученици до месец ще трябва да научат още 200 думи, с които ще се явят на регионалното състезание на 28 март в град Пловдив.

Ден на отворените врати в „Иввекс“

На 27 февруари учениците от 4 а и 4 б клас от СУ „Васил Левски“, град Гълъбово посетиха Ден на отворените врати в мебелен магазин ИВВЕКС, Стара Загора в партньорство с LIONS клуб Стара Загора Augusta.

Поводът за инициативата е ранното кариерно ориентиране и популяризиране на професиите чрез игра сред децата в област Стара Загора.

Четвъртокласниците видяха интересни моменти от мебелното производство в цеховете на Мебели Иввекс, рисуваха и създаваха собствени дизайни на дивани, влагайки много креативност и въображение. Те получиха страхотни развиващи подаръци от LIONS club Стара Загора Augustа.

Като знак на благодарност за поканата г-жа Нели Кючукова -директор на СУ „Васил Левски“ връчи на г-н Мънчо Мънчев- зам. управител на мебелния магазин, благодарствено писмо за участието на „ИВВЕКС“ в изработването на мебели по проект „Обичам моето училище“, в който участва училището.Ден против тормоза 2020

“Lift each other up”
26 ФЕВРУАРИ – ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА


Всяка последна сряда от месец февруари се отбелязва като Световен ден против тормоза в училище. Известен е като “Ден на розовата фланелка”. Неговата история започва в Канада през 2007-а година. Инициатори са двамата ученици Дейвид Шепърд и Травис Прайс. На този ден те се обличат в розово, за да изразят своето отношение към тормоза и насилието в училище, на които са станали свидетели при откриването на учебната година в тяхното училище. Тогава те били силно потресени от една случка – по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, който бил облечен с розово поло. Момчето не издържало на подигравките и започнало да плаче. Впечатлени от видяното, още на другия ден те закупили и раздали на съучениците си петдесет розови фланелки. Така искали да изразят своята подкрепа за тормозения ученик.

Учениците и учителите на СУ „Васил Левски“ също изразиха своята позиция и казаха „НЕ на тормоза!“.

От бесилото към безсмъртието

Неслучайно народът е избрал да почита подвига на Левски в деня на неговата смърт- 18-ти февруари 1873 г. – денят, в който завършва земният път на Васил Иванов Кунчев и започва безсмъртието на Апостола, чиято философия на саможертва пред олтара на Отечеството е събрана в едно единствено изречение: „Ако спечеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя само мене си“.

В периода от 17.02.2020г. до 20.02.2020 г. в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, чрез поредица инициативи, учители и ученици   отбелязват 147 години безсмъртие на най-великия българин Васил Левски- патрон на училището.

„Дните на Левски“ започнаха на 17.02  със състезание за подреждане на пъзел „Образът на Левски“, в което се включиха ученици от начален етап. Щафетните игри „Смели като Апостола“ се проведоха с малките лъвчета от ГЦОУД. Презентация на тема „От бесилото към безсмъртието“ беше фон при провеждането на викторина за живота на Левски.

На 18.02.2020 г. се състояха още четири от плануваните инициативи. По примера на ултрамаратонеца Ради Милев от гр. Казанлък учителите и учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово направиха 13 000 поклона-по един за всеки ден от живота на Апостола. В състезанието „Лъвски скок“, което се провежда за пръв път в училището, се включиха ученици от всички класове. В знак на признателност учениците от ГЦОУД изписаха с тела името на патрона на училището.

В стола на СУ „Васил Левски“ с тържествена програма ученици и учители преклониха глава пред подвига на Левски. По традиция програмата започна с внасяне знамето на училището, след което зазвуча и училищният химн, изпълнен от вокална група „Лъвчета“.  Директорът на училището – госпожа Нели Кючукова, призова учениците и учителите да продължават с гордост да носят в сърцата си името на най-великия българин-Васил Левски и никога да не забравят думите му, които са актуални и днес. Всеки клас се изяви с песни, танци и стихове, посветени на живота и делото Васил Левски.

Провеждането на „Дни на Левски“ в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово е вече традиция. Патронът на училището няма да бъде забравен никога. Той ще остане завинаги непрeсъхващата сълза в очите ни, вървящ по риза през февруарския студ, за да увисне в небето край София и да превърне бесилото в камбана, която не престава да бие вече 147 г. и да прави България безсмъртна.

Франкофонията в СУ „Васил Левски“

             През 2020 г. Международната организация на франкофонията чества своята 50 – годишнина. Учениците от СУ „Васил Левски“, изучаващи френски език, решиха да се включат в кампанията на МОН за отбелязване юбилея на МОФ в България, като поздравят своите съученици с „валентинки“ и видео- материали на френски език. На 14 февруари, когато почти целият свят празнува Деня на влюбените, в коридорите се чуваха посланията на любовта, въплътени в текста на известната песен „Je t`aime”, в изпълнение на Лара Фабиан. С магическото въздействие на френския език, признат като език на любовта, и видеоматериалa, представящ Париж като един от най – романтичните градове в света, се създаде една изключително приятна атмосфера, докосваща най – съкровените чувства.

Разписание на автобусите за пътуващи ученици

Час на тръгване :
Автобус по направление – Мусачево – М.Станев – 6:50 часаАвтобус по направление – Навъсен – Калугерово – Пясъчево – 7:20 часа.

13:30 часа

Автобус Гълъбово – Главан  – Помощник  – Гълъбово;

Автобус Гълъбово – Мусачево;

Автобус Гълъбово – Разделна  – Априлово – Гълъбово;

Автобус Гълъбово – Тянево – Свирково – Троян – Гълъбово;

2 Автобуса Гълъбово – Обручище – Медникарово – Искрица – Мъдрец;

Микробус Гълъбово – Трояново – Любеново;

16:30 часа

Автобус Гълъбово – Навъсен – Калугерово – Пясъчево – Гълъбово;

Автобус – Гълъбово – Медникарово – Искрица – Мъдрец  – Главан  –Помощник ;

Микробус Гълъбово – Тянево – Свирково;

Важно

Скъпи ученици, съгласно Заповед РД-228 /29.01.2020г. на министъра на образованието и науката, дните от 30.01.2020г. до 07.02.2020.г. са неучебни дни за всички училища от област Стара Загора.

Очакваме ви на училище на 10.02.2020г.

„ Да пазим децата на пътя“

През месец януари в СУ „Васил Левски“ се проведе училищен етап на националната викторина по БДП „ Да пазим децата на пътя“ в класовете на прогимназиален етап. По регламент състезанието се проведе в три кръга: решаване на тест-листовка, викторина, а в трети етап учениците подреждаха пъзели с пътни знаци. Взискателното жури /комисията по БДП/ оценяваше безпристрастно и строго всеки тест, като се отчиташе бързина и прецизност на отговорите. След оспорваната надпревара бяха избрани учениците, които ще предстaвят училището на общинското състезание по БДП.

Ден на прегръдката

На 21 януари отбелязваме Международния ден на прегръдката. За първи път празникът се чества в САЩ през 1986 г., а по-късно се разпространява по целия свят.

На този ден учениците от СУ „Васил Левски“ раздадоха и получиха много прегръдки и направиха деня на всички по-топъл и усмихнат.