КОНСПЕКТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Българските земи огнище на цивилизация  
 2. Общество, религия и култура на траките
 3. Създаване на българската държава
 4. Христианизация
 5. Цар Симеон
 6. Падане на България под византийска власт  
 7. Управлението на цар Калоян
 8. Златен век при Иван Асен
 9. Българите в пределите на османската империя
 10. Априлско въстание
 11. Руско – турска освободителна война
 12. Освобождението
 13. Съединението
 14. България и Ес

Преподавател : Диана Костова

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ФИЛОСОФИЯ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Логиката като наука
 2. Термини
 3. Дефиниции
 4. Сложни съждения
 5. Вяра и разум
 6. Критика на познанието
 7. Човекът и обществото
 8. Власт
 9. Справедливост
 10. Права и задължения
 11. Форми на държавно управление
 12. Гражданско участие

Преподавател : Диана Костова

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11 КЛАС

 1. Свобода и гражданско достойнство
 2. Унижение и съпротива
 3. Власт и авторитет
 4. Борба за демокрация
 5. Гражданско общество
 6. Справеливост . Права и отговорности
 7. Етническа общност и етническо общество
 8. Религиозни малцинства

Преподавател : Диана Костова

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТИ  ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12 КЛАС

1 Глобализацията тревоги и надежди.

2 Култура и цивилизация в ситуацията на глобалност.

3 Всекидневна култура. Признаване на другия и стереотип.

4 Възникване на модерната държава като правова държава.

5 Възникване на идеята за правата на човека. Статусът на гражданина.

6 Права на човека и граждански права.

7. Национална държава и малцинства

8 . Политика на социална интеграция

image_pdfimage_print