„25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО“

В СУ „Васил Левски“ беше отбелязан Деня на търпението чрез редица дейности. На дъските в класните стаи беше написано с едър шрифт „25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО“. В началото на всеки час в рамките на 3 минути учителите обясниха необходимостта от разбирателство, търпение, умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия.

В начален етап бяха прочетени притчи за търпението и направиха дърво на търпението. В прогимназиален етап учениците се запознаха с някои от популярните мисли на известни хора по темата и изписаха  на дъската десетте златни правила за търпение и добри личностни качества. Беше проведена беседа на тема „Смирението и търпението – основа на успеха“ . В гимназиален етап учениците представиха цитати за Деня на търпението, с послание за доброта и толерантност в отношенията.

image_pdfimage_print