Архив на категория: Новини

image_pdfimage_print

21 ноември – Ден на християнското семейство.

На 21 ноември отбелязваме празника Въведение Богородично – Ден на християнското семейство. Учениците от 1. до 4. клас, заедно със своите учители, отбелязаха празника с посещение на храм „Св. Рождество Богородично“, гр. Гълъбово. Там те запалиха свещи за здраве, а отец Виктор Мутафов им разказа за празника и неговото библейско значение. В часовете за занимания по интереси учениците разказаха за своите семейства и традиции, изработиха картички и рисунки, свързани с празника.

Отличени и наградени в Националното състезание „Многознайко“, раздел „Родна реч“ -есенен кръг

В Националното състезание „Многознайко“, раздел „Родна реч“ -есенен кръг, участваха 32 ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово.
Можем с гордост да заявим, че учениците от 5., 6. и 7. клас показаха завидни резултати и спечелиха 15 златни, 7 сребърни и 6 бронзови медала.

Няма налично описание.

Магията на Космоса – проекти на учениците от V клас с ръководител г-жа Деляна Тонева

Космосът е магично място не само за стотици изследователи, но и за възпитаниците на СУ „Васил Левски“.След като преминаха през най-важните теми за Слънчевата система, космическите апарати и изследвания, съзвездия и галактики, петокласниците създадоха своите първи космически проекти по предмета география и икономика. Творчество и креативно мислене показаха при изработването на мултимедийни презентации, постери и макети на Слънчевата система от разнообразни материали. Петокласниците с готовите проекти подредиха изложба във фоайето на училището, за да могат всички техни съученици да се докоснат до магията на Космоса. Браво, мили деца! Бъдете все така креативни, старателни и любознателни!Благодарим Ви за подкрепата, скъпи родители!

Може да бъде изображение с 12 души, усмихнати хора и болница
Може да бъде изображение с текстово съобщение
Може да бъде изображение с джипсофила и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 2 души и текстово съобщение

Може да бъде изображение с 3 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 5 души
Може да бъде изображение с 3 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 1 човек
Може да бъде изображение с 1 човек
Няма налично описание на снимката.
Може да бъде изображение с текстово съобщение
Няма налично описание на снимката.
Може да бъде изображение с текстово съобщение
Може да бъде изображение с планета и текстово съобщение
Може да бъде изображение с текстово съобщение
Може да бъде изображение с текстово съобщение
Може да бъде изображение с планета и текстово съобщение
Няма налично описание на снимката.
Може да бъде изображение с карта, планета и текстово съобщение
Може да бъде изображение с планета и текстово съобщение

Ден на толерантността

Във връзка с 16 ноември – Ден на толерантността, учениците ГЦОУД от 1.-4. клас изработиха табла и проведоха дискусия. Те се обединиха около посланието ,,Да бъдем по-добри и да си помагаме“. В класовете се коментираха теми като ,,Защо е важно да си помагаме?“, ,,Как да приемаме различните от нас хора?“ и ,,Как да направим света едно по-добро място?“

Във връзка с предстоящия празник 1 ноември учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, под ръководството на своите учители – Господин Велев, Стоян Стоянов, Диана Костова и Цветомира Станчева, изнесоха кратка програма пред децата от начален етап. С песни, танци и стихове почетоха паметта на всички, които са дали живота си, за да можем днес да сме се съхранили като народ. Народ, в чиято история словото, писмеността и духовността са имали съдбовна роля.1 ноември е ден, в който прекланяме глава пред славното дело на предците ни, към онези книжовници, светци, мъченици, герои, които посвещават целия си живот, за да разпространят искрата на знанието.

„Духът на възрожденците у нас“

В навечерието на Деня на народните будители кръжокът по изобразително изкуство, с ръководител г-жа Деляна Тонева, изработи табла с емблематични личности , оставили диря с делата си, и за които будителството е било призвание. По този начин учениците от 5.-7.клас при СУ „ Васил Левски “, гр Гълъбово, изразиха уважение и почит пред будителите и тяхното дело.

