„Написаното остава. Пиши правилно!“ в условията на дистанционно обучение

И тази година учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово се включиха в кампанията на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките „Написаното остава. Пиши правилно!“  Условията на дистанционно обучение не бяха пречка да се проведе инициативата. Г-жа Кремена Колева-старши учител по БЕЛ, предварително подготви Google формуляр, на който учениците писаха диктовките. Някои от учениците решиха да пишат на лист. Във виртуалната класна стая учениците изслушаха звукозаписа и се справиха успешно с предизвикателството.

image_pdfimage_print