Архив на категория: Програма НИЕ

image_pdfimage_print

Програма НИЕ

ПРОГРАМАТА НИЕ

• Ще накара учениците да учат, забавлявайки се

• Ще възпита у тях предприемачески дух

• Ще ги направи по-отговорни

• Ще допълни учебната програма в началния курс с понятия и умения, свързани с бизнеса и икономиката

• Ще разшири познанията на учениците за видовете бизнес в общността

• Ще развие разбирането на учениците за това как държавата подкрепя услугите за повишаване на благосъстоянието на своите граждани

• Ще покаже на учениците значението на образованието за бъдещото имрофесионално развитие.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

•Да допълни учебната програма по обществени науки в началния курс с понятия и умения, свързани с бизнеса и икономиката;

• Да разшири познанията на учениците за личната икономика;

 Да помогне на учениците да разберат как хората вземат решения;

• Да запознае учениците с парите, като постави акцент върху печеленето и спестяването на пари;

• Да покаже на учениците значението на образованието за тяхното бъдеще

Програмата се съсредоточава върху индивидите и ролята, която те играят като производители и потребители.

grafika_cifri

Уменията и знанията, които получават малките ученици, работейки по тази програма, представляват първата крачка от превръщането им в добре информирани, финасово грамотни и пълноценни граждани на нашето общество. Програмата е комбинация от традиционна теория в съчетание с практически упражнения, които включват дискусии, игри, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, игри по роли и др.