„Моят безопасен път до училище“ за учениците от I и II клас


С цел формиране на начални умения у децата за безопасно предвижване като пешеходци, съвместно със своите родители и учители, учениците от І  клас  изготвиха маршрутни листове за най-прекия и безопасен път до училище и обратно.

Учениците от ІІ клас  използваха приложението Google maps, което работи еднакво добре както на компютри, така и на мобилни устройства. Използването на „уличен изглед“ разходи учениците по техния маршрут и даде възможност на децата да коментират опасните и безопасни зони, както и правилното поведение на пътя. Също така обмислиха и алтернативни маршрути.

След изготвянето им децата установиха, че
безопасния път до училище не е най – прекият. 
Трябва да се спазват всички условия за безопасност – да се ходи по
тротоара, да се пресича на зелено, да се преминава през подлез.
Демонстрации по БДП


През месец октомври бяха проведени демонстрации на учениците от III и IV клас на тема: „Как да пресичам безопасно улицата пред училище“.

Целта е децата да се научат да
разпознават и изброяват участниците в движението, опасните и безопасни места на
улицата.

Направени бяха много наблюдения и
упражнения. Чрез наблюденията
децата осъзнават зрителния си анализатор, осигуряващ информация за безопасност
на движението по пътя, развиват наблюдателност, внимание и бързина на
двигателните си реакции.

Те се упражниха като  преминаваха  по пешеходна пътека без светофар, движеха се по тротоар като спазват правилата за безопасно движение по улицата.
Безопасност на движението по пътищата


1.Комисия
по безопасност на движение по пътищата:

Членове:

  1. Светлина Матанска

2. Анастасия Милкова

3. Таня Каравасилева

4. Стефка Малакова

5. Биляна Маджарова

6. Иванина Нончева

7. Краси Петкова

8. Катерина Илиева

2. Набелязани мерки за
ограничаване на ПТП:

– Ограничаване достъпа на МПС в
двора на училището;

– Съвместно с родителите
определяне на безопасни маршрути от дома до училище на учениците в начален етап;

– В час на класа  се запознават  учениците с пътно -транспортната обстановка в
района на училището;

 – Извършване на
обходи на пътната мрежа за установяване причини и условия, за възникване на
ПТП.

3. Мероприятия, които предстои да
бъдат проведени.

– Демонстрации за учениците от
I-IV клас на тема: „Как да пресичам безопасно улицата пред училище“,
„Най-краткият и безопасен път до училище“;

– Изготвяне на  табла и презентации,
съобразени с възрастовите особености на учениците, на тема „Моят безопасен път
до училище“ и „Пътни знаци“;

– Демонстрация за майсторско управление на велосипед на тема:
„Аз мога да карам“. велосипеда си безопасно“;

– Провеждане на вътрешноучилищно
състезание между класовете;

– Провеждане на велопоход
съвместно с родителите.