„Състезателни игри“

Днес, 26 октомври, се проведоха щафетни игри между учениците от ГЦОУД 3. и 4. клас.Занятието бе заложено в плана на Спортната комисия на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово. Децата изиграха множество любими игри със състезателен характер.

Златна есен


С голямо старание и творчески нюх учениците от прогимназиален етап подредиха своите творби и поканиха есента във СУ „ Васил Левски “, гр Гълъбово.
Под ръководството на г-жа Деляна Тонева в кръжока по изобразително изкуство, красотата на есента беше претворена чрез богата есенна изложба. Създадоха се есенни „шедьоври”от листа, кестени, шишарки, жълъди ,дървесни кори ,горски мъх, тиквени семки и други природни материали. Вложена бе много емоция при изработването на рисунките, апликациите и паната дори и от най-малките. Есенни багри изпъстриха фоайето на втория етаж в нашето училище .
Композицията на тема „Златна есен “може да опише не само красотата на природата, но и особеностите на настроението, промените във времето и влиянието им върху живота на растенията , животните и хората. Есенната изложба е част от дейностите по Национален проект „Успех за теб“ .

Ден на народните будители в СУ ‘Васил Левски“, гр. Гълъбово

В навечерието на Деня на народните будители ученици от VII и X клас отдадоха почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Под ръководството на учителите по български език и литература, в часа на класа, те представиха кратък рецитал и мултимедийна презентация.

Уточнен план юни

  Бюджет  СУ «Васил Левски» гр. Гълъбово
Параграф Наименование на параграфа Уточнен    план Отчет
Приходи
§ 24-05 Приходи от наеми на имущество 8 613 2 871
§ 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -236 -236
§ 61-05 Трансфери от МТСЛ по програми за осигуряване на заетост 4 574 4 574
§ 61-09 Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 2 059 551 1 013 022
§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз 0 -312
 § 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за средствата от Европейския съюз -3 389 5 047  
 § 95-07 Наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 -67 743
§ 36-11 Получени застрахователни обезщетения за ДМА 999 999
§ 36-19 Други неданъчни приходи 891 891
  Общо приходи по бюджета: 2 071 003 959 113
       
Разходи
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 1 426 000 633 163
  § 02-01 Други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 17 971 14 937
  § 02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 6 919 6 510
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 35 268 11 234
  § 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 2 730
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 16 376 7 904
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 163 642 74 541
  § 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 49 891 22 578
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 69 133 32 228
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 40 723 18 265
Общо ФРЗ и осигуровки: 1 825 923 824 090
ІІ. Издръжка
  § 10-11 Храна 15 000 10 225
  § 10-13 Постелен инвентар и облекло 6 000 -359
  § 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0
  § 10-15 Материали 52 717 33 249
  § 10-16 Вода ,горива и енергия 41 500 23 036
  § 10-20 Разходи за външни услуги 108 632 61 986
  § 10-51 Командировки в страната 2 000 1 177
  § 10-62 Разходи за застраховки 2 000 450
  § 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 55 0
  § 40-00 Стипендии 11 176 5 259
  § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 6 000 0
Общо издръжка: 245 080 212 978
  Общо разходи: 2 071 003 959 113
в т.ч. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 1 351 616 591 822
  § 02-01 Други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 14 015 11 100
  § 02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 5 829 5 769
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 32 938 10 573
  § 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 2 730
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 12 650 6 685
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 154 450 69 314
  § 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 47 950 21 735
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 63 918 29 923
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 37 950 16 975
Общо ФРЗ и осигуровки: 1 721 316 766 626
ІІ. Издръжка
  § 10-11 Храна 15 000 10 226
  § 10-13 Постелен инвентар и облекло 6 000  
  § 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0
  § 10-15 Материали 43 742 28 331
  § 10-16 Вода ,горива и енергия 17 500 9 994
  § 10-20 Разходи за външни услуги 71 453 33 308
  § 10-51 Командировки в страната 2 000 1 177
  § 10-62 Разходи за застраховки 2 000 450
  § 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 55 0
  § 40-00 Стипендии 11 176 5 259
  § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 6 000 0
Общо издръжка: 174 926 88 745
  Общо разходи: 1 896 242 855 371
338 Ресурсно подпомагане
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 44 815 19 485
  § 02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 1 090 741
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1 117 269
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 326 616
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 5 150 2 239
  § 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 1 941 844
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 2 346 1 020
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 265 550
Общо ФРЗ и осигуровки: 59 050 25 764
ІІ. Издръжка
  § 10-15 Материали 2 975 0
  § 10-20 Разходи за външни услуги 2 975 0
Общо издръжка: 5 950 0
  Общо разходи: 65 000 25 764
389 Други дейности в образованието
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 29 569 21 856
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1 213 392
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 400 603
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 3 600 2 546
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 2 682 1097
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 400 632
Общо ФРЗ и осигуровки: 40 864 27 126
ІІ. Издръжка
  § 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 -359
  § 10-15 Материали 6 000 4 918
  § 10-16 Вода ,горива и енергия 24 000 13 041
  § 10-20 Разходи за външни услуги 34 204 28 678
Общо издръжка: 64 204 46 278
  Общо разходи: 105 068 73 404
532 Програми за временна заетост
  § 02-01 Други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 3 956 3 837
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 442 442
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 187 187
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 108 108
  Общо разходи: 4 693 4 574

