Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“

 

През 2014 г. СОУ „Васил Левски“ се сдоби с ново ИКТ оборудване по националната програма „ИКТ в училище“-интерактивни дъски, мултимедийни проектори, настолни и преносими компютри, компютърни терминални работни станции, таблети и други.

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

image_pdfimage_print