“Ученически практики -2”

Ученици от X клас, специалност Електронна търговия при СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово бяха включени в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, дейност 2 Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Чрез съвместна работа с представител от бизнеса – Гергана Стоева, учениците ще имат възможност да се запознаят с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други учебни предприятия и развитие на предприемачески умения.

image_pdfimage_print