Отчет с уточнен план март

  Бюджет  СУ «Васил Левски» гр. Гълъбово
Параграф Наименование на параграфа Уточнен    план Отчет
Приходи
§ 24-05 Приходи от наеми на имущество 8 613 0
§ 36-11 Получени застрахователни обезщетения за ДМА 999 0
§ 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -236              0
§ 61-05 Трансфери от МТСЛ по програми за осигуряване на заетост 1 756 1 756
§ 61-09 Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 2 009 349 557 820
§ 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за средствата от Европейския съюз -3 389 8 197  
 § 95-07 Наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 -104 466
§ 36-19 Други неданъчни приходи 891 891
  Общо приходи по бюджета: 2 017 983 464 198
       
Разходи
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 1 413 000 296 357
  § 02-01 Други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 15 589 13 479
  § 02-02 Други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения 6 919 0
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 34 768 5 645
  § 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 15 176 4 822
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 161 580 35 750
  § 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 49 891 10 830
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 68 122 15 693
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 39 960 8 775
Общо ФРЗ и осигуровки: 1 805 005 391 351
ІІ. Издръжка
  § 10-11 Храна 15 000 5 408
  § 10-13 Постелен инвентар и облекло 6 000 -359
  § 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0
  § 10-15 Материали 49 717 27 260
  § 10-16 Вода, горива и енергия 29 500 11 083
  § 10-20 Разходи за външни услуги 91 530 26 706
  § 10-51 Командировки в страната 2 000 82
  § 10-62 Разходи за застраховки 2 000 450
  § 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 55 0
  § 40-00 Стипендии 11 176 2 217
  § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 6 000 0
Общо издръжка: 212 978 72 847
  Общо разходи: 2 017 983 464 198
в т.ч. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 1 351 616 277 181
  § 02-01 Други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 14 015 11 901
  § 02-02 Други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения 5 829 0
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 32 938 5 328
  § 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 12 650 3 811
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 154 450 33 293
  § 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 47 950 10 459
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 63 918 14 635
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 37 950 8 163
Общо ФРЗ и осигуровки: 1 721 316 364 771
ІІ. Издръжка
  § 10-11 Храна 15 000 5 408
  § 10-13 Постелен инвентар и облекло 6 000 0
  § 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0
  § 10-15 Материали 43 742 23 968
  § 10-16 Вода ,горива и енергия 17 500 5 861
  § 10-20 Разходи за външни услуги 71 453 14 302
  § 10-51 Командировки в страната 2 000 82
  § 10-62 Разходи за застраховки 2 000 450
  § 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 55 0
  § 40-00 Стипендии 11 176 2 217
  § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 6 000 6 000
Общо издръжка: 174 926 52 288
  Общо разходи: 1 896 242 417 059
338 Ресурсно подпомагане
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 44 815 7 885
  § 02-02 Други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения 1 090  
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1 117 125
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 326 616
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 5 150 985
  § 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 1 941 371
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 2 346 414
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 265 242
Общо ФРЗ и осигуровки: 59 050 10 638
ІІ. Издръжка
  § 10-15 Материали 2 975 0
  § 10-20 Разходи за външни услуги 2 975 0
Общо издръжка: 5 950 0
  Общо разходи: 65 000 10 638
389 Други дейности в образованието
І. ФРЗ и осигуровки
  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  трудови правоотношения 16 569 11 291
  § 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 713 192
  § 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 200 395
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1 800 1 292
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 1 782 568
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 700 325
Общо ФРЗ и осигуровки: 22 764 14 063
ІІ. Издръжка
  § 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 -359
  § 10-15 Материали 3 000 3 292
  § 10-16 Вода ,горива и енергия 12 000 5 222
  § 10-20 Разходи за външни услуги 17 102 12 404
Общо издръжка: 32 102 20 559
  Общо разходи: 54 866 34 622
532 Програми за временна заетост
  § 02-01 Други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 1 574 1 578
  § 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 180 180
  § 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 76 76
  § 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 45 45
  Общо разходи: 1 875 1 879

