Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

От 13 януари 2023 г. своята ученическа практика в Община Гълъбово започнаха ученици от 12 клас на СУ „Васил Левски“ гр. Гълъбово: Никол Костова, Емил Георгиев, Живко Йовков, Теодора Тянчева, Анелия Димитрова, с наставник г-жа Нела Петрова – директор дирекция „АПО и финанси“, наблюдаващ учител г-жа Галина Русева и Анелия Иванова, Валентина Янкова, Виктор Грудев, Катрин Февзи, Йоана Делчева, с наставник г-жа Валентина Георгиева – счетоводител в „Други дейности по образование“ и наблюдаващ учител г-жа Галина Русева. Всички те, ще участват в процеса на счетоводството и данъчното облагане по проект „Провеждане на практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.015-001 „Ученически практики – 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Учениците бяха посрещнати в официалната залата на Общински съвет – Гълъбово, където се проведе среща със зам- кметовете на Община Гълъбово Пламен Бараков и Димитър Василев, Иванка Петкова – експерт от РУО Стара Загора, директора и зам-директора на СУ „Васил Левски“ – Нели Кючукова и Емилия Гочева и се запознаха със служителите на Общината, които ще ги обучават в практиката.

Практика на ученици от XI клас – професия „Сътрудник по управление на индустриални отношения“ в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” – фаза 2  се провежда във фирма БИЧ, гр. Гълъбово. Наставник на учениците е Невена Георгиева.

Проект „Ученически практики” – фаза 2

Практика на ученици от XI клас – професия „ Сътрудник по управление на индустриални отношения “ в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” – фаза 2, в II ОУ „Христо Ботев“, гр. Гълъбово. Наставник на учениците е Снежана Кънева

Проект „Ученически практики” – фаза 2

Практика на ученици от XI клас – професия „ Сътрудник по управление на индустриални отношения “ в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” – фаза 2, във  МБАЛ, гр. Гълъбово. Наставник на учениците е Недялка Борисова

Проект „Ученически практики” – фаза 2

Практика на ученици от XI клас – професия „ Сътрудник по управление на индустриални отношения “ в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” – фаза 2, в I ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Гълъбово. Наставник на учениците е Емилия Господинова

Наставниците подпомагат  гимназистите да се адаптират по – бързо към реалната работна среда.

Качествено образование, сигурност в бъдещето