Отбелязване на Международния ден на учителя

СОУ „Васил Левски” гр. Гълъбово вече четвърта поредна учебна година работи по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За пръв път в нашето училище възпитателите решиха да отбележат  5-ти октомври – Международния ден на учителя. Във всички групи предварително бяха изработени цветя от хартия. В часа на класа на 07.10.2014 г. прозвуча песента на Р. Кирилова „Учителко, целувам ти ръка”.  В този момент децата от занималните влязоха в класните стаи и поднесоха цветята на своите любими учители.

 

image_pdfimage_print