КОНСПЕКТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

ИЗПИТНИ ТЕМИ

Писмена част

 1. Творци на модерното изкуство . Индивидуален стил. Ван Гог, Матис, Пикасо
 2. Творци на модерното изкуство .Кадински, Дюшан, Дали
 3. Творци на модерното изкуство. Полък, Уорхол, Кристо
 4. Световни художествени музеи и галерии
 5. Изобразително изкуство и кино. Сториборд
 6. Изкуството на протеста
 7. Нови технологии в дизайна

Худ. Практика

 1. Проект за дизайн
 2. Рисуване на анимационен филм
 3. Проучване на произведения на изкуството ( чрез рисуване )
 4. Художествени виртуални музеи и техните експозиции

Преподавател : Деляна Тонева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11 КЛАС

 1. Географски региони в България. Югозападен район, Южен Централен район, Югоизточен район, Североизточен район, Северен Централен район, Северозападен район,
 2. Географско положение, граници и територия
 3. Природна среда на България – Релеф, Полезни изкопаеми, Климат, Води, Почви, Растителност и животински свят
 4. Природногеографски области – Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Витоша, Краище, Тракийско – Странджанска област, Осоговско – Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма, Рила, Пирин и долината на Места, Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие 
 5. Първичен сектор Растениевъдство и животновъдство
 6. Население
 7. Вторичен сектор – Енергетика, Металургия и машиностроене, Химическа и биотехнологична промишленост, Промишленост за строителни материали, дървопреработваща и целулозно – хартиена, Лека промишленост и Хранително – вкусова промишленост  
 8. Третичен сектор – Транспорт, Търговия, Туризъм

Учебник: География и икономика изд.   ˮ Педагог 6 ˮ

image_pdfimage_print