Призово място в НК „Вазовата България“

Националният ученически конкурс „Вазовата България“, посветен на
140-годишнината от създаването на одата „Опълченците на Шипка“ , отправи предизвикателство към учениците на България да участват и покажат своите таланти в различни категории. Летисия Льондева-ученичка от 10. клас в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, спечели първо място в категория стихотворение.

Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия/юни/,учебна 2022/2023 година

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продължителност Дата, начален час, място на провеждане
Български език и литература- ООП– IX-X клас писмен –три астрономически часа 12.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Френски език – ООП – IX-XI клас Комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устна част 12.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Устен изпит: от 17,00ч., кабинет по френски език
Математика- ООП- IX-XI клас писмен –три астрономически часа 14.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Музика – ООП – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 14.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по музика
Истрия и цивилизации – ООП- IX-X клас писмен –три астрономически часа 15.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Изобразително изкуство – ООП – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 15.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по изобразително изкуство
География и икономика – ООП – IX-X клас   писмен –три астрономически часа 19.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Физическо възпитание и спорт – X  клас Практически до пет астрономически часа 19.06.2023 г., 15,00ч., Големия физкултурен салон
Химия и опазване на околната среда – ООП – IX-X клас писмен –три астрономически часа 20.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика-ИУЧ – отраслова професионална подготовка – X клас Практически до пет астрономически часа 20.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ-обща професионална подготовка- IX клас писмен –три астрономически часа 21.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ-разширена професионална подготовка – X клас Практически до пет астрономически часа 21.06.2023 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Философия – ООП -X клас писмен –три астрономически часа 22.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Чужд език по професията – английски език-ЗУЧ-обща професионална подготовка- XI клас Комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устна част 22.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Устен изпит от 17,00ч.кабинет по английски език
Биология и здравно образование – ООП – X клас писмен –три астрономически часа 23.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – отраслова професионална подготовка – X клас Писмен – три астрономически часа 23.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Физика и астрономия – – ООП – X клас писмен –три астрономически часа 26.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Икономика и организация на индустриалното предприятие – учебна практика-ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI клас Практически до пет астрономически часа 26.06.2023 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Икономика-ЗУЧ-обща професионална подготовка- X клас Писмен – три астрономически часа 27.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Работа в учебно предприятие- учебна практика-ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI клас Практически до пет астрономически часа 27.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Обща икономическа теория-ИУЧ-отраслова професионална подготовка – X клас Писмен – три астрономически часа 28.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Работа в учебно предприятие- ИУЧ-разширена професионална подготовка- XI клас Писмен – три астрономически часа 28.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Икономика и организация на индустриалното предприятие – ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI клас Писмен – три астрономически часа 29.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208

„Написаното остава. Пиши правилно!“

По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките провежда кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“.

За пета поредна година учениците от Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово имаха възможност да направят кратка диктовка, за да проверят знанията си по български правопис и пунктуация.