1. Нели Иванова Кючукова-директор
 2. Емилия Вълкова Гочева-заместник-директор УД
 3. Анастасия Димитрова Милкова -старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 4. Биляна Димитрова Димитрова-учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 5. Бояна Тенева Петрова-старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 6. Виолина Петрова Карадимова-старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 7. Галина Димитрова Георгиева-старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 8. Гергана Живкова Стоянова-учител в ГЦОУД (I-IV клас)
 9. Господин Стефанов Велев-учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 10. Диана Драгиева Христова-учител практично обучение в гимназиален етап
 11. Деляна Бончева Тонева-старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 12. Деница Господинова Христова- учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 13. Диана Петева Костова-старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 14. Ирина Георгиева Иванова-старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 15. Калинка Минкова Николова-старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 16. Милена  Славчева Стоянова-учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 17. Краси Нейкова Петкова-старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 18. Кремена Ангелова Грозева-старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 19. Кремена Асенова Колева-старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 20. Кремена Динчева Стефанова-учител в ГЦОУД (I-IV клас)
 21. Нели Вълкова Нуцова-старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 22. Олга  Семкова-Стоянова-старши учител в ГЦОУД (I-IV клас)
 23. Радослава Ивелинова Георгиева-учител теоретично обучение
 24. Розита Пенева Господинова-старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 25. Стела Пеева Господинова-учител в ГЦОУД (I-IV клас)
 26. Светлина Атанасова Матанска-старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 27. Стефка Маринова Малакова-старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 28. Стоян Влайчев Стоянов-хореограф
 29. Таня Белчева Каравасилева-старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 30. Теодора Илиева Анастасова-учител, ресурсен
 31. Цветомира Николаева Станчева-учител в I-IV клас, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Качествено образование, сигурност в бъдещето