ПОКАНА        Педагогическият колектив
       на СУ ”Васил Левски“,  гр.Гълъбово
          Ви кани на тържествено откриване нa учебната 2016/2017 годинa на 15.09.2016 г. от 9:30 ч. в двора на училището.

Заповядайте!  

16092013
Покана


На 13 септември от 17 часа в СУ „Васил Левски“ ще се проведе родителска среща за I и V клас. Заповядайте!