Анастасия Димитрова МилковаbadgсюСтарши учител – начален етап Биляна Димитрова МаджароваDSC_0212Учител по английски език Бояна Тенева ПетроваbadgeбобиСтарши учител – начален етап
Стоянка Иванова ГеоргиеваСтарши учител по музика Виолина Петрова КарадимоваbadgeвиолинаСтарши учител – начален етап Галина Стойкова Русева
DSC09063_1Учител по икономически дисциплини
Галина Димитрова ГеоргиеваDSC09063_1Старши учител по Физика и астрономия и физ. възп. и спорт Деляна Бончева ТоневаDSC09067_1Старши учител по география прогимназиален и гимназиален етап Диана Петева Костова
DSC09063_1Старши учител по история и философски цикъл
Иванина Росенова НончеваDSC09060_1Учител по математика – прогимназиален етап Ирина Георгиева ИвановаDSC09060_1Старши учител – начален етап Калинка Минкова НиколоваbadgeкалинаСтарши учител по математика -гимназиален етап
Катерина Антонова ИлиеваbadgeкалинаУчител по английски език Краси Нейкова Петковаbadge_грозеваСтарши учител по Физическо възпитание и спорт Кремена Ангелова Грозеваbadge_грозеваСтарши учител по български език и литература и френски език
Кремена Асенова Колеваbadge_грозеваСтарши учител по български език и литература Кремена Динкова Стефанова
badge_грозеваУчител ГЦОУД – начален етап
Надежда Динева КолеваDSC_0220Учител ГЦОУД – начален етап Надежда Иванова КумановаbadgeнадеждаСтарши учител – начален етап Нели Вълкова НуцоваDSC09041_1Старши учител -начален етап
Олга Семкова СтояноваDSC09041_1Психолог Цветелина Венциславова Мандолска

Хореограф

Стоян Влайчев Стоянов

Хореограф

Радосвета Събова Андронова
DSC_0216Учител ГЦОУД – начален етап
Розита Петева ГосподиноваDSC09056_1Старши учител – начален етап Светлина Атанасова МатанскаDSC09053_1Учител по математика – прогимназиален етап
Станка Пенева СтойковаDSC_0222Старши учител – начален етап Стефка Маринова МалаковаDSC09317_1Старши учител – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда
Таня Велчева КаравасилеваDSC09062_1Старши учител по български език и литература – прогимназиален етап Теодора Илиева Анастасова

Ресурсен учител

Цветомира Николаева СтанчеваDSC_0221Учител ГЦОУД – начален етап
1. Виолина Петрова Карадимова
Виолина Петрова Карадимова
Старши учител в начален етап

Портфолио

2. Станка Пенева Стойкова
Станка Пенева Стойкова
Старши учител в начален етап

Портфолио

24.Диана Петева Костова
Диана Коева
Старши учител по история и цивилизация

Портфолио

 4.Нели Вълкова Нуцова
Нели Вълкова Нуцова
Старши учител в начален етап

Портфолио

 5.Розита Пенева Господинова
Росита Пенева Господинова
Старши учител в начален етап

Портфолио

 6.Анастасия Димитрова Милкова
Анастасия Милкова
Учител в начален етап

Портфолио

 7.Бояна Тенева          Петрова
Бояна Петрова
Старши учител в начален етап

Портфолио

 8.Надежда Иванова Куманова
Надежда Иванова Куманова
Учител в начален етап

Портфолио

 9.Краси Нейкова     Петкова 

CV (1)

Старши учител ДЦО в начален етап

Портфолио

10.Крeмена Динкова Стефанова

12583863_1114484251915662_784588100_n (1)

Учител ДЦО в начален етап

Портфолио

 11.Ирина Георгиева Иванова

irinka (1)

Старши учител в начален етап

Портфолио

 12.Олга Семкова  Стоянова
Олга Стоянова
Учител ДЦО в начален етап

Портфолио

13.Радосвета Събова Андронова
Радосвета Андронова
Учител  ДЦО в начален етап

Портфолио

 14.Надежда Динева Георгиева
Nadejda
Учител ДЦО в начален етап

Портфолио

 15.Стефка Маринова Малакова
Стефка Маринова Малакова
Главен Учител по химия и биология

Портфолио

 16. Цветомира Николаева Станчева

Цветомира Николаева Станчева

Учител ДЦО начален етап

Портфолио 

 17.Кремена Ангелова Грозева
Кремена Грозева
Старши учител по български език и литература

Портфолио

18.Таня Белчева Каравасилева
Таня Каравасилева
Старши учител по български език и литература

 Портфолио

19.Недялка Миткова Костадинова
Недялка Костадинова
Старши учител по икономически дисциплини

Портфолио

20.Галина Димитрова Димчева
Галина Димчева
Старши учител по физическо възпитание

Портфолио

 21.Нела Колева           Танева
Нела Колева Танева
Старши учител по химия, биология и ДТ

Портфолио

 22.Деляна  Бончева Тонева
Деляна Бончева
Старши учител по география

Портфолио

23.Калина Минкова Николова 
Старши учител по математика
Старши учител по математика

Портфолио

 24.Катерина Антонова Илиева
Катерина Илиева
Учител ДЦО в прогимназиален етап, учител по български език и литература

Портфолио

25.Кремена Асенова Колева

14374795_1132606306824388_1231857785_o-1

Учител ДЦО в прогимназиален етап, учител по български език и литература

Портфолио

 26.Светлина Атанасова Матанска
Светлина Матанска
Учител по математика

Портфолио

27.Силвия Ранчева    Златева 
Силвия Златева
Учител по английски език

Портфолио

28. Иванина Росенова Нончева
Иванина Нончева
Учител ДЦО в прогимназиален етап, учител по математика

Портфолио

 29. Яница Господинова

15128536_10206704766051962_146576260_n

Учител по английски език

Портфолио

 30. Теодора Илиева Анастасова

Untitled

Учител ДЦО начален етап

Портфолио

31. Стоянка Георгиева

13339654

Учител по музика

Портфолио

32. Биляна Димитрова      Маджарова 

12140945_1295594087122409_4538031046395747313_o

Учител ДЦО начален етап

Портфолио 

Качествено образование, сигурност в бъдещето